fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες και Σφραγίδα της Χάγης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία συνεργάζεται με όλων των ειδών τεχνικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες, πάντα σεβόμενη την επιστημονική ανεξαρτησία τους, παρέχοντας στους Εντολείς μας λύσεις ακόμη και στα πιο περίπλοκα ζητήματα που αντιμετωπίζουν.

Οι συνεργάτες συμβολαιογράφοι μας στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέχουν τις υπηρεσίες τους αδιάκοπτα αναφορικά με ζητήματα σύνταξης τίτλων ιδιοκτησίας και συμβολαίων και τελικής υπογραφής τους – επικύρωσής τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου τη διαδικασία τόσο από νομική όσο και από από δικαστική – συμβολαιογραφική πλευρά.

Τι είναι ο Συμβολαιογράφος;

Ο συμβολαιογράφος είναι πτυχιούχος δικηγόρος που διορίζεται από το Δικαστήριο. Οι κανόνες που ισχύουν για τους συμβολαιογράφους είναι παρόμοιοι με αυτούς που ισχύουν για τους δικηγόρους. Οι συμβολαιογράφοι πρέπει να είναι πλήρως ασφαλισμένοι και να διατηρούν κάλυψη πιστότητας για την προστασία των πελατών τους και του κοινού και πρέπει να ανανεώνουν κάθε χρόνο τα πιστοποιητικά ασκήσεως επαγγέλματος. Η συμμόρφωση με τους κανόνες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση.

Οι συμβολαιογράφοι είναι κυρίως υπεύθυνοι για την πιστοποίηση της γνησιότητας και την πιστοποίηση των υπογραφών, της αρχής και της ισχύος που σχετίζονται με έγγραφα προς χρήση στο εξωτερικό.

Οι συμβολαιογράφοι μας μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αναφορικά με τα εξής ζητήματα:

 • Μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Γονικές παροχές
 • Δωρεές
 • Εργολαβικά συμβόλαια
 • Διανομές – Ανταλλαγές
 • Συστάσεις οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας
 • Απαλλοτριώσεις
 • Πράξεις εξάλειψης υποθήκης
 • Σύσταση εταιριών μέσω «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» – «onestopshop»
 • Τροποποιήσεις – Κωδικοποιήσεις καταστατικών
 • Μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων – μετοχών
 • Συγχωνεύσεις – Μετατροπές εταιρειών
 • Λύση εταιρειών
 • Πράξεις κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Συναινετικά Διαζύγια
 • Δημόσιες διαθήκες –Ιδιόγραφες Διαθήκες – Μυστικές Διαθήκες
 • Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς
 • Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς και με τo ευεργέτημα της απογραφής
 • Σύμφωνα συμβίωσης
 • Πράξεις αναγνώρισης τέκνου και κυοφορούμενου
 • Ένορκες καταθέσεις
 • Πληρεξούσια

Τέλος, μπορούν να ασκήσουν τη δικηγορία εξαιρουμένων των δικαστικών διαδικασιών.

Οι υπηρεσίες μας

Επικύρωση Εγγράφου

Για την επικύρωση ενός εγγράφου, ένας συμβολαιογράφος επισυνάπτει γενικά ένα συμβολαιογραφικό πιστοποιητικό το οποίο στη συνέχεια δένεται και σφραγίζεται με κορδέλα για να επιβεβαιώσει ότι το έγγραφο έχει επικυρωθεί. Εάν δεν παρευρίσκεστε στο γραφείο του Συμβολαιογράφου μας, για να επικυρώσετε ένα έγγραφο, το έγγραφο πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς. Σας συνιστούμε να στείλετε πρώτα μια σάρωση του εγγράφου ώστε να σας ενημερώσουμε για τις ακριβείς απαιτήσεις.

Ορισμένα έγγραφα, όπως έγγραφα του Companies House, δεν χρειάζεται να μας σταλούν. Αυτό μπορεί να επιταχύνει δραστικά τον χρόνο επεξεργασίας. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το επίπεδο υπηρεσιών και το τι χρειάζεστε, μη διστάσετε να μας καλέσετε.

Υπογραφή συμβολαιογράφου

Εάν απαιτείται να υπογράψετε το έγγραφο που πρέπει να επικυρωθεί, τότε το έγγραφο πρέπει να υπογραφεί με την παρουσία του Συμβολαιογράφου, μην υπογράψετε πρώτα το έγγραφο και μετά το στείλετε σε εμάς. Δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε.

Εάν χρειάζεστε υπογραφή, τότε για να σας βοηθήσει ο συμβολαιογράφος μας, πρέπει να φέρετε φωτογραφικό έγγραφο ταυτοποίησης καθώς και δύο έντυπα αποδεικτικών διεύθυνσης που πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριών μηνών.

Για επείγουσες επικυρώσεις εγγράφων μπορούμε να κανονίσουμε να επισκεφτείτε τον Συμβολαιογράφο μας ώστε να σας παρέχει τις υπηρεσίες του αυθημερόν.

Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα μπορούν επίσης να νομιμοποιηθούν από το Υπουργείο Εξωτερικών και της Κοινοπολιτείας, επίσης την ίδια ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα που απαιτούν τη σφραγίδα φθάνουν μέχρι τις 11 π.μ.

N
Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας.
N
Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια.
N
Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά.
N
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Εξειδικευμένοι Συνεργάτες

lianaki e 683x1024 3

Λιανάκη Μαριάννα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με υπηρεσίες Συμβολαιογράφου και Σφραγίδας της Χάγης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Επικοινωνήστε στο +442037694973 ή
Επικοινωνία