fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Άδεια παραμονής στην Ελλάδα για Πρόσωπα με Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα

Ανάλυση του νομοθετικού πλαισίου:

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. Α του Ελληνικού Νόμου για την Μετανάστευση και την Κοινωνική Ένταξη (Ν. 4251/2014) (πρώην άρθρο 24 του Νόμου 3386/2005) πολίτες τρίτων χωρών που έχουν λάβει θεώρηση εισόδου τύπου D (visa D) και εφόσον πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια, τα οποία αποδεικνύονται εγγράφως, μπορούν να καταθέσουν και να λάβουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως ανεξάρτητα οικονομικά άτομα (financial independent persons).

Αυτού του είδους οι άδειες παραμονής εκδίδονται για μια περίοδο 2 ετών και μπορούν περαιτέρω να παραταθούν, με τον όρο ότι ο/η κάτοχός της διατηρεί το εισόδημά του –ης.

Οι επαρκείς πόροι διαβίωσης αποδεικνύονται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασµό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονοµικά µέσα, νόµιµης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης τους χωρίς να παρέχουν εξαρτηµένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Οι πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν ικανοποιητικές απολαβές σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους μπορούν να αιτηθούν για τη χορήγηση μιας διετούς άδειας παραμονής.

Οι αιτούντες μπορούν να συνοδεύονται από μέλη των οικογενειών τους , για τους οποίους θα πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή αίτηση ως μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας. Οι οικονομικές προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας που ο κύριως αιτούντας θα φέρει μαζί του.

Το ελάχιστο εισόδημα του οικονομικά ανεξάρτητου ατόμου είναι έως σήμερα 2.000, 00€ / μήνα και σε περίπτωση που το πρόσωπο συνοδεύεται από την οικογένειά του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τον- τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο.

Ως προς την πρόσβαση στην αγορά εργασίας: αυτού του είδους η άδεια παραμονής δεν επιτρέπει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Η Διαδικασία

Εφόσον ο αιτούμενος την εν λόγω άδεια παραμονής είναι πολίτης χώρας εκτός της ΕΕ, θα πρέπει να καταθέσει αρχικά αίτηση και να λάβει την απαραίτητη θεώρηση εισόδου για την Ελλάδα.

A

Βήμα 1 – Απόκτηση Visa

Ο αιτών αποκτά την ειδική visa από την αρμόδια Ελληνική Πρεσβεία/ Προξενική Αρχή στη χώρα προέλευσής του. Ο αιτών θα πρέπει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως και να παραχωρήσει σύντομη συνέντευξη σχετικά με το σκοπό της αίτησής του.

Απαραίτητα έγγραφα

• Έγκυρο διαβατήριο γα τουλάχιστον τρεις μήνες μετά τη λήξη της visa
• Βεβαίωση ποινικού μητρώου του αιτούντος από την αρμόδια αρχή της χώρας προέλευσης
• Ιατρική βεβαίωση από αναγνωρισμένο δημόσιο ή ιδιωτικό ίδρυμα, που αποδεικνύει ότι ο αιτών δεν πάσχει από πάθηση που είναι ικανή να επιφέρει κίνδυνο στη δημόσια σφαίρα κατά τις διεθνείς προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
• Αποδεικτικά στοιχεία όπως είναι τραπεζικό, κοινωνικής ασφάλισης, συνταξιοδοτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαθέτετε το απαραίτητο ετήσιο εισόδημα των 2.000, 00€ € /month (επιπλέον έσοδα, 20% για τον -η σύζυγο, 15% για κάθε τέκνο
• Βεβαίωση ότι ο/ η αιτών –ούσα έχει αιτηθεί σε ιατρικό ασφαλιστικό οργανισμό για πλήρη κάλυψη της ιατρικής περίθαλψης κατά τη διαμονή του –ης στην Ελλάδα
• Περαιτέρω ο/ η αιτών –ούσα δεν θα πρέπει να έχει καταχωριστεί ως πρόσωπο μη επιθυμητό και δεν πρέπει να υπάρχει κανείς λόγος ώστε να θεωρείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, δημόσια τάξη, εθνική ασφάλεια και τις διεθνείς σχέσεις

A

Βήμα 2 – Αίτηση για την Άδεια Παραμονής

Με την άφιξη στην Ελλάδα και μέχρι τη λήξη της ειδικής visa D, οι αιτούντες αιτούνται για την άδεια παραμονής.

Απαραίτητα Έγγραφα

• Έντυπο Αίτησης– συντάσσονται από το γραφείο μας
• Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
• Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή αντίστοιχο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται ως τέτοιο από την Ελλάδα,
•Θεώρηση εισόδου
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
• Παράβολο αξίας 1000 ευρώ για την αίτηση και 16 ευρώ για την λήψη της άδειας παραμονής
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος

 

Ανανέωση της άδειας παραμονής

• Έντυπο Αίτησης– συντάσσονται από το γραφείο μας
• Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
• Ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή αντίστοιχο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται ως τέτοιο από την Ελλάδα,
• Θεώρηση εισόδου
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
• Παράβολο αξίας 1000 ευρώ για την αίτηση και 16 ευρώ για την λήψη της άδειας παραμονής
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Χρυσικού Νικολέτα

Θέλετε να λάβετε Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα για Πρόσωπα με Ανεξάρτητη Οικονομική Δραστηριότητα;

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

15 + 2 =

Επικοινωνία