fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Άδειες παραμονής επί μακρόν διαμενόντων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τι Προσφέρουμε

Μέσα στο 2019 τα Η.Α.Ε. έθεσαν σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα προς το σκοπό χορήγησης αδειών παραμονής , το οποίο και επιτρέπει σε αλλοδαπούς να ζήσουν, να εργαστούν και να φοιτήσουν στα ΗΑΕ χωρίς να έχουν την ανάγκη ενός εθνικού χορηγού, και την ίδια στιγμή, διατηρώντας πλήρες το δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης της προσωπικής επιχειρηματικής τους δραστηριότητας . Αυτού του τύπου οι άδειες παραμονής χορηγούνται για διάστημα είτε 5 είτε 10 ετών και η ισχύς τους ανανεώνεται αυτόματα.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Άδειες 10ετούς παραμονής

Οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά προς το σκοπό χορήγησης  της σχετικής 10ετούς άδειας:

 1. Επενδυτές δημοσίων επενδύσεων αξίας τουλάχιστον 10 εκ. AED, δηλαδή με όρους Ευρώ, ποσού περί τα 2,35 εκ €.

Η επένδυση μπορεί να έχει μια από τις ακόλουθες μορφές:

 • Κατάθεση τουλάχιστον του ως άνω ποσού σε επένδυση εντός επικράτειας
 • Ίδρυση εταιρίας εντός ΗΑΕ με κεφάλαιο τουλάχιστον το ως άνω  ποσό
 • Συνεργασία στα πλαίσια νέας ή ήδη εγκαθιδρυμένης επιχείρησης με ίδιο προσωπικό κεφάλαιο τουλάχιστον 2,35 εκ €
 • Πέραν από το γεγονός της επένδυσης ενός ποσού της τάξεως των 2, 35 εκ € σε τομείς δραστηριοποίησης όπως ανωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά και η επένδυση στον τομέα των ακινήτων η οποία σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το 60% της συνολικής επένδυσης

Προϋποθέσεις

Η χορήγηση άδειας διασφαλίζεται εφόσον:

 • Το ποσό που τίθεται προς επένδυση δεν προέρχεται από δανεισμό
 • Η επένδυση θα πρέπει να παραμείνει ως τέτοια για τουλάχιστον 3 χρόνια
 • Θα πρέπει να υπάρχει πραγματική ρευστότητα της τάξης των 2, 35 εκ €

Η άδεια περιλαμβάνει τη δυνατότητα ο επενδυτής να συνοδεύεται από τον-τη σύζυγό, από τα τέκνα του αλλά, επιπλέον, και από έναν διευθύνοντα/ εκτελεστικό διευθυντή και  έναν σύμβουλο

Οι επενδυτές του εξωτερικού έχουν την δυνατότητα να αιτηθούν για την χορήγηση κατ’ αρχάς μιας άδειας διάρκειας 6μηνης περιόδου προκειμένου να διευθετήσουν τρέχοντα ζητήματα.

 1. Πρόσωπα εξαιρετικών προδιαγραφών

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται πρόσωπα είτε εξαιρετικού ταλέντου είτε επιστήμονες/ ερευνητές σε τομείς επιστήμης, γνώσης, τεχνολογίας εξαιρετικών προσόντων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της ιατρικής, των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, εφευρέτες, άνθρωποι δημιουργικοί στο χώρο του πολιτισμού, της τέχνης, της επιστήμης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις η άδεια καλύπτει συζύγους και τέκνα. Βασικό προαπαιτούμενο σε κάθε περίπτωση είναι μία σύμβαση απασχόλησης (εργασία, έργου) σε ένα εξειδικευμένο τομέα δραστηριοποίησης του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Προϋποθέσεις

Η χορήγηση της άδειας διασφαλίζεται εφόσον:

 • Στην περίπτωση των επιστημόνων θα πρέπει να έχουν τύχει αναγνώρισης από το Συμβούλιο Επιστημόνων των Εμιράτων ή να είναι κάτοχοι διαπιστευτηρίων όπως αυτά επιβεβαιώνονται λόγω της κατοχής του μεταλλίου του Mohammed Bin Rashid
 • Τα φυσικά πρόσωπα που διακρίνονται για την δημιουργικότητα τους έχουν αναγνωριστεί ως τέτοια από το Υπουργείο Πολιτισμού και Ανάπτυξης της Γνώσης των ΗΑΕ
 • Οι εφευρέτες κατέχουν συγκεκριμένων προδιαγραφών πατέντα/ ευρεσιτεχνία, η οποία μπορεί να συμβάλλει θετικά στην βελτίωση της οικονομίας των ΗΑΕ, χαίροντας εξάλλου της αναγνώρισης και έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας
 • Οι διακριθέντες λόγω εξαιρετικών δυνατοτήτων χαίρουν τέτοιας αναγνώρισης χάρη σε καταγεγραμμένες ευρεσιτεχνίες ή σε αναγνωρισμένη έρευνα η οποία προηγουμένως θα έχει δημοσιευθεί σχετικώς
 • Οι διευθύνοντες σύμβουλοι επιχειρήσεων ηγούνται επιχειρήσεων διεθνώς αναγνωρίσιμων και αναγνωρισμένων ή είναι οι ίδιοι προσωπικά κάτοχοι πτυχίων και διπλωμάτων που επιβεβαιώνουν την ιδιαιτερότητα της θέσης τους
 • Ειδικά για τους ιατρούς και τους ειδικευόμενους δύο τουλάχιστον από τις ακόλουθες  προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται:
 • Διδακτορικός τίτλος από ένα από τα 500 κορυφαία πανεπιστήμια με βάση την αξιολόγηση του ICA
 • Βράβευση ή πιστοποιήσεις εκτίμησης στο χώρο της δραστηριότητας τους
 • Συμβολή προσωπική σε καθοριστικής σημασίας ζήτημα σε επίπεδο έρευνας όπου και δραστηριοποιούνται
 • Δημοσιεύσεις άρθρων ή βιβλίων σε βιβλιογραφία που χαίρει αναγνώρισης στον τομέας όπου δραστηριοποιούνται
 • Να τυγχάνουν μέλη εγνωσμένης αξίας στον τομέα δράσης τους
 • Πέραν του διδακτορικού, θα πρέπει ήδη να έχουν δραστηριοποιηθεί στον αντίστοιχο επαγγελματικό τομέα για πάνω από 10 χρόνια
 • Συμμετοχή σε τομείς που σε πλαίσια ΗΑΕ θεωρούνται υψηλής προτεραιότητας και σημασίας

Άδειες 5ετούς παραμονής

Οι ακόλουθες κατηγορίες δικαιούνται να αιτηθούν τις άδειες 5ετούς διαμονής και είναι οι εξής:

 1. Επενδυτές ακίνητης περιουσίας

Προϋποθέσεις

Η χορήγηση της άδειας γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο επενδυτής θα πρέπει να επενδύσει σε ένα ακίνητο αξίας μικτής που θα αγγίζει τα 2, 35 εκ €
 • Το ποσό της επένδυσης θα πρέπει να προκύπτει με πραγματικούς όρους και να μην είναι αποτέλεσμα δανειοδότησης
 • Το ακίνητο να παραμείνει στον ίδιο ιδιοκτήτη για τουλάχιστον 3 χρόνια
 1. Επιχειρηματίες

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει πρόσωπα  που ήδη διαθέτουν ένα έργο τάξης 120 χιλ € σε εξέλιξη ή σε κάθε περίπτωση τους έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση για  αναγνωρισμένο έργο στη χώρα

Αυτού του τύπου οι επιχειρηματίες δικαιούνται προς χορήγηση μιας πολυεπίπεδης άδειας παραμονής διάρκειας 6 μήνων η οποία μάλιστα μπορεί να ανανεωθεί για άλλους 6. Αυτή η άδεια συμπεριλαμβάνει συζύγους και τέκνα, έναν συνεργάτη και τρία στελέχη

 1. Εξαιρετικοί Φοιτητές

Εδώ περιλαμβάνονται:

Μαθητές που έχουν σημειώσει αποτελέσματα της τάξης του 95% σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία 2βάθμιας εκπαίδευσης

Φοιτητές πανεπιστημίων εντός και εκτός χώρας που διαθέτουν τουλάχιστον βαθμό της τάξης του 3,75% κατά την αποφοίτησή τους

Και στην εν λόγω περίπτωση η άδεια συμπεριλαμβάνει μέλη οικογένειας των φοιτητών.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Χρυσικού Νικολέτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

  offices-map

  Τα Γραφεία μας

  Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

  Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
  Επικοινωνία