fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Αγορά και πώληση Ακίνητης Περιουσίας στην Ελλάδα: νομικό πλαίσιο και σχετικές ρυθμίσεις

Τι Προσφέρουμε

Η δουλειά του δικηγόρου δεν περιορίζεται απλά στην παράσταση ενώπιον Δικαστηρίων, Κρατικών Επιτροπών, Αρχών κοκ, ή στη σύνταξη αγωγών, εξωδίκων, εγκλήσεων κλπ, αλλά αφορά και άλλες, συχνά ακόμη πιο απαιτητικές νομικές εργασίες, που τελικά μπορούν να δρομολογηθούν και να ολοκληρωθούν χάρη στην απαραίτητη συμβολή διαπιστευμένου Δικηγόρου.

 

N
Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας
N
Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια
N
Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά
N
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Λόγω ακριβώς των ανωτέρω, τα ίδια ισχύουν και αναφορικά με την πώληση και αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, μια διαδικασία ιδιαίτερα ευαίσθητη και απαιτητική μαζί, της οποίας οι ιδιαιτερότητες απαιτούν την εμπλοκή Δικηγόρου, ο οποίος σε στενή συνεργασία με Συμβολαιογράφο, θα φροντίσει για την ορθή ολοκλήρωση του συνολικότερου τέτοιου είδους έργου.

Τι όμως αφορά τελικά αυτή η γενικότερη διαδικασία πώλησης και αγοράς

Η απαραίτητη εργασία που οπωσδήποτε πρέπει να ολοκληρωθεί από πλευράς Δικηγόρου είναι η διενέργεια νομικής έρευνας, τόσο στο Υποθηκοφυλακείο όσο και επίσης στο αρμόδιο κατά τόπο Κτηματολογικό γραφείο, ώστε να επιβεβαιωθεί το νομικό καθεστώς της εν λόγω ακίνητης περιουσίας που τίθεται προς πώληση.
Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Πρωτ’ απ’ όλα, παρακαλούμε όπως έχετε κατά νου ότι στην περίπτωση της Ελλάδας δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Συμβολαιογράφου να ελέγξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το νομικό καθεστώς οιασδήποτε ακίνητης περιουσίας που τίθεται προς πώληση, αλλά δουλειά του-της είναι να επιβεβαιώσει ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα έχουν συγκεντρωθεί προς υποβολή στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, πριν ολοκληρώσει τη σχετική συμβολαιογραφική πράξη προς το σκοπό αυτό.

Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι είναι δουλειά του δικηγόρου να διασφαλίσει ότι όλες οι σχετικές ενέργειες θα δρομολογηθούν για λογαριασμό του αγοραστή, ενώ την ίδια στιγμή επίσης γίνεται σαφές ότι όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες μπορούν να γίνουν από Δικηγόρο εφόσον αυτός-ή διαθέτει προς το σκοπό αυτό τέτοια εξουσιοδότηση χάρη σε σχετικό ειδικό πληρεξούσιο· η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει την εμπειρία, την εξειδικευμένη γνώση και το ανθρώπινο δυναμικό ώστε να δρομολογήσει ένα τέτοιο απαιτητικό και σοβαρό έργο και να το ολοκληρώσει ορθώς, κρατώντας σας ενήμερους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και οποτεδήποτε παραστεί κατόπιν ερωτήματός σας σχετική ανάγκη.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή
offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία