fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Αναζήτηση οφειλομένων και αποκατάσταση λογαριασμών

Τι Προσφέρουμε

Εδώ, στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καταβάλλουμε το μέγιστο των προσπαθειών μας προκειμένου να καταλάβουμε και να αναλύσουμε τις διαφορετικές πτυχές του περιστατικού σας, ενώ την ίδια στιγμή σκεπτόμενοι πρακτικά αλλά ταυτόχρονα στα πλαίσια της εξειδικευμένης κατάρτισης των συνεργατών μας προσπαθούμε να διαχειριστούμε την υπόθεσή σας με τον πιο αποτελεσματικό και εν τέλει προσήκοντα τρόπο. Στα πλαίσια της αναζήτησης οφειλομένων παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες με σκοπό να καταφέρουμε να καλύψουμε με συγκεκριμένο τρόπο τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, όπως αυτές αναδύονται σε αυτούς τους καιρούς της έντονης διεθνοποίησης των αγορών και σε θέματα που άπτονται της οικονομίας, της νομικής επιστήμης αλλά και της επιχειρηματικής ζωής.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε τόσο εξωδικαστική και προδικαστική στήριξη και συμβουλή, όσο και αμιγώς δικαστικές υπηρεσίες οι οποίες και συνάδουν με την αναζήτηση οφειλομένων που συνδέονται με τροχαίες παραβάσεις και ατυχήματα, με οφειλές φοιτητών σε σχέση με τα δίδακτρά τους ή/ και τα μισθώματά τους, ή ακόμη και με αναζήτηση οφειλών σε σχέση με ποσά που συνδέονται με άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

Τι σημαίνει αναζήτηση οφειλομένων

Είμαστε εδώ προκειμένου να σας παράσχουμε αποτελεσματικές και άμεσες πλην όμως έμπλεες λογικής συμβουλές προκειμένου να αποφευχθούν άσκοποι κίνδυνοι, ώστε στο τέλος της ημέρας να σας παράσχουμε ένα αποτέλεσμα αποδοτικό και παραγωγικό.
Η αναζήτηση οφειλομένων πρακτικά αφορά δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και στην κυριολεξία έχει να κάνει με τη διαδικασία της διαχείρισης όλων εκείνων των διαδικασιών που εγείρονται προκειμένου να διασφαλιστούν οι καταβολές για υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί και στην πλειονότητα των περιπτώσεων έχουν ολοκληρωθεί, ή οι καταβολές για προϊόντα και γενικώς χειροπιαστά υλικά που έχουν χορηγηθεί στα πλαίσια μιας συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ τουλάχιστον δύο συμβαλλομένων μερών.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παρέχουμε πληθώρα διαδικασιών και ενεργειών προκειμένου να ανταποκριθούμε στις διαφορετικές ανάγκες και εκφάνσεις μιας υπόθεσης.
Σε ένα αρχικό στάδιο διασφαλίζουμε την αποκατάσταση της επικοινωνίας με σκοπό να κοινωνηθεί το μήνυμα στους οφειλέτες σας. Ακολουθούμε κάθε απαραίτητο μέτρο σε πλήρη συμμόρφωση προς όλες τις προδιαγραφές που θέτει το νομικό πλαίσιο της χώρας από όπου προέρχονται και δραστηριοποιούνται ως μόνιμοι κάτοικοι οι οφειλέτες σας.
Ερχόμαστε, δε, σε επικοινωνία με συνεργάτες μας που δραστηριοποιούνται τοπικά και ακόμη ακόμη και με τοπικές αρχές εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Σε κάθε περίπτωση, διαφυλάσσουμε την καλή σας φήμη και διασφαλίζουμε ότι ο χειρισμός της υπόθεσής σας γίνεται τόσο κατά τρόπο διακριτικό, αλλά κυρίως με τρόπο απολύτως επαγγελματικό και αποτελεσματικό.
Έχετε πάντοτε τον τελευταίο λόγο στη διαμόρφωση της υπόθεσης, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αφήνουμε σε εσάς τις δύσκολες αποφάσεις: αντιθέτως, είμαστε παρόντες για να σας συμβουλέψουμε και να σας βοηθήσουμε προσφέροντας διαπιστευμένες υπηρεσίες, αλλά και με έναν τρόπο ανθρώπινο και ευσυνείδητο.
Αμέσως μόλις λάβουμε τα χρήματα προς αναζήτηση, σας τα προωθούμε κατά τον τρόπο που έχει υποδειχθεί από εσάς.
Εάν οι προδικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες δεν αποδώσουν, είμαστε σε θέση να εκκινήσουμε μια σειρά από άλλες, όπως κατασχέσεις, δεσμεύσεις, ρευστοποιήσεις, αναφορές σε αρχές, αγωγές κλπ κλπ με σκοπό να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά σας και προκειμένου να συλλέξουμε για λογαριασμό σας οφειλές, πρόστιμα, μισθώματα, αμοιβές ή ο,τιδήποτε άλλο διακυβεύεται σε κάθε περίπτωση.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα οφειλών

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

    offices-map

    Τα Γραφεία μας

    Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

    Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
    Επικοινωνία