fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Αναζήτηση Οφειλόμενων Από Απαιτήσεις

Τι Προσφέρουμε

Στην καταπολέμηση της διαιώνισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, συναντά κανείς πολλές προκλήσεις. Σημαντικότερη όλων είναι ίσως η απώλεια κερδών καθώς και η δυσκολία καταβολής των οφειλών. Οι δύο παραπάνω παράγοντες δημιουργούν δυσκολίες στους δικηγόρους που προσπαθούν να καταπολεμήσουν τα αδικήματα στον αντίστοιχο τομέα των αμφίβολων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι συνεργάτες της εταιρείας μας ωστόσο, δύνανται να ανταπεξέλθουν των παραπάνω δυσκολιών και να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των πελατών μας.

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας 

Στον γεμάτο προκλήσεις τομέα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των απαιτήσεων η συνδρομή μας εστιάζει κυρίως στην:

  • Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για την ύπαρξη οφειλής
  • Χρηματική αποζημίωση -αν ενδείκνυται- & διαδικασία αποπληρωμής
  • Νομική συμβουλευτική
  • Διαμεσολάβηση
  • Υποστήριξη σε δικαστική διαμάχη –αν χρειαστεί-

Τι συνιστά η "Αναζήτηση Οφειλόμενων Από Απαιτήσεις"

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τις εκπρόθεσμες οφειλές, δίνεται το δικαίωμα αναζήτησης και είσπραξης οφειλόμενου ποσού, εάν αυτό δεν έχει καταβληθεί στον οφειλέτη στον προβλεπόμενο χρόνο. Αν μια επιχείρηση παρείχε προϊόντα ή υπηρεσίες σε τρίτους και η οφειλή δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα, ακολουθείται ορισμένη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της δικαστικής οδού ο επιχειρηματίας (δανειστής) μπορεί να διεκδικήσει το ανεξόφλητο ποσό. Η μέθοδος για την διεκδίκηση ονομάζεται Έκδοση Διαταγής Πληρωμής και αναγκάζει τον οφειλέτη να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμη οφειλή. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας και Δημόσιος Φορέας αλλά και ιδιωτική επιχείρηση μπορούν να διεκδικήσουν οφειλόμενες απαιτήσεις.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι συνεργάτες της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία», χειριζόμενοι κάθε ζήτημα με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους, δύνανται να συνεισφέρουν στην προστασία των συμφερόντων των εντολέων τους. Παρόλο που ο συγκεκριμένος τομέας αντιμετωπίζει ακόμη πολλές δυσκολίες και προκλήσεις, η εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας αποτελεί προτεραιότητα.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Δικαίου Επιχειρήσεων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία