fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ανταγωνισμός και Αντιμονοπώλια

Τι είναι ο Ανταγωνισμός;

Η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα σύνολο κανόνων που εφαρμόζονται για να διασφαλίζεται ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων. Μέσω αυτής της πολιτικής, ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα, αυξάνεται η αποδοτικότητα και διευρύνονται οι επιλογές των καταναλωτών, κάτι που συμβάλλει στη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας. Στις αγορές που λειτουργεί ο ανταγωνισμός οι τιμές πέφτουν.

Τι Προσφέρουμε

Οι δικηγόροι για ανταγωνισμό και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία εκμεταλλευόμαστε την σε βάθος γνώση δικαίου ανταγωνισμού και επιβολής του ώστε να κλείσει η συμφωνία, να επιλυθεί κάθε διαφορά ή επιχειρηματική πρόκληση. Χάρη στην μακρά εμπειρία μας στη λήψη αποφάσεων, τις συναλλαγές και τις διαδικασίες ρύθμισης, μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς προκειμένου να προσφέρουμε χρήσιμες και στοχευμένες συμβουλές για την επιχείρησής σας.

Οι στρατηγικές που υιοθετούμε προσαρμόζονται στις ανάγκες των Εντολέων μας, ενώ στοχεύουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Λειτουργούμε με διαφάνεια και εμπνέουμε σιγουριά και εμπιστοσύνη στους Εντολείς μας. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι Εντολείς μας μπορούν να επιτύχουν τους εμπορικούς και επιχειρηματικούς στόχους τους και να αντιμετωπίσουν ή να προλάβουν οποιαδήποτε ζητήματα προκύψουν.

Οι υπηρεσίες μας

Μεταξύ των τομέων εξειδίκευσής των δικηγόρων μας στην Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία περιλαμβάνονται:

 • Επίλυση διαφορών και διαιτησία
 • Έρευνες πιθανής δημιουργίας καρτέλ
 • Διεθνές εμπορικό δίκαιο
 • Συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνων
 • Έλεγχος συγχωνεύσεων
 • Ποινικές έρευνες – ενέργειες κατά του ανταγωνισμού
 • Διανομή και αντιπροσωπεία
 • Στρατηγικές τιμολόγησης
 • Ρύθμιση οικονομίας – φιλελευθεροποίηση, παροχή άδειας, πρόσβαση σε δίκτυο, έλεγχος τιμών
 • Δημόσιος διαγωνισμός
 • Πνευματικά δικαιώματα και αδειοδότηση τεχνολογίας – συμμόρφωση προς αντιμονοπωλιακές πολιτικές
 • Έρευνα και μελέτη αγοράς
 • Αντιδικία περί αντιμονοπωλίων και ανταγωνισμού

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η δικτύωση παγκοσμίως μάς επιτρέπει να παράσχουμε νομική υπηρεσία «μιας-στάσης» για κάθε πτυχή περί τα μονοπώλια, συμπεριλαμβανομένων προσφυγών για συγχωνεύσεις και εξουσιοδοτήσεις σε διάφορες δικαιοδοσίες ανά την υφήλιο. Έτσι, επέρχεται ελαχιστοποίηση του κινδύνου μονοπωλίου σε όλες τις βαθμίδες τόσο της διεθνούς επιχειρηματικής πρακτικής, όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς οι σύμβουλοί μας έχουν σε βάθος γνώση των αγορών, της νομοθεσίας και των κανόνων. 

Οι Εντολείς μας μπορούν να βασίζονται σε εμάς ώστε να μεγιστοποιούν τις πιθανότητές τους για ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Οιαδήποτε και αν είναι η προτεινομένη προς ανάθεση εργασία – ανεξαρτήτως του αντικειμένου, του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς του – η επιτυχία των Εντολέων μας αποτελεί την προτεραιότητά μας. 

Η ομάδα μας με την διευρυμένη εμπειρία της, σε επιμέρους δικαιοδοσίες και πολυάριθμες αντιδικίες, δύναται να σας συνδράμει με κάθε νομικό και λογιστικό ζήτημα, από τη στιγμή που οι δικηγόροι μας έχουν εργαστεί σε πολλές περιπτώσεις ενώπιον πολλών αρχών περί ανταγωνισμού και ρύθμισης αυτού σε εθνική αλλά και ευρωπαϊκή κλίμακα.

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Ανταγωνισμού και Αντιμονοπωλίων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210 3600036, ή

  Επικοινωνία