fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ανταγωνισμός και Αντιμονοπώλια

Ανταγωνισμός και Αντιμονοπώλια: Τι Προσφέρουμε

Οι δικηγόροι για ανταγωνισμό και αντιμονοπώλια της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ εκμεταλλευόμαστε την σε βάθος γνώση δικαίου ανταγωνισμού και επιβολής ώστε να κλείσει η συμφωνία, να επιλυθεί κάθε διαφορά ή επιχειρηματική πρόκληση. Χάρη στη μακρά εμπειρία μας στη λήψη αποφάσεων, τις συναλλαγές και τις διαδικασίες ρύθμισης, μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς προκειμένου να προσφέρουμε κρίσιμες επόψεις περί την επιχείρησής σας.

Οι στρατηγικές δικαστηριακής αντιδικίας που υιοθετούμε προσαρμόζονται στις ανάγκες των πελατών μας, ώστε να τους επιτρέπουμε να απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά κατά τη διάρκεια [προσπάθειας επίλυσης] μιας διαφοράς προκειμένου να επιτύχουν τους νομικούς μαζί και τους εμπορικούς τους σκοπούς.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Ανταγωνισμός και αντιμονοπώλια: Οι δικηγόροι μεταξύ των τομέων εξειδίκευσής τους περιλαμβάνουν:

• Επίλυση διαφορών και δικαστηριακή αντιδικία
• Έρευνες πιθανής δημιουργίας καρτέλ
Διεθνές εμπορικό δίκαιο
• Συμμόρφωση και διαχείριση κινδύνου
Διαχείριση συγχωνεύσεων
• Ποινικές έρευνες – και -κατά συμπεριφορών ανταγωνισμού
• Διανομή και αντιπροσωπεία
• Στρατηγικές τιμολόγησης
• Ρύθμιση οικονομίας – φιλελευθεροποίηση, παροχή άδειας, πρόσβαση σε δίκτυο, έλεγχος τιμών
• Δημόσιος διαγωνισμός
Πνευματικά δικαιώματα και αδειοδότηση τεχνολογίας – συμμόρφωση προς αντιμονοπώλιακές πολιτικές
• Έρευνα και μελέτη αγοράς
• Δικαστηριακή αντιδικία περί (αντι-) μονοπωλίων και ανταγωνισμού

Τι είναι ο Ανταγωνισμός και τα Αντιμονοπώλια

Απευθυνόμαστε σε όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που χρειάζονται τη συμβουλή έμπειρων δικηγόρων περί του δικαίου ανταγωνισμού οι οποίες αναζητούν να εντοπίσουν ορθές λύσεις σε προβλήματα μονοπωλίων και ανταγωνισμού.

Με τους εξειδικευμένους δικηγόρους μας, οι πελάτες μας μπορούν να πλεύσουν στη θάλασσα των μονοπωλίων και του ανταγωνισμού με σιγουριά. Είτε πρόκειται για σύνθετη δικαστηριακή αντιδικία, για έρευνες διενεργούμενες από αρχές ανταγωνισμού, για έλεγχο συγχωνεύσεων, για προγράμματα συμμόρφωσης περί τον ανταγωνισμό, παρέχουμε εξατομικευμένες, αποτελεσματικές και σε έγκαιρο χρόνο συμβουλές, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής υποστήριξης όσο και εκπροσώπησης.

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η δικτύωση παγκοσμίως μάς επιτρέπει να παράσχουμε νομική υπηρεσία «μιας-στάσης» για κάθε πτυχή περί τα μονοπώλια, συμπεριλαμβανομένων προσφυγών για συγχωνεύσεις και εξουσιοδοτήσεις προκειμένου για την παρουσία μας σε διάφορες δικαιοδοσίες ανά την υφήλιο για διεθνείς συγχωνεύσεις και απορροφήσεις, συμπράξεις και στρατηγικές συμμαχίες. Έτσι επέρχεται ελαχιστοποίηση του κινδύνου μονοπωλίου σε όλες τις βαθμίδες τόσο της διεθνούς επιχειρηματικής πρακτικής, όσο και σε εθνικό επίπεδο καθώς οι σύμβουλοί μας έχουν σε βάθος γνώση των αγορών, της νομοθεσίας και των κανόνων.

Οι εντολείς μας μπορούν να βασίζονται σε εμάς ώστε να μεγιστοποιούν τις πιθανότητές τους πάντα με σκοπό το επιτυχές αποτέλεσμα. Οιαδήποτε και αν είναι η προτεινομένη προς ανάθεση εργασία – ανεξαρτήτως του αντικειμένου, του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς του – η επιτυχία των πελατών μας αποτελεί την προτεραιότητά μας.

Η ομάδα μας με την διευρυμένη εμπειρία της, σε επιμέρους δικαιοδοσίες και πολυάριθμες δικαστηριακές αντιδικίες, δύναται να σας συνδράμει με κάθε νομικό και λογιστικό ζήτημα, από τη στιγμή που οι δικηγόροι μας έχουν εργαστεί σε πολλές περιπτώσεις ενώπιον πολλών αρχών περί ανταγωνισμού και ρύθμισης αυτού σε εθνική αλλά και ευρωπαϊκή κλίμακα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Ανταγωνισμού και Αντιμονοπωλίων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210 3600036, ή
offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί είκοσι τέσσερα (25) γραφεία σε είκοσι (21) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας