fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Απασχόληση & Εργασία

Τι Προσφέρουμε

Η “Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία” διαθέτει δικηγόρους αλλά και έτερους επαγγελματίες της νομικής και συναφών επιστημών (όπως είναι οι εργατολόγοι, οι συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, οικονομολόγοι, μηχανικοί, γραφολόγοι κοκ), δυνάμενη κατ’ αυτό τον τρόπο να παράσχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της σε ελληνικές, αλλά και αλλοδαπές επιχειρήσεις, αναφορικά με ζητήματα που άπτονται και του εργατικού δικαίου και ,ευρύτερα, των εργασιακών σχέσεων.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Παρέχουμε συμβουλευτική στήριξη σε ένα διευρυμένο φάσμα ζητημάτων, τα οποία μεταξύ άλλων είναι:

  • Συμβουλευτική
  • Διαχείριση γραφειοκρατικών διαδικασιών
  • Διαμεσολάβηση σε διαφορές
  • Συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία
  • Δικαστική υποστήριξη -αν χρειαστεί-

 

 

Τι αφορά ο τομέας της "Απασχόλησης & Εργασίας"

 

Το Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο αναφέρεται κυρίως στις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων της Ε.Ε. καθώς και σε κάθε άλλη πληροφορία που χρειάζεται να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στην αγορά εργασίας, γενικότερα. Ως μέλος της Ε.Ε., η χώρα μας έχει ενσωματώσει κάθε ευρωπαϊκή οδηγία στο εθνικό της σύστημα δικαίου. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές επιβάλλουν τον νόμο στο εθνικό σύστημα. Η σχετική νομοθεσία καλύπτει οποιαδήποτε νομική, οικονομική, κανονιστική ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή της απασχόλησης. Αναφορικά με αυτή τη νομοθεσία, όταν προκύπτει μια ανεπίλυτη διαφορά, μπορεί κανείς να λάβει συμβουλές από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για την επίλυσή της.Η “Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία” και οι εργατολόγοι που στελεχώνουν την ομάδα, έχοντας κατά καιρούς εκπροσωπήσει τόσο ανθρώπους της εργοδοσίας όσο και ανθρώπους της καθημερινής και σκληρής εργασίας, έχει πλήρη εικόνα της πραγματικότητας και αυτό της επιτρέπει να κινείται με προσοχή και σεβασμό προκειμένου να αναζητά κάθε φορά την προσφορότερη λύση, ιδίως όταν οι περιστάσεις μοιάζουν οριακές και δύσκολες.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι εργατολόγοι της εταιρείας μας διακρίνονται από επαγγελματισμό αλλά και ευρηματικότητα στην παροχή συμβουλών και συχνά επιτυγχάνουν την επίλυση- κυρίως – τέτοιου είδους υποθέσεων μέσω πρακτικών συναίνεσης και συνεννόησης, όπως λογου χάρη μέσω διαμεσολάβησης προς το σκοπό επίτευξης εξωδικαστικών συμβιβασμών.

Ειδικευμένοι Εργατολόγοι Δικηγόροι

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Εργασίας & Απασχόλησης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία