fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Απάτη και Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων

Τι Προσφέρουμε

Η νομική ομάδα της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» αντιλαμβανόμενη κάθε πτυχή των οικονομικών διαδικασιών που περιγράφονται, και διαθέτοντας έμπειρους σε αυτά τα πεδία δικηγόρους, είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμοι να σας βοηθήσουν σε κάθε ζήτημα αναφορικά με τα περιουσιακά σας στοιχεία και τις επενδύσεις σας εν γένει. Για τη νομική μας ομάδα, κύριες προτεραιότητες θεωρούνται η υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του εντολέα μας, προκειμένου να διατηρηθούν τα περιουσιακά του στοιχεία και η ποιότητα ζωής του. Η διαχείριση κάθε πιθανής υπόθεσης με αυτά τα στοιχεία ως γνώμονα αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τους Συνεργάτες μας.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Πεδία στα οποία η νομική μας συνεισφορά μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη αποτελούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  • Οικονομικές και νομικές συμβουλές σχετικά με την περιουσία σας
  • Προστασία και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων
  • Συμμόρφωση με τις διαδικασίες
  • Διαμεσολάβηση
  • Υποστήριξη σε δικαστικές διαμάχες -αν χρειαστεί-

Τι συνιστά «Απάτη και Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων»

Η έννοια της ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων, όσον αφορά τον επιχειρηματικό τομέα, αναφέρεται στη διαδικασία μεγιστοποίησης της αξίας των αχρησιμοποίητων περιουσιακών στοιχείων μέσω εκποιήσεων ή επαναχρησιμοποίησης αυτών. Ωστόσο, σε γενικό επίπεδο, η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία ανίχνευσης, εντοπισμού και κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν δολίως και παρανόμως. Σε επίπεδο κρατών, η διαδικασία ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων αποτελεί την προσπάθεια των κυβερνήσεων να εντοπίσουν και να ανακτήσουν περιουσιακά στοιχεία του κράτους που κατασχέθηκαν παράνομα από εγκληματίες. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σε τέτοιες περιπτώσεις περιλαμβάνουν τον εντοπισμό, τη δήμευση και τη παράδοση των περιουσιακών στοιχείων πίσω στους ιδιοκτήτες τους.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος χρειάζεται σύμβουλο για αυτά τα σημαντικά ζητήματα, η καλύτερη λύση είναι να λάβει βοήθεια από δικηγόρο του οποίου η εμπειρία σχετίζεται με τέτοια οικονομικά και επενδυτικά θέματα. Καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται κανείς έναν απόλυτα αξιόπιστο σύμβουλο, οι δικηγόροι και οι οικονομικοί μας σύμβουλοι μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών σας στοιχείων, αλλά και να ανιχνεύσετε οποιαδήποτε παράνομη διαδικασία αναφορικά με το οικονομικό σας χαρτοφυλάκιο.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία