fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Μπορούν να αποκαλυφθούν περιουσιακά στοιχειά που διατηρούν στο εξωτερικό «στρατηγικοί κακοπληρωτές»; μπορούν να εκτελεστούν στο εξωτερικό ημεδαπές δικαστικές αποφάσεις ή διαταγές πληρωμής; μπορούν να εκδοθούν από την ημεδαπή ευρωπαϊκές διαταγές πληρωμής ή/και δικαστικές αποφάσεις με εκτελεστότητα στην αλλοδαπή; χρήσιμα νομικά «εργαλεία».                                                               

Οφειλέτες προβαίνουν σε μεταβίβαση περιουσιακών τους στοιχείων στην αλλοδαπή, εκμεταλλευόμενοι τη χαλαρή στάση που κρατούν οι πιστωτές τους σε σχέση με τις οφειλές, για τις οποίες κανονικά θα έπρεπε όχι μόνο να προχωρούν ταχύτερα στα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά επίσης να παρακολουθούν και να μην επιτρέπουν καμία μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη (με τις οφειλές του να βρίσκονται σε καθυστέρηση).

Κατά συνέπεια, η διαχείριση και είσπραξη των οφειλομένων [και ιδία όσο αφορά την Ελλάδα με δεδομένο ότι πλήθος οφειλετών έχουν αναπτύξει ποικιλόμορφη επιχειρηματική ή/και επενδυτική δράση εκτός Ελλάδος (και κυρίως στην Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία)] απαιτεί έλεγχο και διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, καθώς και εκτελέσεως αποφάσεων και διαταγών πληρωμής που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους από τα ημεδαπά Δικαστήρια.

Ειδικότερα και ενδεικτικά (παράλληλα, συνδυαστικά ή κατά περίπτωση) πρέπει να πραγματοποιηθεί στην αλλοδαπή όσο αφορά τους οφειλέτες στην ημεδαπή:

 • Έλεγχος ακινήτου περιουσίας τους στην αλλοδαπή
 • Έλεγχος συμμετοχής τους σε εταιρείες στην αλλοδαπή
 • Έλεγχος εν γένει περιουσιακής καταστάσεως τους στην αλλοδαπή
 • Αναγνώριση και θέση σε ισχύ στην αλλοδαπή, των δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής των ημεδαπών Δικαστηρίων
 • Έκδοση Ευρωπαικών διαταγών πληρωμής Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
 • ΄Εκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού (ΕΔΔΛ), η οποία επιτρέπει σε δικαστήριο χώρας της ΕΕ να δεσμεύσει κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε άλλη χώρα της ΕΕ. Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαστήριο που διεξάγει τη διαδικασία ή η χώρα κατοικίας του πιστωτή πρέπει να βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός του οφειλέτη. Η διαδικασία απόκτησης ΕΔΔΛ καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 655/2014. Πρόκειται για εναλλακτική λύση σε σχέση με τις υφιστάμενες νομικές διαδικασίες σε κάθε χώρα της ΕΕ. Εφαρμόζεται από τις 18 Ιανουαρίου 2017.
 • Χρήση του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2421 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, που αποσκοπεί στην απλούστευση και την επιτάχυνση της εκδίκασης διασυνοριακών αξιώσεων ύψους έως 5.000 EUR, παρέχεται δε στους διαδίκους ως εναλλακτική των διαδικασιών που ισχύουν βάσει του δικαίου των κρατών μελών. Απόφαση που εκδίδεται με την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών αναγνωρίζεται και εκτελείται σε άλλο κράτος μέλος χωρίς κήρυξη της εκτελεστότητας και χωρίς καμία δυνατότητα προσβολής της αναγνώρισης της εν λόγω απόφασης.
 • Αποκάλυψη “κρυφών” περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή
 • ΄Αρση απορρήτου οφειλετών (ήτοι και απορρήτου τραπεζικών καταθέσεων) στην αλλοδαπή
 • Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων στην αλλοδαπή
 • Διαδικασίες Δικαστικής Πτωχεύσεως Φυσικών Προσώπων και Εταιρειών στην αλλοδαπή
 • Εξέταση και διασταύρωση των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που διατηρούνται «λάθρα» στην ημεδαπή, με τη χρήση εταιρικών μορφωμάτων του εξωτερικού που χρησιμοποιούνται στην ημεδαπή για να «καλύψουν» τη δράση των οφειλετών.
 • Ποινική Διαχείριση όλων των ανωτέρω θεμάτων στο εξωτερικό ή/και στην ημεδαπή.
 • Διαπραγμάτευση με οφειλέτες για ρύθμιση οφειλής τους ή/και συμβιβασμό (αφού υποστούν τμήμα ή το σύνολο των ανωτέρω διαδικασιών).

Η παρούσα ενημέρωση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.