fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

‘Αρθρα, Δημοσιεύσεις & Ενημερωτικά Δελτία

«Schrems Ι και ΙΙ», GDPR ΕΕ  και η σχέση του με τις ΗΠΑ

«Schrems Ι και ΙΙ», GDPR ΕΕ και η σχέση του με τις ΗΠΑ

Παρακάτω τίθεται εν είδει σχολιασμού περιεκτική ανάλυση σχετικά με την υπόθεση «Schrems Ι και ΙΙ» και τον τρόπο με τον οποίο την αντιμετώπισε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «ΔΕΕ», καθιερώνοντας το καθεστώς του «ασφαλούς λιμένος» όπως αυτό έχει...

Ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κύπρο

Ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Κύπρο

Προκειμένου τα πράγματα να καταστούν όσο το δυνατόν πιο σαφή, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο ρυθμίζεται με βάση τις προβλέψεις της ενωσιακής διαδικασίας της Μπολόνιας όπως αυτή θεσμοθετήθηκε παλαιόθεν κατά το 1998. Υπάρχουν τέσσερεις...

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ι.Κ.Ε ΣΕ Α.Ε

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ι.Κ.Ε ΣΕ Α.Ε

Α. ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Οι διατάξεις του άρθρου 106 του N. 4072/2012 (όπως αντικαταστάθηκαν στην παρ. 2 αυτού, με την παρ. 4 του άρθρου 11 του N.4155/2013) ρυθμίζουν κατά ενιαίο τρόπο τη μετατροπή IKE σε εταιρία άλλης νομικής μορφής. Διακρίνονται δύο στάδια: α) Η ΙΚΕ...

Παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο Σύμφωνα με το άρθρο 59(1)(α) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2018 (‘ο Νόμος’), η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (‘ΚΤΚ") είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για...

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ-ΜΙΚΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ-ΜΙΚΡΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) χαρακτηρίζεται ως μη ρυθμιζόμενη και δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις ρυθμιζόμενες αγορές. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τους εκδότες που εισάγονται στην Αγορά αυτή, μόνον όσον...

Μεταφορά εταιρικής έδρας στην Κύπρο

Μεταφορά εταιρικής έδρας στην Κύπρο

Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που επιτρέπουν την μεταφορά της “εταιρικής έδρας “  προς ή από την Κύπρο, και έχει επιτευχθεί με αλλαγές στο περί Εταιρειών Νόμο για το σκοπό αυτό και την υιοθέτηση κανονισμών που αφορούν την πρακτική εφαρμογή της μεταφοράς της...

Ζητήματα που ανακύπτουν για τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας από την διάταξη του αρ. 16 του Ν. 3850/2010, όπως τροποποιήθηκε με την από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2020) και κυρώθηκε με το Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10-04-2020)

Ζητήματα που ανακύπτουν για τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας από την διάταξη του αρ. 16 του Ν. 3850/2010, όπως τροποποιήθηκε με την από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 68/20-3-2020) και κυρώθηκε με το Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10-04-2020)

Εισαγωγή Με την από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας...

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ως βασικό βήμα ανάπτυξης και χειροπιαστής απόδειξης στήριξης της χώρας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ως βασικό βήμα ανάπτυξης και χειροπιαστής απόδειξης στήριξης της χώρας.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για κάποιον που θέλει να την επισκεφθεί ως τουρίστας, όσο και για κάποιον που θέλει να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της και να επιχειρήσει ως επενδυτής. Ο τουρισμός είναι από τις πιο βαριές βιομηχανίες της χώρας και...

Λειτουργία κοινωτικών ή και μη κοινωτικών τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα.

Λειτουργία κοινωτικών ή και μη κοινωτικών τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται στις διατάξεις του Ν. 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (ΦΕΚ Α' 199), όπως αυτός κατέληξε και ισχύει με τις τροποποιήσεις με τις με αριθ....