fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Αστυνομικό Δίκαιο

Τι Προσφέρουμε

Οι Συνεργάτες της “Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία”, οι οποίοι ασχολούνται με όλες τις πτυχές του ποινικού δικαίου, θέτοντας υπόψη τη ζημία που προκαλείται, επιδιώκουν να δράσουν άμεσα προκειμένου να επιτευχθεί η πιο ωφέλιμη λύση για τους εντολείς τους. Το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο, ο επαγγελματισμός καθώς και η μακροχρόνια εμπειρία των Συνεργατών μας πρέπει να αποπνέει εμπιστοσύνη σε όλους τους πελάτες της εταιρίας.

 

 

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας 

Στον γεμάτο προκλήσεις τομέα του Ποινικού Δικαίου, η συνδρομή μας σε αυτό το πεδίο εστιάζει κυρίως στην:

  • Χρηματική αποζημίωση
  • Απόδειξη του αδικήματος & ανάληψη ευθύνης
  • Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων
  • Διαπραγματεύσεις /Διαμεσολάβηση
  • Δίωξη και κάθειρξη του ενόχου
  • Συμμόρφωση
  • Δικαστική υποστήριξη

Τι είναι το "Αστυνομικό Δίκαιο"

Στον όρο του Αστυνομικού Δικαίου πολλές περιπτώσεις υποθέσεων περιλαμβάνονται. Πράξεις, νόμοι και Ευρωπαϊκοί κανονισμοί χρησιμοποιούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από όλους τους αστυνομικούς υπαλλήλους. Επιπλέον, στο Αστυνομικό Δίκαιο περιλαμβάνεται η -κοινή- ισχύουσα νομοθεσία κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, πεδία τα οποία χρήζουν διακρατικής συνεργασίας. Πέραν αυτών, περιλαμβάνονται επίσης στο Αστυνομικό Δίκαιο οι μηχανισμοί και οι φορείς οι οποίοι εποπτεύουν τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας και τον κώδικα δεοντολογίας των αστυνομικών υπαλλήλων. Σε αυτό τον τομέα, το Τμήμα των Εσωτερικών Υποθέσεων έχει την ευθύνη της εποπτείας των παραπάνω διαδικασιών.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η “Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία” , ύστερα από την πείρα πολλών ετών, έχει αποκτήσει άριστες σχέσεις με τους εσωτερικούς φορείς της αστυνομίας, με τους οποίους είχε και συνεχίζει να έχει αγαστή συνεργασία. Για κάθε υπόθεση η οποία σχετίζεται με τους παραπάνω φορείς, οι δικηγόροι της εταιρείας δύνανται να επιτύχουν την πιο αποτελεσματική λύση, προστατεύοντας τα συμφέροντα των εντολέων μας, είτε υπερασπίζονται τους αστυνομικούς υπαλλήλους και τις υπηρεσίες είτε πολίτες που υπέστησαν ζημία από ενέργειες της αστυνομίας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Αστυνομικού Δικαίου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία