fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Διαιτησία

Τι Προσφέρουμε

Στην “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” διαθέτουμε τη γνώση, την εμπειρία αλλά και το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό ώστε (και) με όρους διαχείρισης κινδύνου να ανταποκριθούμε στο απαιτητικό έργο της επίλυσης κάθε είδους και επιπέδου δυσκολίας διαφορών.

Η Διαιτησία ως βασικό συστατικό της νομικής εργαλειοθήκης προβλέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 867-903), αλλά και τον Νόμο 2735/1999 για τη διεθνή εμπορική διαιτησία.
Η Ελλάδα, επίσης, έχει ήδη επικυρώσει από το 1961 τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης (1958), με βάση την οποία οι διαιτητικές αποφάσεις αναγνωρίζονται σε πάνω από 150 χώρες.

Σε Διαιτησία, λοιπόν, μπορούν να υπαχθούν όλες οι ιδιωτικές διαφορές με εξαίρεση τις εργατικές διαφορές (άρθρο 663 ΚΠολΔ).

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Η διαιτησία προτιμάται σε θέματα επίλυσης διαφορών οι οποίες μπορεί να ανακύψουν:

  • σε αγοραπωλησίες
  • σε εμπορικές συμβάσεις
  • σε κατασκευαστικές διαφορές
  • σε ναυτιλιακές διαφορές κλπ κλπ

και μάλιστα τόσο μεταξύ φυσικών, όσο και μεταξύ νομικών προσώπων/ εταιριών.

Τι είναι η Διαιτησία

Η διαιτησία είναι ένας τρόπος επίλυσης διαφορών όχι μέσω δικαστηρίων, όπως είναι π.χ. τα εθνικά, τα δικαστήρια της ΕΕ ή και γενικώς τα δικαστήρια κάποιας συγκεκριμένης έννομης τάξης, αλλά στον οποίο κατ’ επιλογή μπορούν να καταφύγουν οι ιδιώτες με την επιλογή διαιτητών, ήτοι ειδικών και εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι και επιλέγονται από τα ίδια τα αντίδικα μέρη.

Συνεπώς, τα αντίδικα μέρη τα οποία και προσφεύγουν στη διαιτησία λόγω και επ’ ευκαιρία διαφοράς που έχει προκύψει μεταξύ τους, είναι αυτά που μόνα τους θα συνθέσουν το Διαιτητικό Δικαστήριο το οποίο και θα επιλύσει τη διαφορά τους. Το ιδανικό σενάριο είναι η συγκρότηση ενός δικαστηρίου τριμελούς σύνθεσης, με την κάθε πλευρά να επιλέγει από έναν διαιτητή και στη συνέχεια, αυτοί οι δύο να επιλέγουν από κοινού έναν τρίτο, ως προεδρεύοντα (ο οποίος συνήθως ονομάζεται και «επιδιαιτητής»).

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε

Η διαιτησία, λοιπόν, θα έπρεπε να προτιμάται ως το πλέον αποτελεσματικό μέσο στα πλαίσια επίλυσης όχι μόνο ιδιωτικών, αλλά και διεθνών εμπορικών διαφορών, καθώς επιτρέπει στα συμβαλλόμενα μέρη να επιλύουν τις διαφορές τους εκτός πλαισίου δικαστικής διαδικασίας διευκολύνοντας τους εμπλεκόμενους ακόμη και σε θέματα διαδικασίας, τα οποία πάντως σε πολλές περιπτώσεις καθίστανται εκ των πραγμάτων μείζονος σημασίας, όπως π.χ. είναι η επιλογή της γλώσσας εργασίας. Οι δικηγόροι και οι συνεργάτες της “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε με κάθε θεμιτό και διαθέσιμο μέσο στην επίτευξη των στόχων κάθε διαδικασίας διαιτησίας, παρέχοντας συμβουλευτική στήριξη σε κάθε επιμέρους βήμα της.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Διαιτησίας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία