fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Νομική Διαμεσολάβηση

Τι προσφέρουμε

Η “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” παρέχει εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες κάθε φορά που εσείς το κρίνετε απαραίτητο. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας παρέχοντας εμπειρογνωσία αλλά και κριτικό σχεδιασμό, προς το σκοπό της άμεσης συνδρομής σας. Οι έμπειροι δικηγόροι και οι λοιποί συνεργάτες μας σε Ελλάδα και εξωτερικό (η Εταιρία μας λειτουργεί 13 γραφεία σε συνολικά 10 χώρες) είναι διαθέσιμοι μέσω email και τηλεφώνου, ενώ το υπόλοιπο υποστηρικτικό προσωπικό μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας .

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Η διαμεσολάβηση έχει πληθώρα πλεονεκτημάτων, για τον λόγο αυτό και συνιστάται σε πολλές βιοτικές περιστάσεις. Πλεονέκτημα αποτελεί το λελογισμένο κόστος, αλλά και το σύντομο χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να διευθετηθεί η όποια διαφορά, εκτός από ποινική π.χ. οικογενειακή, εμπορική, τραπεζική κ.ο.κ. . Καθώς, άλλωστε, δεν υπάρχει δικαστής για να επιβάλει την απόφαση, εναπόκειται στα ίδια τα μέρη να έρθουν σε συμφωνία και να επισπεύσουν γενικώς τη διαδικασία με τους αμοιβαία συμφωνημένους μεταξύ τους όρους.

Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας είναι η εμπιστευτικότητα: οποιαδήποτε πληροφορία είναι απόρρητη και αποκαλύπτεται στην άλλη πλευρά μόνο μετά από ρητή συναίνεση του πρώτου, παραμένοντας τελικά κτήμα μόνο μεταξύ των μερών, ενώ καθίσταται απόλυτα δεσμευτική, εφόσον τα δύο μέρη υπογράψουν μεταξύ τους σχετικό προς τούτο συμφωνητικό.

Τι είναι η Διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση (“Mediation”) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών (για υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου), ο οποίος ήδη λειτουργεί αρκετές δεκαετίες στο εξωτερικό. Η βασική διαφορά σε σχέση με τον παλαιότερο εξωδικαστικό συμβιβασμό είναι ότι με τη βοήθεια ενός τρίτου ουδέτερου, αμερόληπτου διαπιστευμένου Διαμεσολαβητή τα μέρη προσέρχονται με δική τους θέληση στη διαδικασία και η πιθανή εύρεση λύσης είναι καθαρά δική τους υπόθεση. Ο Διαμεσολαβητής μόνο βοηθά την επικοινωνία των μερών προς την εύρεση πιθανής λύσης σύμφωνα με τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους.
Στην Ελλάδα η Διαμεσολάβηση υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3898/2010 (Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές διαφορές), που μετέφερε στο εθνικό μας δίκαιο την κοινοτική Οδηγία 2008/52/ΕΚ.

 Έμπειροι Δικηγόροι για Διαμεσολάβηση- Πως μπορούμε να βοηθήσουμε;

Οι εξειδικευμένοι Δικηγόροι μας είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν στην επίλυση των διαφορών σας χωρίς να φτάσουν στο σημείο της δικαστικής διαμάχης, παρέχοντας ταυτόχρονα την κατάλληλη και κρίσιμη συμβουλευτική στήριξη που χρειάζεστε. Γνωρίζουμε ότι εξ ορισμού σε μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση δεν υπάρχουν ηττημένοι. Έχοντας κατά νου, εξάλλου, ότι η εμπιστευτικότητα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της εν λόγω διαδικασίας, σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε αμφότερα τα μέρη να επιλύσουν την διαφορά τους αλλά και να ελαχιστοποιήσουν κατά το δυνατό τυχόν βλάβες που θα ανακύψουν από τις μεταξύ τους διαφωνίες, βοηθώντας τους να καταλήξουν σε ένα δημιουργικό και αμοιβαίο συμβιβασμό.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Διαμεσολάβησης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

3 + 1 =