fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Διαχειριστής Αφερεγγυότητας στην Ελλάδα

Διαχειριστής Αφερεγγυότητας στην Ελλάδα – Τι Προσφέρουμε

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα, όπως αυτός περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του N. 3588/2007, και αφορούν όχι μόνο τον σύνδικο πτώχευσης αλλά και τις αρμοδιότητες που πολύ πιθανά να ασκήσουν κατά τη διαδικασία είτε Πτώχευσης είτε εξυγίανσης ο μεσολαβητής, ο ειδικός εντολοδόχος και ο ειδικός εκκαθαριστής ασκούνται πλέον από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Στην «ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» διαθέτουμε την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και στα ειδικότερα θέματα που αναφύονται σχετικά με τις διαδικασίες πτώχευσης και εξυγίανσης, αλλά και όσες ευρύτερα προβλέπονται σε πλαίσια του Πτωχευτικού Κώδικα ώστε να συνδράμουμε τους εντολείς μας στην προσπάθεια ανάκαμψης και επαναφοράς της επιχείρησής τους σε μία πιο ομαλή οικονομική δραστηριότητα. Τόσο οι δικηγόροι μας, όσο και οι λοιποί εξειδικευμένοι συνεργάτες της Εταιρίας μας διαθέτουν την γνώση και την εμπειρία προκειμένου για την συνδρομή των εντολέων μας κατά τις πτωχευτικές ή έστω τις σχετικές με την εξυγίανση διαδικασίες, ανταποκρινόμενοι άμεσα αλλά και κυρίως αποτελεσματικά στα θέματα που φύονται κατά περίπτωση.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Μιλώντας για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας, θα μπορούσε να πει κανείς ότι εν ολίγοις πρόκειται για έναν νέο επαγγελματικό προσανατολισμό στα πλαίσια της νομικής επιστήμης και στα πλαίσια του νέου Πτωχευτικού Κώδικα καθώς αυτός επιλέγει να δώσει μία «δεύτερη ευκαιρία» στα νομικά πρόσωπα που κινδυνεύουν να πτωχεύσουν λόγω πραγματικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους.

Πρόκειται, λοιπόν, και αν μη τι άλλο σίγουρα σε επίπεδο εξαγγελιών για ένα νέο νομοθετικό εργαλείο το οποίο αφενός αναγνωρίζει και ενισχύει τον επιχειρηματία που επιδεικνύει καλή πίστη και διάθεση, αφετέρου λειτουργεί αποτρεπτικά έναντι αυτών που επέλεγαν την διαδικασία ακόμα και της εξυγίανσης, προκειμένου να λιμνάσει η επιχείρηση και η υπόθεσή τους στα στάσιμα νερά μιας αναποτελεσματικής πτωχευτικής διαδικασίας.

Η επιβράβευση της καλής πίστης και διάθεσης ως μόλις προαναφέρθηκαν αποδεικνύεται εμπράκτως με την δυνατότητα έκδοσης απόφασης ακόμη και μετά μόλις δύο έτη από την κήρυξη πτώχευσης με την οποία ο επιχειρηματίας μπορεί και να απαλλάσσεται πλήρως από το υπόλοιπο των απαιτήσεων σε βάρος του από την στιγμή που δεν επαρκεί προς τον σκοπό αυτό η -μηδενική- περιουσία του.

Τι είναι ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας είναι -μέχρι σήμερα τουλάχιστον – πάντοτε ένα φυσικό πρόσωπο και είναι απαραίτητα εγγεγραμμένος-η σε μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Η μνεία σχετικά με το «μέχρι σήμερα» γίνεται διότι στην διαβούλευση που ήδη εκκίνησε σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του τέτοιου είδους διαχειριστή, γίνεται λόγος για δυνατότητα ορισμού πλέον και νομικών προσώπων και δη δικηγορικής εταιρίας, ελεγκτικής, συμβουλευτικής ή εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του Ν.4354/2015 και πλέον μένει να φανεί τι θα αποφασίσει εν τέλει ο νομοθέτης μετά και τη διαβούλευση με λοιπούς συνεμπλεκόμενους φορείς.

Η δικηγορική εταιρία μας, «ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», έχοντας τη γνώση όχι μόνο του εφαρμοστέου δικαίου σχετικά με τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα, αλλά και της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης όπως αυτής συνδιαμορφώνεται κατόπιν της αλληλεπίδρασης ποικίλων αλλά και διαφορετικής δυναμικής παραγόντων, ανταποκρίνεται καθημερινά στο απαιτητικό έργο της διαχείρισης τέτοιου είδους υποθέσεων.

Άλλωστε η ευρύτερη αντίληψη που διατηρεί η Εταιρία μας σχετικά με την διαμόρφωση των παραγόντων εκείνων που αναπόδραστα επηρεάζουν την εθνική, ευρωπαϊκή αλλά και διεθνή αγορά, συμβάλλει στο να παρέχει τις υπηρεσίες της με τρόπο τέτοιο ώστε να γίνεται προς όφελος των εντολέων της, τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τα διάφορα νομικά μορφώματα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Επιστρέφοντας πίσω στον ρόλο του διαχειριστή αφερεγγυότητας και με σκοπό να φωτίσουμε ορισμένα διαδικαστικά σημεία περί του τρόπου λειτουργίας αυτού, κατ’ αρχάς στο μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας εγγράφονται εκείνες και εκείνοι που επιτυγχάνουν σε γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις οι οποίες και προκηρύσσονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, η οποία ορίζει αλλά και  επιβλέπει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διεξαγωγή τους.

Πρόκειται, δε, για επαγγελματίες νομικούς και οικονομολόγους που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς στο πλαίσιο του Π.Δ. 133/2016, το οποίο θέτει  και το νομικό  πλαίσιο εντός του οποίου και μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί δύο φορές δύο διαφορετικοί διαγωνισμοί προκειμένου για την κάλυψη των τέτοιου είδους αναγκών. Οι σχετικές, δε, αποφάσεις είναι οι εξής δύο ήτοι:

  1. ΑΠΟΦ 403/ 2018
  2. ΑΠΟΦ 523/ 2019

Το ως άνω Προεδρικό διάταγμα 133/2016 που μόλις αναφέρθηκε περιλαμβάνει συνολικά τη  «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας», καθώς συντάχθηκε και εκδόθηκε μετά από πρόταση των συναρμόδιων εν προκειμένω Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Εκεί, λοιπόν, καθορίζονται αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια τα προσόντα, τα κωλύματα και ασυμβίβαστα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, η διαδικασία των εξετάσεων, τα αντικείμενα προς εξέταση, ο χρόνος πραγματοποίησης των εξετάσεων, η λειτουργία της Επιτροπής Εξετάσεων, η χορήγηση καθ’ αυτής της άδειας αλλά και οι προϋποθέσεις ανανέωσής της, η οργάνωση του μητρώου διαχειριστών, τα κωλύματα διορισμού διαχειριστή σε συγκεκριμένες διαδικασίες και η διαδικασία αντικατάστασης, οι υποχρεώσεις,  ο προσδιορισμός της αμοιβής του, τα παραπτώματα που τυχόν μπορεί να επισυμβούν και οι συνακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις.

Ολοκληρώνοντας αυτή την ευσύνοπτη αναφορά στον καινοφανή μεν, ωστόσο αρκετά προσαρμοσμένο στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα ρόλο του διαχειριστή αφερεγγυότητας, δύο ζητήματα πρέπει να σημειωθούν. Κατ’ αρχάς είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η τήρηση εν τοις πράγμασι των αρχών της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας στο πρόσωπο του συνδίκου, όπως αυτές απορρέουν αλλά και επιβάλλονται από το πνεύμα του σύγχρονου Πτωχευτικού Δικαίου, της Κοινοτικής Οδηγίας ΕΕ 2019-1023 άρθρα 26 και 27, αλλά και από άλλους σύγχρονους κώδικες δεοντολογίας διαχειριστών αφερεγγυότητας που βρίσκουν εφαρμογή σε άλλες έννομες τάξεις.

Παρακάτω, δε, και κλείνοντας με κάτι αρκετά πρακτικό, ακολουθεί το πρότυπο έγγραφο που συνιστά την έκθεση περιοδικής ενημέρωσης για την πορεία και τους τρόπους συνέχισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας. Η εν λόγω έκθεση αφού συμπληρωθεί από τον κάθε φορά διορισμένο διαχειριστή αφερεγγυότητας αποστέλλεται σε μορφή αρχείου .pdf στη γραμματεία της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας και συγκεκριμένα στην ηλ. διεύθυνση grammateia-eda@justice.gov.gr., λαμβάνοντας και σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, αποδεικνύοντας μεταξύ άλλων και την πρόοδο των εργασιών του διαχειριστή αφερεγγυότητας σε σχέση με το κάθε φορά έργο που έχει οριστεί να αναλάβει.

 

Αποδέκτες

 

 Προς:

 

 (α) …………… (αναφέρεται το αρμόδιο όργανο βάσει του άρθρου 2 του Π.Δ. 133/2016 1)

 

 ———————————————————————————————————————–

1 Βάσει του Π.Δ. 133/2016 υποβάλλεται στα εν λόγω πρόσωπα εντός 20 ημερών από τη λήξη του εξαμήνου που αφορά

 ————————————————————————————————————————-

 

 (β) ………….. (αναφέρεται ο εισηγητής σε περίπτωση πτωχευτικής διαδικασίας)

 

 (γ) Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας2:

 

 ————————————————————————————————————————-

 2 Βάσει του Π.Δ. 133/2016 υποβάλλεται στην Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας εντός 5 ημερών από την υποβολή της στα πρόσωπα υπό (1) ανωτέρω.

 ————————————————————————————————————————-

 

 Αρ. Απόφασης διορισμού/ημερομηνία:

 

Ημερομηνία αποδοχής/ανάληψης καθηκόντων διαχειριστή αφερεγγυότητας:

 

 Α/Α Έκθεσης:

 

 Χρονική Περίοδος στην οποία αφορά η έκθεση:

 

 Στάδιο πτώχευσης/ειδικής διαχείρισης:

 

 ————————————————————————————————————————

 3 Γίνεται αναφορά στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η πτώχευση (π.χ. στάδιο εξέλεγξης και επαλήθευσης των πιστώσεων, στάδιο ένωσης πιστωτών, στάδιο εκκαθάρισης της περιουσίας του οφειλέτη, στάδιο διανομής, στάδιο περάτωσης της πτώχευσης και λογοδοσίας) ή η ειδική διαχείριση (π.χ. απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, σύνταξη υπομνήματος προσφοράς, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός, έγκριση αποτελέσματος από δικαστήριο, μεταβίβαση επιχείρησης κ.λ.π.)

 ————————————————————————————————————————

 

 Πορεία και τρόποι συνέχισης των εργασιών της διαδικασίας αφερεγγυότητας:

 

 Αναφέρονται συνοπτικά οι ενέργειες του διαχειριστή εντός της χρονικής περιόδου που καλύπτει η έκθεση.

 

 ————————————————————————————————————————

 4 Οι ενέργειες περιγράφονται σε συνάρτηση με τις προβλεπόμενες από τον νόμο (πτωχευτικό κώδικα ή ν. 4307/2014) υποχρεώσεις του διαχειριστή αφερεγγυότητας

 ————————————————————————————————————————

 

 Αναφέρονται επίσης οι λόγοι της τυχόν καθυστέρησης της διαδικασίας αφερεγγυότητας και τα μέτρα που έλαβε ο διαχειριστής αφερεγγυότητας για την επίσπευση της διαδικασίας.

 

 Παρατηρήσεις:

 

 Αναφέρονται θέματα, που κατά την κρίση του Διαχειριστή, είναι ιδιαίτερα, δεν αφορούν τη συνήθη πορεία της εργασίας του και εκτιμά ότι πρέπει να τεθούν υπόψη των αποδεκτών της έκθεσης.

 

 Αν δεν υπάρχουν τέτοια θέματα  η εν λόγω παράγραφος παραλείπεται.

 

 Έδρα Διαχειριστή, Ημερομηνία σύνταξης 5 της έκθεσης [(Έδρα) (XX.ΧΧ.ΧΧΧΧ)]

 

 ————————————————————————————————————————

 5 Η έκθεση φέρει ημερομηνία μέχρι 20 ημέρες το αργότερο από τη λήξη του εξαμήνου που αφορά

 ————————————————————————————————————————

 

 Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή, Ιδιότητα, Αριθμός Μητρώου και Διεύθυνση Εδρας

 

 Ο Διαχειριστής Αφερεγγυότητας [Δικηγόρος ή Ορκωτός Ελεγκτής ή Λογιστής (Ονοματεπώνυμο), (Αριθμός Μητρώου), (Διεύθυνση)]

 

 Υπογραφή του Διαχειριστή

 

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Διαχειριστή Αφερεγγυότητας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

    Επικοινωνία