fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Διαζύγιο στην Κύπρο: διαφορετικά μονοπάτια, ίδιος προορισμός

Τι Προσφέρουμε

Η διαδικασία του διαζυγίου στην Κύπρο είναι μάλλον ξεχωριστή και μάλιστα όταν πρόκειται για μια δυτικότροπη κοινωνία, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή που συντάσσεται το παρόν σύντομο σημείωμα δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή για εκείνα τα ζευγάρια τα οποία έχουν περιέλθει εις γάμον κοινωνία με γάμο θρησκευτικό και κάποια στιγμή αποφάσισαν συναινετικά ότι πλέον ο γάμος αυτός έχει λάβει τέλος και είναι καιρός να ακολουθήσουν διαφορετικές πορείες στη ζωή τους· με άλλα λόγια, το συναινετικό διαζύγιο δεν αποτελεί επιλογή στα πλαίσια του Κυπριακού νομικού κόσμου.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι εάν τα ζευγάρια που πρόκειται να λάβουν διαζύγιο επιθυμούν να προχωρήσουν με την εν λόγω διαδικασία, τα δικαστήρια που επιλαμβάνονται του Οικογενειακού Δικαίου θα έκαναν δεκτή μια τέτοια Αίτηση η οποία αν μη τι άλλο θεωρητικά θα έπρεπε να επικαλείται έναν από τους κάτωθι αυστηρά προσδιορισμένους λόγους:

• Ισχυρός κλονισμός μεταξύ των μερών
• Διαρκής διάσταση των μερών επί τέσσερα έτη
• Ανήθικη συμπεριφορά
• Παράνοια
• Κήρυξη αφάνειας
• Φυλάκιση ενός εκ των μερών για περίοδο μεγαλύτερη τω ν επτά (7) ετών
• Απιστία
• Επιθετική και βίαιη συμπεριφορά
• Ανικανότητα για σεξουαλική συνεύρεση κατά τη διάρκεια του γάμου για περίοδο διαδοχικά έξι (6) μηνών, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου κατά την οποία λαμβάνει χώρα η διαδικασία έκδοσης διαζυγίου
• Άρνηση ενός εκ των μερών να αποκτήσει τέκνα
• Ένα εκ των μερών άλλαξε θρησκευτικές πεποιθήσεις/ θρησκευτικό δόγμα
• Αδικαιολόγητη απουσία για περίοδο δύο (2) ετών από την οικογενειακή εστία

Πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι προκειμένου ένα Κυπριακό Δικαστήριο να θεωρήσει εαυτόν αρμόδιο και να προχωρήσει την εκδίκαση της υπόθεσης, ένα από τα μέρη εκ των συζύγων θα πρέπει να έχει διαμείνει για περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών στην Κύπρο, ανεξαρτήτως της ιθαγενείας του
Βάσει των ανωτέρω μπορούμε περαιτέρω να συνεχίσουμε διακρίνοντας μεταξύ του Θρησκευτικού και του Πολιτικού διαζυγίου, με δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται διαφορετικές προϋποθέσεις.

Έκδοση Θρησκευτικού διαζυγίου

Αμέσως μόλις τα μέρη αποφασίσουν να προχωρήσουν με την έκδοση του διαζυγίου τους ο αρμόδιος Επίσκοπος της Ορθόδοξης  Εκκλησίας της Κύπρου θα πρέπει αρμοδίως να ενημερωθεί μέσω Γνωστοποίησης Πρόθεσης Καταχώρησης Αίτησης για Λύση του Γάμου ( εν συντομία γνωστή ως ‘‘η Γνωστοποίηση”)· ο εν λόγω αρμόδιος θα οριστεί σύμφωνα με τον τόπο κατοικίας οιουδήποτε εκ των δύο μέρων.

Η Γνωστοποίηση ως τέτοια δεν επαρκεί και μόνο μετά την κατάθεση της Αίτησης Διαζυγίου ενώπιον της Γραμματείας του αρμόδιου Οικογενειακού δικαστηρίου θεωρείται ότι αυτή έχει ορθώς υποβληθεί και καταχωριστεί.

Έπειτα από μια περίοδο τριάντα με σαράντα (30-40) ημερών θα οριστεί ημερομηνία από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά την οποία θα λάβει χώρα αρμοδίως η συζήτηση της Αίτησης

Δεδομένης της τυπικότητας της διαδικασίας θα πρέπει να φαίνεται ότι ένα από τα μέρη κινεί τη διαδικασία ενώ το άλλο απλά ακολουθεί κατά πόδας. Συνεπώς το πρώτο μέρος που έχει υποβάλλει την Αίτησης, θα πρέπει να ενημερώσει το άλλο αντίδικο μέρος μέσω δικαστικού επιμελητή, ενώ την ίδια στιγμή, θα πρέπει αυτό το πρώτο μέρος να παρουσιάσει ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου την Έκθεση επίδοσης προκειμένου να αποδείξει ότι έλαβε χώρα αυτή η διαδικασία. Εάν το αντίδικο μέρος επιλέξει να απουσιάσει από την συζήτηση της υπόθεσης παρά το γεγονός ότι κλήθηκε μέσω δικ. Επιμελητή, το Δικαστήριο θα αναβάλλει την συζήτηση αυτή εντός περιόδου δεκαπέντε ημερών, δίνοντα κατ’ αυτό τον τρόπο μία δεύτερη ευκαιρία στο απόν μέρος προκειμένου να παρουσιαστεί και να επιχειρηματολογήσει υπέρ της θέσης του.

Παρακαλώ έχετε κατά νου ότι όλα τα προαναφερθέντα μπορούν να περαιωθούν από έναν πληρεξούσιο δικηγόρο σας ο οποίος και θα διασφαλίσει ότι – χωρίς εσείς να είστε παρών – για όλες τις σχετικές διαδικασίες έχει ληφθεί μέριμνα και αντίστοιχα θα ολοκληρωθούν.

Το Πολιτικό διαζύγιο

Στην περίπτωση του Πολιτικού διαζυγίου το οποίο και πρέπει να περαιωθεί τα πράγματα μπορούν να εξελιχθούν πολύ γρηγορότερα υπό τη έννοια ότι σίγουρα δεν χρειάζεται να παρέλθουν τρεις μήνες προτού η διαδικασία εκκινήσει στα δικαστήρια.

Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχει  ανάγκη για αρμόδιο Επίσκοπο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου ο οποίος θα πρέπει να επιληφθεί, καθώς ανάμειξή του δεν υπήρχε εξ αρχής σε όλη τη διαδικασία

Άρα, με δεδομένη την έλλειψη αυτών των δύο παραγόντων τα πράγματα θα εξελιχθούν κατά τον τρόπο που παρουσιάστηκε παραπάνω, αλλά, τελοσπάντων,  σίγουρα πολύ πιο σύντομα καθώς η Αίτηση θα συζητηθεί με τη συμπλήρωση τριάντα – σαράντα (30-40) ημερών από την ημέρα υποβολής της Αίτησης

 

Η Λύση του Συμφώνου Συμβίωσης

Πρόκειται για νέου τύπου λύση η οποία προφανώς προέκυψε από το γεγονός ότι εισήχθη στον νομικό κόσμο της Κύπρου το Σύμφωνο Συμβίωσης από το 2015 (ν.  184(I)/2015), το οποίο και επιτρέπει σε ζευγάρια διαφορετικού αλλά και ίδιου φύλου να ρυθμίζουν και να οργανώνουν νομικά τις σχέσεις τους κατά τον ίδιο τρόπο που συμβαίνει με έναν θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο ο οποίος ρυθμίζει και οργανώνει τις σχέσεις.

 

Η λύση αυτού του Συμφώνου επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων τρόπων:

α. με Κοινή Δήλωση η οποία συντάσσεται από αμφότερα τα μέρη και η οποία πρέπει να υπογραφεί ενώπιον δύο μαρτύρων και τον Ληξίαρχο ενώπιον του οποίου το αρχικό Σύμφωνο Συμβίωσης είχε υπογραφεί

Προσοχή: παρακαλούμε έχετε κατά νου ότι μετά την πάροδο 60 ημερών η Δήλωση αυτή ως τέτοια είναι αρκετή προκειμένου το Σύμφωνο Συμβίωσης

β. με Διάταγμα του αρμόδιου κατά τόπον Δικαστηρίου όπου και είχε υπογραφεί το Σύμφωνο Συμβίωσης εξ αρχής. Δεν χρειάζεται η επίκληση κάποιου προφανούς, σημαντικού ή όχι λόγου· η μόνη προϋπόθεση που πρέπει να πληροίται είναι η υποβολή της σχετικής Αίτησης και μόνο

γ. αμέσως μόλις τα δύο μέρη αποφασίσουν να παντρευτούν, περίπτωση κατά την οποία αυτόματα τα δύο μέρη πλέον καθίστανται Σύζυγοι

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

    offices-map

    Τα Γραφεία μας

    Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

    Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
    Επικοινωνία