fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Διεθνές Ποινικό Δίκαιο – Ειδικευμένοι Δικηγόροι – Τι Προσφέρουμε

Το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο επικεντρώνεται αποκλειστικά στην έννοια της ποινικής ευθύνης σε φυσικά πρόσωπα και την εμπλοκή τους σε εγκλήματα διεθνούς χαρακτήρα. Εδώ είναι που υπεισέρχεται η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ να ενεργήσει ως καταλύτης εξελίξεων, όταν μια τέτοιου είδους διαδικασία πρέπει να τεθεί υπό εξέταση προς εφαρμογή, να τελεί υπό επίβλεψη και εν τέλει να τεθεί σε εφαρμογή.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Η επί μακρόν επιβεβαιωμένη εμπειρία μας σε συνάρτηση με την αναμφισβήτητη εξειδικευμένη γνώση μας σε θέματα Ποινικού Δικαίου, με δεδομένο ότι ο ίδιος ο ιδρυτής της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , ήτοι ο ίδιος ο κύριος Χρήστος Οικονομάκης, μπορεί αναντίρρητα να δηλώνει ότι είχε το προνόμιο να εκπροσωπήσει Εντολείς μας σε διάφορες δικαιοδοσίες, ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος έχει αποτελέσει μέλος ομάδας εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι επισταμένως έχουν ασχοληθεί με τέτοιου είδους υποθέσεις, καθιερώνουν την Εταιρία μας ως προφανή επιλογή όταν τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να τεθούν υπό ενδελεχή έλεγχο και υπό εκτενή έρευνα.

Τι είναι το Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

Δεν υφίσταται ένας κοινά διατυπωμένος και αποδεκτός ορισμός περί του διεθνούς ποινικού δικαίου. Το Εθιμικό δίκαιο, από την μια πλευρά, και τύποι εγκλημάτων με βάση ορισμένες συνθήκες που ασχολούνται με αυτά τα απολύτως εξειδικευμένα ζητήματα, συναποτελούν τις δύο βασικές παραδοχές επί των οποίων θεμελιώνονται τα εγκλήματα διεθνούς ποινικού δικαίου.

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και συγκεκριμένα οι Συνεργάτες μας δύνανται να σας βοηθήσουν και να σας καθοδηγήσουν εν μέσω διαδικασιών όταν μια τέτοια περίσταση προκύψει και έχει ήδη δρομολογηθεί. Από την άλλη πλευρά, και προς αποφυγή παρανοήσεων, καλό είναι να έχετε κατά νου τις εξής διευκρινιστικές πληροφορίες:

α) Τα διεθνούς διάστασης εγκλήματα τα οποία κατά καθ’ ύλην αρμοδιότητα ελέγχονται από τα διεθνώς συστημένα δικαστήρια είναι:

• η γενοκτονία
• τα εγκλήματα πολέμου
• τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και
• η ένοπλη επίθεση

β) Οι πιο σημαντικοί τομείς διεθνούς ποινικού δικαίου έχουν ως εξής:
• Δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων
• Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο
• Δίκαιο ευθύνης του Κράτους

γ) Οι πηγές του διεθνούς ποινικού δικαίου συμπίπτουν με αυτές του διεθνούς δικαίου εν γένει, όπως αυτές σημειώνονται στο άρθρο 38(1) στο Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, οι οποίες και έχουν ως εξής:
• Συνθήκες
• Διεθνές εθιμικό δίκαιο
• Γενικές αρχές του δικαίου
• Δικαστικές αποφάσεις και
• Γνώμες διακεκριμένων επιστημόνων της Νομικής Επιστήμης

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία