fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δικαιόχρηση και Διανομή

Τι Προσφέρουμε

Μετά βεβαιότητας είναι απαραίτητη στις επιχειρήσεις με άμεσο ενδιαφέρον για τις νομικές προβλέψεις της δικαιόχρησης (“franchise”) η καλύτερη δυνατόν συμβουλή, καθόσον τις ενδιαφέρει να διασφαλίζουν και συν τω χρόνω να αναπτύσσουν περαιτέρω δικαιώματα δικαιόχρησης σε επίπεδο τοπικό, εθνικό, ή ακόμη και διεθνές.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει εκτενή εμπειρία σε κάθε είδους μοντέλο δικαιωμάτων δικαιόχρησης αλλά και διανομής, σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς, όπως εστιατόρια, επιχειρήσεις λιανικής, υπηρεσίες, φιλοξενία, ψυχαγωγία, εκπαίδευση, υγεία κλπ.

 

N

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

N

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.

N

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.

N

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Οι Υπηρεσίες μας

Ανεξαρτήτως, δε, του τομέα της βιομηχανίας, όλες οι εταιρίες εμπλεκόμενες σε θέματα δικαιόχρησης και διανομής συνήθως διαθέτουν παρεμφερείς ανησυχίες σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, την επιλογή συνεταίρων, την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας και νομικής και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Κατά την πορεία ανάπτυξής τους είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, οι πελάτες θα βασιστούν στην δική μας εμβριθή γνώση και εμπειρία περί των ζητημάτων δικαιόχρησης ώστε να αντεπεξέλθουν σε αυτούς τους κινδύνους. Παρέχουμε συμβουλές σε όλο το φάσμα των νομικών θεμάτων συμπεριλαμβανομένων:

• Κύρια Σύμβαση δικαιόχρησης ή/και διανομής και συμφωνίες ανάπτυξης περιοχών
• Ερμηνεία συμφωνίας δικαιόχρησης ή/και διανομής και καταχώρισή της
• Διαφορές περί τη δικαιόχρηση ή/και τη διανομή
• Παρακράτηση φόρων και ανάστροφες επιβαρύνσεις ΦΠΑ και φόρων πώλησης
• Επίλυση διαφορών περί τη δικαιόχρηση ή/και τη διανομή
• Διαχείριση δεδομένων πελατών και σχέδια εφαρμογής επιχειρηματικής πίστης
• Δικαστηριακή Εκπροσώπηση και εναλλακτικές τεχνικές επίλυσης διαφορών

Τι είναι η Δικαιόχρηση και η Διανομή

Κάνοντας λόγο για δικαιόχρηση αναφερόμαστε σε μια συμφωνία μεταξύ μιας επιχείρησης (franchisor), η οποία παρέχει σε έτερη – ή σε φυσικό πρόσωπο – (franchisee) το δικαίωμα χρήσης επωνυμίας, τεχνογνωσίας και σειράς δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Αυτό το σύστημα δικαιόχρησης, που ακόμη και στην ελληνική γλώσσα συνηθέστερα αποδίδεται με τον όρο franchising, αποτελεί ιδιαίτερα προτιμώμενη μορφή ανάπτυξης των επιχειρήσεων που εισήχθη και στον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας που την αγκάλιασε μετά την διευρυμένη χρήση της ως εργαλείο ανάπτυξης όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. 

Κάνοντας λόγο για δικαιόχρηση αναφερόμαστε σε μια συμφωνία μεταξύ μιας επιχείρησης (franchisor), η οποία παρέχει σε έτερη – ή σε φυσικό πρόσωπο – (franchisee) το δικαίωμα χρήσης επωνυμίας, τεχνογνωσίας και σειράς δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αυτό το σύστημα δικαιόχρησης, που ακόμη και στην ελληνική γλώσσα συνηθέστερα αποδίδεται με τον όρο franchising, αποτελεί ιδιαίτερα προτιμώμενη μορφή ανάπτυξης των επιχειρήσεων που εισήχθη και στον επιχειρηματικό κόσμο της Ελλάδας που την αγκάλιασε μετά την διευρυμένη χρήση της ως εργαλείο ανάπτυξης όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. 

Μαζί, δε, με το σύστημα της διανομής (και εμπορικής αντιπροσωπείας) – που εν τάχει συνίσταται στην υποχρέωση του εμπορικού αντιπροσώπου σε μόνιμη βάση, σε ορισμένη περιοχή και έναντι αμοιβής (προμήθειας), να διενεργεί διαπραγματεύσεις προς το σκοπό σύναψης σύμβασης ή αγοράς εμπορευμάτων στο όνομα και για λογαριασμό αντιπροσωπευόμενου – είναι δύο από τα συνηθέστερα εργαλεία εμπορικής ανάπτυξης, δικτύωσης και απασχόλησης που για τον λόγο αυτό συχνά απασχολούν τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη του ελληνικού νομικού κόσμου.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σήμερα τόσο η δικαιόχρηση όσο και η διανομή έχουν καταστεί για πολλές επιχειρήσεις από τους πιο αποτελεσματικούς και επικερδείς τρόπους ανάπτυξης. Είτε πρόκειται για νεοφυή εταιρία είτε για μία ώριμη επιχείρηση, έχουμε γνώση των συγκεκριμένων νομικών ζητημάτων όσο και των διαφοροποιημένων πραγματικών και νομικών αναγκών που σχετικώς αναφύονται.

Εφαρμόζουμε επισταμένως σχεδιασμένες προσεγγίσεις στα πλαίσια της διαμόρφωσης στρατηγικών περί τη δικαιόχρηση και τη διανομή, με σκοπό να αξιοποιήσουμε σε μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που τα εργαλεία αυτά προσφέρουν. Οι στρατηγικές μας συμβουλές περιλαμβάνουν τον καθορισμό του βέλτιστου μοντέλου που εφαρμόζει καλύτερα στη δική σας επιχείρηση αφ’ ης στιγμής μπορούμε λειτουργούμε διάφορα μοντέλα δικαιόχρησης και διανομής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Δικαιόχρησης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +30 210 3600036, ή
offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία