fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Γραφείο Εξυπηρέτησης στην Αγγλία – Δικηγορική Εταιρεία στο Λονδίνο

100 Bishopsgate, 18ος & 19ος Όροφος, Λονδίνο, Τ.Κ. EC2N 4AG, Ηνωμένο Βασίλειο

Επικοινωνία >

Δικηγορική Εταιρεία στο Λονδίνο – Γραφείο Εξυπηρέτησης στην Αγγλία

Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Εξειδικευμένων Δικηγόρων στο Λονδίνο

Η παροχή επαγγελματικών νομικών υπηρεσιών όχι μόνο σε εγχώριους αλλά και σε διεθνούς προφίλ εντολείς μας συνιστά μέρος των αρμοδιοτήτων της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ εδώ και είκοσι πέντε χρόνια· για τον λόγο αυτόν υπερήφανα μπορούμε να δηλώσουμε ότι ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με:

 • Χρηματοδότηση
 • Αγαθά
 • Ενέργεια
 • Ασφαλίσεις
 • Ακίνητα
 • Πνευματική Ιδιοκτησία

Συνιστούν αυτονοήτως κομμάτι της εργασίας που δυνάμεθα να παράσχουμε προς τους εντολείς μας οποτεδήποτε αυτοί απευθύνονται σε εμάς, όχι μόνο όταν βρίσκονται σε στάδιο διαπραγματεύσεων  για τέτοια ζητήματα, αλλά ιδιαίτερα όταν βρίσκονται στο μεταίχμιο της απόφασης να λάβουν μέτρα ώστε να ανεύρουν αξιόπιστες λύσεις σε προβλήματα τα οποία κατά πλήρη βεβαιότητα θα υπάρξουν στο παρόν εύθραυστο περιβάλλον.

Κατά τούτο, είναι κρίσιμο εμείς ως νομικοί σύμβουλοι να βρισκόμαστε σε εγρήγορση ώστε να παράσχουμε άμεσα συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που εκτείνονται από

 • τη μεταφορά αγαθών/ έκδοση φορτωτικής
 • Μίσθωση σκάφους
 • Αγορά και πώληση σκάφους
 • Ασφάλιση (πολιτικές περί την ασφάλιση/γενική ασφάλιση, παραίτηση)
 • Ναυπήγηση σκάφους
 • Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες
 • Υποθήκευση σκάφους

μέχρι

 • Ζητήματα περί Εταιρικού και Εμπορικού Δικαίου
 • Ζητήματα Κληρονομικού Δικαίου
 • Ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου
 • Ζητήματα Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων -GDPR- κ.ο.κ

Από την άλλη πλευρά, συνιστά εξίσου μέρος της ατζέντας της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η ανάληψη και περαίωση αγωγών οι οποίες ανακύπτουν σε συνέχεια όχι μόνο των μόλις προαναφερθεισών περιπτώσεων, ήτοι ως προς τη σύνταξη και γενικότερη προετοιμασία αυτών των αγωγών και αναφορικά με την εκπροσώπηση των εντολέων μας ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων κάθε βαθμού ανεξαρτήτως χώρας και δικαιοδοσίας, αλλά και αναφορικά με άλλους τομείς δικαίου με τους οποίους και έχει τύχει να ασχοληθούμε σε πολλές περιστάσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι πέντε ετών.

Κατ’ αρχάς, Εμπράγματο Δίκαιο/ Δίκαιο Ακινήτων, ή με άλλα λόγια η συνολική νομική διαδικασία αγοράς και πώλησης ακινήτων ιδιοκτησιών συνιστά εργασία η οποία οπωσδήποτε απαιτεί την εμπλοκή Δικηγόρου στο Λονδίνο ο οποίος σε συνεργασία με Συμβολαιογράφο θα διασφαλίσει ότι όλοι οι σχετικοί παράγοντες που αφορούν την διεκπεραίωση ενός τέτοιου απαιτητικού έργου θα ληφθούν υπ’ όψιν και  όλες οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε η συνολική διαδικασία να διευθετηθεί ορθά και πλήρως. Είμαστε εδώ για να παράσχουμε εξειδικευμένη συμβουλευτική υπηρεσία με βάση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει και αναλύσει σε σχέση με το ακίνητο που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας, δίνοντας προσοχή στις λεπτομέρειες και εντοπίζοντας κατά το δυνατόν συντομότερα όλα εκείνα τα νομικά ζητήματα που αφορούν το ακίνητο που σας απασχολεί άμεσα.

Από την άλλη πλευρά, το Εταιρικό Δίκαιο συνιστά μέρος της νομικής μας φαρέτρας, και παρά το γεγονός ότι οι εταιρικές μορφές έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, η ευελιξία και η δυνατότητα να τα προσαρμόσουμε κατά περίπτωση προσδίδοντάς τους κάποια ιδιαίτερα στοιχεία μπορεί να είναι μια πιθανή επιλογή. Εδώ, στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πράγματι διαθέτουμε το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες, την εξειδικευμένη γνώση και την εμπειρία να σας συνδράμουμε σε όλες τις επιχειρηματικές σας αναζητήσεις  και να σας βοηθήσουμε να μορφοποιήσετε μια εταιρική κατασκευή που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες σας.

Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας βεβαιώσουμε ότι η ιδιοσυγκρασία μας και ο προσανατολισμός μας δεν είναι αυστηρά εταιρικός και επικεντρωμένος στα επιχειρηματικά δρώμενα· οι αξίες μας και η δεοντολογία μας κατέτειναν πάντοτε να είναι ανθρωποκεντρικά, ώστε ζητήματα όπως η επιμέλεια τέκνου, η ανατροφή προς τέκνα και σύζυγο, η ρύθμιση θεμάτων επικοινωνίας μεταξύ συζύγων σε διάσταση και τέκνων, ο συμβιβασμός θεμάτων οίκησης και άλλου τέτοιου είδους ανεπίλυτα οικονομικά ζητήματα να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας που δυνάμεθα να παράσχουμε προς τους πελάτες μας ανεξαρτήτως τόπου και δικαιοδοσίας, όπως ακριβώς συμβαίνει κατά τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό που αξίζει να αναφέρουμε είναι ότι είμαστε εδώ προκειμένου να χορηγήσουμε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες και την εμπειρία μας σε ζητήματα τα οποία συνδέονται με ελεύθερους επαγγελματίες ή επιστήμονες που ενεργούν ως τέτοιοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετοικήσουν ή να παραμείνουν σε μία αλλοδαπή χώρα όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι, για παράδειγμα, έχουν δεχθεί μια επαγγελματική πρόταση συνεργασίας από συγκεκριμένο εργοδότη, και επιθυμούν να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνιμα, ή τουλάχιστον για όσο το δυνατόν περισσότερο. Είμαστε βέβαιοι ότι θα βρείτε την εξειδικευμένη νομική συμβουλή μας χρήσιμη, ιδιαίτερα τώρα που θα είμαστε τοποθετημένοι στην καρδιά των εξελίξεων, πάντοτε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην όποια επείγουσα κλήση σας για συνδρομή και υποστήριξη.

Θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι σε κάθε περίπτωση, υπάρχει μια κοινή συνισταμένη που διαπερνά και κατευθύνει τη δουλειά μας εδώ στο Γραφείο Εξυπηρέτησης στο Λονδίνο της εταιρείας μας και αυτή έχει να κάνει  με την αφοσίωσή μας στην εκπροσώπηση των πελατών μας διευκολύνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο και εξυπηρετώντας ορθώς τα συμφέροντά τους.

Η εργασία μας ενδέχεται να συνδέεται με ενέργειες οι οποίες συνάδουν με τις αρμοδιότητες τελωνείων και λιμενικών αρχών, ή πιθανόν να σχετίζεται με την διεθνή μεταφορά αγαθών, ή με διεθνείς αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.

Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει ποτέ κανείς να ξεχνά ότι όλες οι υποθέσεις είτε διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο είτε από το ηπειρωτικό/ Ευρωπαϊκό το οποίο και τυγχάνει εφαρμογής π.χ. κατ’ αρχήν σε μια σύμβαση, σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις  της, είναι σχεδόν κοινός τόπος για την Εταιρία μας να επιχειρεί να επιλύσει τα ζητήματα μέσω της Διαιτησίας και άλλων αρκετά καινοφανών και εναλλακτικών διαδικασιών ως προς την επίλυση των διαφορών, ώστε να αποφεύγεται η περιττή νομική διαδικαστική δαπάνη, αναζητώντας την εδραίωση μιας κοινής βάσης κατανόησης και συμβιβασμού πριν καταλήξουμε σε μια αίθουσα δικαστηρίου.

Εννοείται, ασφαλώς ότι μια τέτοια εξέλιξη προϋποθέτει οι νομικοί πληρεξούσιοι των μερών να είναι καταρτισμένοι και έμπειροι ώστε να μπορούν να διευκολύνουν την δρομολόγηση μιας τέτοιας επιλογής.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ οπωσδήποτε προωθεί και πρεσβεύει μια τέτοια νοοτροπία, συνεπώς δεν θα πρέπει να συνιστά έκπληξη το γεγονός ότι έχουμε αποφασίσει να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας διεθνώς στη νομική σφαίρα δημιουργώντας ένα νέο γραφείο εξυπηρέτησης στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε όλα αυτά τα χρόνια είχαμε τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας αναφορικά με θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου επικαιροποιώντας τις γνώσεις μας σχετικά με τις κάθε φορά τελευταίες εξελίξεις αμέσως μόλις αυτές λάμβαναν χώρα· πλην όμως δεν συνιστά μυστικό το ότι εδώ και αρκετό διάστημα αναζητούσαμε χώρο ώστε να εγκαταστήσουμε συνεργάτες μας στην πόλη του Λονδίνου ώστε να κεφαλαιοποιήσουμε με τον πιο ορθό τρόπο τη γνώση μας και την εμπειρία μας, και πρακτικά να επιβεβαιώσουμε με τον πιο απτό τρόπο ότι η θέση μας μεταξύ των κορυφαίων δεν είναι απλώς μια δήλωση, αλλά τουναντίον μια θέση αρχής. Οι συνεργάτες δικηγόροι στην Αγγλία της εταιρείας μας θα είναι δίπλα σας με επαγγελματισμό σε κάθε νομικό θέμα.

Τι Λένε οι Πελάτες μας