fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δικηγόροι Διαζυγίων

Δικηγόροι Διαζυγίων και Διατροφής – Τι Προσφέρουμε

Είμαστε μία από τις πιο εξαιρετικά εξειδικευμένες δικηγορικές εταιρίες στον ευαίσθητο τομέα του οικογενειακού δικαίου και διαθέτουμε μακρά εμπειρία στη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων και μάλιστα όχι μόνο στα περιορισμένα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας. Για οποιοδήποτε νομικό θέμα που αφορά το διαζύγιο ή διατροφή, οι εξειδικευμένοι δικηγόροι διαζυγίων της εταιρείας μας στην Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ιεράπετρα Κρήτης αλλά και σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο θα είναι δίπλα σας.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Το οικογενειακό δίκαιο συνιστά κύριο αντικείμενο ενασχόλησης για την ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως είναι το διαζύγιο, η διατροφή, αλλά και θέματα διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων, προγαμιαίων συμφωνιών, επιμέλειας, επικοινωνίας, αναγνώρισης τέκνου, χρήσης επωνύμου κλπ. Οι έμπειροι δικηγόροι διαζυγίων μας ανά την Ελλαδική και Κυπριακή Επικράτεια είναι έτοιμοι να δώσουν λύση σε κάθε σας πρόβλημα.

Τι είναι αφορά το Διαζύγιο κι η Διατροφή

Μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου, ή μετά τη διάσταση που διήρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια, επέρχεται η κατάλυση της συζυγικής οικονομικής κοινότητας.
Επιπλέον και με βάση το άρθρο 1400 ΑΚ: «Αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή. Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ότι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία ή με διαθήκη των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες».

Πώς μπορούν να σας βοηθήσουν οι Δικηγόροι Διαζυγίων και Διατροφής της Εταιρείας μας

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ διαθέτει τόσο την απαιτούμενη κατάρτιση όσο και την απαραίτητη εμπειρογνωσία, ώστε να ιεραρχούμε τις ανάγκες σας και να ανταποκρινόμαστε άμεσα σε αυτές, έχοντας, άλλωστε, συναίσθηση και της προσωπικής διάστασης που εμπεριέχεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις, με συνέπεια και η εργασία μας ως τέτοια να καθίσταται ακόμη πιο απαιτητική, καθώς αυτό που εν τέλει σας παρέχουμε είναι η συμβουλευτική στήριξη από επαγγελματία δικηγόρο διαζυγίων, τον οποίο ωστόσο μπορείτε να εμπιστευτείτε ως δικό σας ανθρώπους.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Διαζυγίου & Διατροφής

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία