fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δημόσια Διοίκηση & Οργάνωση

Τι Προσφέρουμε

Η συσσωρευμένη γνώση εξαιίας της πολύχρονης ενασχόλησής μας με θέματα δημόσιων πολιτικών και συναφών ρυθμίσεων, αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της “Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία”. Πέρα από το απαραίτητο νομικό υπόβαθρο, κατέχουμε και την απαραίτητη εμπειρογνωσία, ώστε να προβαίνουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στη χορήγηση της ορθότερης και πιο σύννομης συμβουλής, ιδίως σε νομικά ζητήματα που άπτονται του δημοσίου δικαίου.

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας 

Πεδία στα οποία η νομική μας συνεισφορά μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική αποτελούν εν πολλοίς τα ακόλουθα:

  • Συμμόρφωση
  • Διαχείριση ρίσκου
  • Συμβουλευτική
  • Ανάλυση πλάνου
  • Διαμεσολάβηση 
  • Διοικητική παρέμβαση
  • Δικαστηριακή υποστήριξη

Τι συνιστά η "Δημόσια Διοίκηση & Οργάνωση"

Ο όρος της Δημόσιας Πολιτικής μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο κανονισμών, νόμων και δράσεων, σχετικά με θέματα που σχετίζονται με δημόσιες πολιτικές και οργανισμούς. Ο κύριος στόχος τέτοιων πολιτικών είναι η επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Η Δημόσια Πολιτική περιλαμβάνει όλες εκείνες τις κυβερνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με αντίστοιχα ζητήματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων ή και του κάθε πολίτη με τους κανονισμούς του δημόσιου τομέα, συνιστά υποχρέωση απέναντι στο ίδιο το κράτος. Σε αυτή τη φάση, κάθε επιχείρηση ή επαγγελματίας χρειάζεται έναν σύμμαχο δίπλα του για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και τους κανονισμούς που οφείλει.

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Σε μεταβαλλόμενα νομοθετικά περιβάλλοντα μπορούμε να παρέχουμε τις πιο ακριβείς συμβουλές. Η «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, τις γνώσεις και την απαραίτητη εμπειρία, προκειμένου να σας βοηθήσει σε όλες τις επιχειρηματικές σας προσπάθειες. Με την καθοδήγησή μας, μπορείτε να διαχειριστείτε με επιτυχία κάθε δημόσιο κανονισμό και να συμμορφωθείτε με αυτόν, χωρίς περιπλοκές ή καθυστερήσεις.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Δημόσιας Διοίκησης & Οργάνωσης

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία