fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δημόσιες Συμβάσεις

Τι Προσφέρουμε

Οι δικηγόροι της εταιρείας αντιλαμβανόμενοι πλήρως τη σημασία των Ευρωπαϊκών πολιτικών για τα συμφέροντα των εντολέων τους, πράττουν με τον αντίστοιχο τρόπο προκειμένου να συνδράμουν στο νομικό ζήτημα των πελατών τους, στα πλαίσια φυσικά των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών πολιτικών. Δεδομένου ότι κάθε χώρα έχει τις διές της  διαδικασίες υποβολής προσφορών, είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις να απολαμβάνουν τις καλύτερες νομικές συμβουλές από έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να κερδίσουν δημόσιες συμβάσεις και να εξασφαλίσουν τα καλύτερα οικονομικά αγαθά ή υπηρεσίες από ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τους εντολείς τους.

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας σχετικά με το Δίκαιο Επιχειρήσεων

Τα πεδία στα οποία οι νομικές συμβουλές μας θα μπορούσαν να αποδειχθούν αποφασιστικής σημασίας είναι μεταξύ άλλων:

  • Νομική συμβουλευτική
  • Προστασία των συμφερόντων σας
  • Διαχείριση γραφειοκρατικών διαδικασιών δημοσίων διαγωνισμών
  • Εκτίμηση του κινδύνου
  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς

Τι είναι οι "Δημόσιες Συμβάσεις"

Ο όρος αυτός αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία οι κυβερνήσεις – ή οι τοπικές αρχές- αγοράζουν υπηρεσίες ή αγαθά από ιδιωτικές εταιρείες. Στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, στο οποίο συμμετέχει και η χώρα μας, έχουν τεθεί κάποιοι κανόνες προκειμένου να διοικείται αποτελεσματικά η όλη διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, αυτοί οι κανόνες ελέγχουν εν μέρει τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις -ή οι κρατικές αρχές- μαζί με τους φορείς κοινής ωφέλειας, αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες. Εφαρμόζονται ωστόσο, σε προσφορές των οποίων η αξία υπερβαίνει ένα ορισμένο χρηματικό ποσό. Η συμβολή τους στην παγκόσμια οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 14% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι δικηγόροι μας μπορούν να παράσχουν συνδρομή στον καθορισμό στόχων, στην επιλογή των καλύτερων λύσεων και στον ίδιο το δημόσιο διαγωνισμό, μέχρι την ανάθεση της σύμβασης στον εντολέα μας. Η πραγματική κατανόηση των αναγκών των δημόσιων φορέων σε συνδυασμό με την εμπειρία μας, μας επιτρέπει να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, οι έμπειροι δικηγόροι της «Οικονομάκης Δίκαιο» θα είναι δίπλα σε κάθε εκδότη μας, διαχειριζόμενοι τις υποθέσεις τους με τον πιο επαγγελματικό και επωφελή τρόπο.

 

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Δημοσίων Συμβάσεων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

Επικοινωνία