fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δημόσιο Δίκαιο

Τι Προσφέρουμε

Η “Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρία” διακρίνεται για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό των συνεργατών της, επιδεικνύοντας συστηματικό ενδιαφέρον για όλους τους τομείς του δικαίου οι οποίοι και συναποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αντικειμένου της εργασίας μας. Οι Συνεργάτες μας κατέχουν την γνώση αλλά και την αντίστοιχη εμπειρία, προκειμένου να διαχειριστούν υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου σχετιζόμενες λ.χ. με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή και την συνταγματικότητα του εκάστοτε νόμου κλπ. Καθώς αυτές οι υποθέσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, ο δικηγόρος πρέπει να ελέγχει λεπτομερώς κάθε υπόθεση και να ανακουφίζει τον εκάστοτε εντολέα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών όπως αναμένεται, δεδομένου ότι αυτό είναι το εύρος των θεμάτων που σχετίζονται με το Δημόσιο Δίκαιο και τις σχετικές αρχές του.

Οι τομείς στους οποίους οι νομικές μας συμβουλές θα μπορούσαν να είναι ζωτικής σημασίας, είναι οι εξής:

  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς της νομοθεσίας
  • Συμβουλευτική
  • Διαμεσολάβηση
  • Υποστήριξη σε δικαστική διαμάχη -αν χρειαστεί-

Τι είναι το Δημόσιο Δίκαιο

Όλοι οι κανόνες που διέπουν την λειτουργία των οργάνων της Διοίκησης τόσο μεταξύ τους, όσο και σε σχέση με τους διοικούμενους κατά την διαδικασία έκδοσης (ή παράλειψης έκδοσης) διοικητικών πράξεων, συνιστούν την ουσία του Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου.  

Στο πλαίσιο αυτό – και όχι μόνο – οι δικηγόροι μας βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας ώστε να διαχειριστείτε και να αντιμετωπίσετε επιμέρους θέματα τα οποία  εγείρονται. Αυτά μπορεί να αφορούν ζητήματα που εκτείνονται από την έννοια, τη συγκρότηση και τη λειτουργία δημόσιων διοικητικών οργάνων, μέχρι θέματα που άπτονται της δημόσιας υγείας και περίθαλψης, της δημόσιας εκπαίδευσης, των εργασιακών δικαιωμάτων κοκ. Για παράδειγμα, εάν ένας πολίτης πιστεύει ότι μια απόφαση διοικητικής αρχής ήταν άδικη απέναντί του, μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να ζητήσει δικαστικό έλεγχο. Δεδομένου ότι και οι κυβερνήσεις πρέπει να συμμορφώνονται με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, η εξουσία τους δεν μπορεί να ασκηθεί χωρίς τον κατάλληλο έλεγχο από τους φορείς ελέγχου. Ο τομέας του Δημοσίου Δικαίου καλύπτει επίσης τις σχέσεις του κράτους με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέουμε το Δημόσιο Δίκαιο με το Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, το οποίο σχετίζεται με εντελώς διαφορετικούς τομείς του δικαίου.

 

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι εντολείς μας που έχουν γνωρίσει τόσο εμάς όσο και κυρίως, την ποιότητα της εργασίας μας, ξέρουν ήδη ότι οι δικηγόροι και οι συνεργάτες μας διαθέτουμε την κατάρτιση αλλά και την εμπειρογνωσία ώστε με σύνεση και ασφάλεια να σας προτείνουμε επιλογές και λύσεις ώστε να αποφύγετε ή, έστω σε δεύτερο χρόνο, να απεμπλακείτε από αμήχανες και αλυσιτελείς καταστάσεις, παρέχοντας νομική συμβουλή και στήριξη σε κάθε στιγμή και σε κάθε ένδικη περίσταση που μπορεί να ανακύψει.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με το Δημόσιο Δίκαιο

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

15 + 15 =

Επικοινωνία