fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δημόσιο Δίκαιο

Τι Προσφέρουμε

Η “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” διακρίνεται για την συνέπεια και τον επαγγελματισμό των δικηγόρων και συνεργατών της , επιδεικνύοντας συστηματικό ενδιαφέρον για όλους τους τομείς του δικαίου οι οποίοι και συναποτελούν αναπόσπαστο μέρος του αντικειμένου της εργασίας μας. Αυτός είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του δικηγορικού λειτουργήματος και αυτή είναι η δέσμευση που αναλαμβάνουμε έναντι των πελατών και εντολέων μας.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Η οργανική και η λειτουργική  έννοια της δημόσιας διοίκησης, η  αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, η διάκριση ανάμεσα σε κανονιστική πράξη και σε ατομική διοικητική πράξη είναι μόνο κάποια από τα ζητήματα που άπτονται του Δημοσίου Δικαίου και στα οποία οι δικηγόροι της εταιρίας μας διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση και συμπυκνωμένη  εμπειρία ώστε να σας συνδράμουν σε κάθε είδους διοικητική διαδικασία και διαφορά με την οποία ενδεχομένως να βρεθείτε αντιμέτωποι.

Τι είναι το Δημόσιο Δίκαιο

Η αναλυτική παράθεση και εξήγηση των κανόνων που διέπουν την λειτουργία των οργάνων της Διοίκησης τόσο μεταξύ τους, όσο και σε σχέση με τους διοικούμενους κατά την διαδικασία έκδοσης (ή παράλειψης έκδοσης) διοικητικών πράξεων, συνιστούν την ουσία του Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου. Στοπ πλαίσιο αυτό – και όχι μόνο – οι δικηγόροι μας βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή σας ώστε να διαχειριστείτε και να αντιμετωπίσετε επιμέρους θέματα τα οποία  εγείρονται και μπορεί να αφορούν ζητήματα που εκτείνονται από την έννοια, τη συγκρότηση και τη λειτουργία δημόσιων διοικητικών οργάνων, μέχρι θέματα που άπτονται τη ς δημόσιας υγείας και περίθαλψης, της δημόσιας εκπαίδευσης, των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνταξιοδοτικών απολαβών .

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι εντολείς μας που έχουν γνωρίσει τόσο εμάς όσο και κυρίως, την ποιότητα της εργασίας μας, ξέρουν ήδη ότι οι δικηγόροι και οι λοιποί συνεργάτες μας διαθέτουμε την κατάρτιση αλλά και την εμπειρογνωσία ώστε με σύνεση και ασφάλεια να σας προτείνουμε επιλογές και λύσεις ώστε να αποφύγετε ή, έστω σε δεύτερο χρόνο, να απεμπλακείτε από αμήχανες και αλυσιτελείς καταστάσεις, παρέχοντας νομική συμβουλή και στήριξη σε κάθε στιγμή και σε κάθε ένδικη βιοτική περίσταση που μπορεί να ανακύψει.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με το Δημόσιο Δίκαιο

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

8 + 14 =