fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δικηγόροι Διοικητικού Δικαίου

Δικηγόροι Διοικητικού Δικαίου – Τι Προσφέρουμε

Οι Δικηγόροι Διοικητικού Δικαίου, πρεσβεύουν την έννοια της δημόσιας διοίκησης, καθώς είναι κομβικής σημασίας στην προσέγγιση του Διοικητικού Δικαίου, όπως επίσης οι διακρίσεις σε δημόσια και ιδιωτική, η αρχή της διακρίσεως των λειτουργιών, η οργανική και η λειτουργική έννοια της διοίκησης κλπ.
Βαρύνουσας σημασίας, δε, είναι η διάκριση ανάμεσα σε κανονιστική πράξη και σε ατομική διοικητική πράξη. Αυτά, λοιπόν, είναι ζητήματα τα οποία οι δικηγόροι της Εταιρίας μας κατέχουν, χειρίζονται και καλούνται να φέρουν σε πέρας στα πλαίσια σχεδόν των καθημερινών τους αρμοδιοτήτων.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Ένας δικηγόρος σχετικός με το διοικητικό δίκαιο, με τις υπηρεσίες του καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα διαδικασιών όπως αυτό είναι, εξάλλου, το πλαίσιο εντός του οποίοι κινείται η θεματολογία των ζητημάτων που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου και των αρχών που το διέπουν.

Τι είναι το Διοικητικό Δίκαιο

Η αναλυτική παράθεση και εξήγηση των κανόνων που διέπουν την λειτουργία των οργάνων της Διοίκησης τόσο μεταξύ τους, όσο και σε σχέση με τους διοικούμενους κατά την διαδικασία έκδοσης (ή παράλειψης έκδοσης) διοικητικών πράξεων, συνιστούν την ουσία του Διοικητικού Δικαίου (βλ. π.χ. επιμέρους θέματα που εγείρονται όπως έννοια, διακρίσεις, συλλογικά διοικητικά όργανα, συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία αυτών κλπ καθώς και αστική ευθύνη του δημοσίου και των ΝΠΔΔ).

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και οι συνεργάτες της,  το γενικότερο σχόλιο το οποίο οφείλουμε να κάνουμε έναντι των Εντολέων που γνωρίζουν εμάς και την ποιότητα της εργασίας μας όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι επιδεικνύουμε συνέπεια και συστηματικό ενδιαφέρον για κάθε τομέα δικαίου που συναποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αντικειμένου εργασίας μας. Αυτός είναι αν μη τι άλλο ο τρόπος που εμείς αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του δικηγορικού λειτουργήματος και αυτή η δέσμευση είναι που μας καθιστά μέλος αυτής της ελίτ κατηγορίας δικηγορικών γραφείων που όχι μόνο αναγνωρίζουν δυνατότητες αλλά ενεργά δραστηριοποιούνται ώστε όταν αυτές αναδεικνύονται, εμείς από την πλευρά μας να φροντίζουμε ώστε να τα γίνονται πραγματικότητα.

Ειδικευμένοι Δικηγόροι Διοικητικού Δικαίου

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με το Διοικητικό Δίκαιο

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

    offices-map

    Τα Γραφεία μας

    Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

    Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
    Επικοινωνία