fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Η Δομή μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με περισσότερους από 50 Νομικούς Τομείς και διατηρεί δέκατρία (13) γραφεία σε δέκα (10) χώρες:

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση περίπου 2.000 νέων νομικών υποθέσεων ετησίως, ενώ έχει προγραμματισμένες ετησίως περίπου 1.500 εκδικάσεις υποθέσεων ενώπιον Δικαστηρίων, σε όλες τις βαθμίδες τους (ήτοι από τα χαμηλόβαθμα έως και στον ΄Αρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και στο Δικαστήριο της Ευρωπαικής ΄Ενωσης και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-ΕΔΔΑ). Σημειούται ότι οι Δικαστηριακές Υποθέσεις που διεκπεραιώνουμε είναι σχεδόν ισομερώς διαμοιρασμένες σε υποθέσεις Αστικού Δικαίου, σε υποθέσεις Διοικητικού Δικαίου και σε υποθέσεις Ποινικού Δικαίου.

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατέχει λοιπόν τη μοναδική δυνατότητα να μπορεί – κατά περίπτωση – να παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Δικηγορίας σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, να εκπονεί Νομικές Γνωμοδοτήσεις, να εκπαιδεύει και να εποπτεύει Εσωτερικά Νομικά Τμήματα Εταιρειών, και ταυτόχρονα ή/και παράλληλα να προασπίζεται όλα τα ανωτέρω ζητήματα ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, Αρχών και Επιτροπών, ή/και να συμπράττει στην επίλυση τους δια της Διαμεσολαβήσεως ή/και Διαιτησίας, και όλα τα ανωτέρω με Δικηγόρους απόλυτα εξειδικευμένους με το είδος του Δικαίου που αφορά η κάθε υπόθεση. Σε περιπτώσεις δε που κάποια υπόθεση άπτεται περισσότερων του ενός είδους Δικαίου, τότε οι εξειδικευμένοι Δικηγόροι μας συνεργάζονται σε συμβούλιο για να καταλήξουν σε κοινή γραμμή χειρισμού της υποθέσεως.

Οι Δικηγόροι μας εκπαιδεύονται και μετεκπαιδεύονται συνεχώς. Οι Εταίροι και οι Δικηγόροι μετέχουν σε διεθνείς νομικούς οργανισμούς και φορείς, και συχνά δημοσιεύουν άρθρα τους σε διεθνώς αναγνωρισμένες εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία.

Οι δράσεις μας ενισχύονται από επιλεγμένους και σταθερούς συνεργάτες μας Συμβολαιογράφους, Δικαστικούς Επιμελητές, Γραφολόγους, Εγκληματολόγους, Ιατροδικαστές, (Παιδο)Ψυχολόγους, (Παιδο)Ψυχιάτρους, Λογιστές, Ορκωτούς Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Οικονομολόγους, Μηχανικούς, Ορκωτούς Εκτιμητές Ακινήτων, Μεσίτες Ακινήτων, Ασφαλιστές και κάθε λογής Πραγματογνώμονες.

Επισημαίνεται ότι έχουμε άμεση δυνατότητα ανταποκρίσεως σε Αγγλική, Αλβανική, Αραβική, Βουλγαρική, Γαλλική, Γερμανική, Γεωργιανή, Ελληνική, Ισπανική, Ιταλική, Κινεζική, Ουγγρική, Ουκρανική, Ρουμανική, Ρωσική και Σερβική γλώσσα.

Με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των Νομικών Υπηρεσιών μας, φροντίζουμε για τη λήψη σχετικών Πιστοποιήσεων τους και για την ψηφιακή προβολή τους, ενώ κάνουμε συστηματική χρήση Ειδικών Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων Οργανώσεως μας καθώς και Ηλεκτρονικών Βάσεων Νομικών Δεδομένων μέσω Θεσμικών Συνεργασιών που αναπτύσσουμε με τους σχετικούς φορείς.

Οι Στρατηγικοί μας Συνεργάτες μοιράζονται ένα κοινό όραμα με την Δικηγορική μας Εταιρεία και συστήνονται ανεπιφύλακτα.

 

Πιστοποιήσεις

Quality Standard EN ISO 27001:2013 (ISO) από τον Οργανισμό Πιστοποίησης RIGCERT

Προγράμματα Οργάνωσης

Τιπούκειτος
Magic Projects

Nομικές Βάσεις Δεδομένων

Ισοκράτης
Νομική Βιβλιοθήκη
Νόμος

Marketing

Lithos Digital

Κατασκευή – Ανακατασκευή και Αποκατάσταση Γραφείων και Κατοικιών – Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Buildland Architecture & Construction Co.Panos Oikonomakis

Παροχή Νομικών Υπηρεσιών σε Φυσικά Πρόσωπα

Η “OIKONOMAKIS CHRISTOS GLOBAL LAW FIRM” συνδράμει του μη εταιρικούς Εντολείς της σε κάθε καθημερινό τους ζήτημα και ενδεικτικά σε θέματα Οικογενειακά, Εμπράγματα, Ενοχικά, Κληρονομικά, Εργατικά, Αποζημιώσεων (από Αδικοπραξίες, Ιατρικά Λάθη, Ατυχήματα κτλ), Ποινικά κτλ.

Παροχή Νομικών Υπηρεσιών σε Εταιρείες

Η “OIKONOMAKIS CHRISTOS GLOBAL LAW FIRM” είναι προσανατολισμένη στο να ασχολείται επισταμένως με τους Εταιρικούς Εντολείς της, ώστε να τους συνδράμει να επιτύχουν τους εταιρικούς σκοπούς τους και να υπερκεράσουν τα νομικά τους ζητήματα ανά τον κόσμο.

Παρέχει συμβουλές σε εταιρείες, οικονομικούς οργανισμούς και κυβερνητικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο, αλλά και την καθοδήγηση που χρειάζονται με σκοπό να ανταπεξέλθουν στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι Εντολείς μας βασίζονται στην Εταιρεία μας προκειμένου να εξευρεθούν καινοφανείς λύσεις σε σύνθετα επιχειρηματικά ζητήματα και οι Δικηγόροι μας εκτιμούν την παγκόσμια πλατφόρμα λύσεων που βρίσκεται στη διάθεση μας, προκειμένου να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν αυτές τις προκλήσεις.

Η Εταιρεία μας παρέχει:

  • Εκτενή εμπειρία στο πλαίσιο επιτυχημένων εταιρικών μορφοποιήσεων και προς το σκοπό προστατευτικού πλαισίου κατά την επίλυση διαφορών με εταιρική διακινδύνευση
  • Προσέγγιση προς το σκοπό εξεύρεσης λύσεων, παρέχοντας προωθημένες και συμπαγείς, επιχειρηματικά προσανατολισμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Συγκρότηση επιμέρους ομάδων που παρέχουν στοχευμένες οικονομικά και εξαιρετικές υπηρεσίες
  • Νοοτροπία προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης και ενδυνάμωσης μακροχρόνιων σχέσεων, εδραιωμένων προς το συμφέρον των Εντολέων μας
Φόρμα Επικοινωνίας

4 + 3 =

Επικοινωνία