fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δομημένο Εμπόριο & Χρηματοδότηση Πρώτων Υλών

Τι Προσφέρουμε

Στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα του Δομημένου Εμπορίου, η δικηγορική ομάδα της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» δύναται να προσφέρει την γνώση της για την υπεράσπιση των συμφερόντων είτε του δανειζόμενου είτε των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και οποιουδήποτε επαγγελματία αποτελεί τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας του συγκεκριμένου τομέα. Βασικό μέλημα των συνεργατών μας αποτελεί αφενός η συμμόρφωση αμφοτέρων των πλευρών στους εφαρμοστέους νόμους κι αφετέρου η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του εκάστοτε εντολέα του.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας 

Οι έμπειροι δικηγόροι της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» δύνανται να καθοδηγήσουν κάθε εντολέα μας στα ζητημάτων του Δομημένου Εμπορίου, προσφέροντας τις νομικές υπηρεσίες τους σχετικά με :

  • Εμπορικές Εταιρείες
  • Παραγωγούς, εισαγωγείς και εξαγωγείς
  • Εμπορικές συναλλαγές
  • Δανειοδότηση μέσω Τραπεζών
  • Συμμόρφωση
  • Διαμεσολάβηση και δικαστηριακή στήριξη

Τι είναι το "Δομημένο Εμπόριο & η Χρηματοδότηση Πρώτων Υλών"

Η εμπορική δραστηριοποίηση σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες αποτελεί μια πρόκληση για επιχειρηματίες του κλάδου. Η έννοια του «Δομημένου Εμπορίου» αποτελεί μια συνεργατική πρωτοβουλία της «Διεθνούς Οικονομικής Εταιρείας» , η οποία ανήκει στην «Παγκόσμια Τράπεζα», με σκοπό να διατηρήσει και να επεκτείνει σε κάποιες περιπτώσεις, την διαθεσιμότητα ρευστού και την χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη συνέχιση του εμπορίου σημαντικών πρώτων υλών, σε ορισμένες σύνθετες αγορές. Η πρωτοβουλία αυτή επιτρέπει στον οργανισμό να συνεργάζεται με τις αναδυόμενες απαιτητικές αγορές, συνεργαζόμενος με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, του ιδιωτικού τομέα. Η συγκεκριμένη λύση, η οποία είναι επωφελής για παραγωγούς και εισαγωγείς, παρέχει την δυνατότητα επιτυχούς διαχείριση των κινδύνων μέσω βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων και συναλλαγών που σχετίζονται με σημαντικά αγαθά και πρώτες ύλες.  

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μεταξύ των ζητημάτων στα οποία δύνανται να συνδράμουν οι δικηγόροι της εταιρείας είναι οι όροι των τραπεζικών συναλλαγών, η διαπραγμάτευση καθώς και η αντίστοιχη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες του εμπορίου και της αγοράς. Η «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και την εμπειρία προκειμένου να συνδράμει κάθε εντολέα της στην διαχείριση σχετικών ζητημάτων.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Δομημένου Εμπορίου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία