fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ο σχεδιασμός εγκατάστασης από τον Ιανουάριο του 2021 για τους Πολίτες της ΕΕ στο Ην. Βασίλειο μετά το Brexit

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Εν όψει των αλλαγών, σχετικά με τους κανονισμούς μετανάστευσης του Ην. Βασιλείου, που θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2021 οι πολίτες της ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν την εγκατάσταση τους μέσω της αίτησης στο πρόγραμμα εγκατάστασης για τους Πολίτες της ΕΕ. Ανάλογα με την διάρκεια της διαμονής τους στο Ην. Βασίλειο θα τους χορηγείται μια βεβαίωση για την εγκατάστασή (settlement) τους ή την προ-εγκατάστασή τους (pre- settlement) .

Δικαίωμα αίτησης για εγκατάσταση για τους πολίτες της ΕΕ έχουν πολίτες:

  • Από χώρες της Ευρώπης, χώρες που ανήκουν στον ΕΟΧ, ή την Ελβετία
  • Ένα μέλος οικογένειας κάποιου εντός Ευρώπης, χωρών που ανήκουν στον ΕΟΧ  ή Ελβετίας.

Οι χώρες που ανήκουν στον ΕΟΧ συμπεριλαμβάνουν τις Ευρωπαϊκές χώρες, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και την Νορβηγία.

Δεν μπορεί να κάνει αίτηση κάποιος προκειμένου να βοηθήσει την οικογένεια του να μείνει στο Ην. Βασίλειο εάν διατηρεί ταυτοχρόνως και Βρετανική και Ιρλανδική Εθνικότητα, έαν έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ιρλανδία για παράδειγμα.

Δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι στο Ην. Βασίλειο για να μπορείς να κάνεις αίτηση. Χρειάζεται όμως έχεις μεταφερθεί στο Ην. Βασίλειο πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

  • Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ζήσει στο Ην. Βασίλειο για λιγότερο από 5 έτη.

Θα χρειαστεί να κάνει αίτηση για βεβαίωση προ-εγκατάστασης (pre- settlement). Το μόνο που χρειάζεται είναι να αποδείξει ότι έχει ζήσει για τουλάχιστον μια μέρα τους τελευταίους 6 μήνες στο Ην. Βασίλειο για να μπορεί να την αποκτήσει. Μπορεί κάποιος λοιπόν να κάνει αίτηση για βεβαίωση προ-εγκατάστασης εφόσον έχει μεταφερθεί στο Ην. Βασίλειο πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020 όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

Σημαντικό είναι να διευκρινίσουμε ότι αν κάποιος αποκτήσει βεβαίωση προ-εγκατάστασης, τότε θα μπορεί να εργαστεί και να ζήσει στο Ην. Βασίλειο για 5 χρόνια. Εν συνεχεία, για να μπορεί να διαμείνει κάποιος με βεβαίωση πρό-εγκατάστασης περαιτέρω στη χώρα θα πρέπει να γίνει αίτηση για την βεβαίωση εγκατάστασης πριν η προθεσμία της πρώτης λήξει.

Πολίτες με βεβαίωση προεγκατάστασης ( pre-settlement) Μπορούν να ζήσουν εως 2 χρόνια εκτός Ην. Βασιλείου, χωρίς να χάσουν τη βεβαίωση προ-εγκατάστασης, αλλά σε περίπτωση που κάνουν αίτηση για βεβαίωση εγκατάστασης αργότερα, τότε θα πρέπει να :

  • Έχουν ζήσει στο Ην. Βασίλειο για 5 συνεχόμενα χρόνια
  • Να αποδείξουν ότι ζουν εντός Ην. Βασιλείου για 6 μήνες εντός του χρονικού διαστήματος των 12 μηνών κατά τη διάρκεια των 5 ετών. Τα αναφερόμενα 5 χρόνια μπορούν να περιλαμβάνουν  και το χρονικό διάστημα προτού αποκτήσουν την βεβαίωση προ-εγκατάστασης.
  • Σε περίπτωση που κάποιος έχει ζήσει στο Ην. Βασίλειο για 5 χρόνια ή παραπάνω, θα μπορεί να κάνει αίτηση για το πρόγραμμα εγκατάστασης (settlement)

Αν έχεις αποκτήσει βεβαίωση εγκατάστασης, τότε μπορείς:

  • Να ζείς και να εργάζεσαι στο Ην. Βασίλειο για όσο χρόνο θελήσεις.
  • Να ζεις εκτός Ην. Βασιλείου μέχρι 5 χρόνια συνεχόμενα χωρίς να χάσεις την βεβαίωση – 4 χρόνια αν είσαι Ελβετός.
  • Μπορείς να φέρεις την οικογένεια σου να ζήσει στο Ην. Βασίλειο.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

  • Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας – διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, βιομετρική κάρτα διαμονής ή άδειας.
  • Μια ψηφιακή φωτογραφία- μπορεί να τραβηχτεί τύπου σέλφι κατά τη διάρκεια της αίτησης  (όπως θα εξηγηθεί παρακάτω).
  • Αριθμός Εθνικής Ασφάλισης  National Insurance Number) ή αποδεικτικά στοιχεία για το πόσο χρονικό διάστημα ζουν εντός Ην. Βασιλείου.
  • Αριθμός κινητού τηλεφώνου
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Απόδειξη οικογενειακής κατάστασης εάν κάνεις αίτηση για ένα ανήλικο τέκνο ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας (απαιτείται και ο αριθμός αναφοράς της αίτησης αυτού που κάνει την αίτηση για κάποιον 3ο – αυτό θα εξηγηθεί αναλυτικότερα παρακάτω)

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Η αίτηση έχει δύο βήματα. Στο πρώτο βήμα επαληθεύεται η ταυτότητα. Είναι ευκολότερο αν το έγγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου που χρησιμοποιείται, έχει ενσωματωμένο βιομετρικό τσιπ. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είναι απαραίτητο να σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για επικύρωση. Στην περίπτωση που το έγγραφο ταυτότητας δεν έχει ενσωματωμένο βιομετρικό τσιπ, τότε το πρώτο μέρος της διαδικασίας της αίτησης πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών αφού σταλούν τα απαραίτητα έγγραφα.

Πρώτο Βήμα:

Πρώτο βήμα: Πρέπει να γίνει λήψη της εφαρμογής “EU exit document app ”.  Ο αιτών πρέπει να σκανάρει τη σελίδα του διαβατηρίου με τα στοιχεία του και στη συνέχεια  να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία επικοινωνίας όπως: διεύθυνση e-mail και αριθμό κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα σταλεί αυτόματα ένας αριθμός 6-ψήφιων και θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να «ξεκλειδώσει» το επόμενο βήμα.

Ο αιτών θα πρέπει να σκανάρει το βιομετρικό τσιπ του διαβατηρίου το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος  της μπροστινής σελίδας του διαβατηρίου του και εν συνεχεία να σκανάρει και το πρόσωπό του. Έπειτα τραβάει και μία φωτογραφία το πρόσωπο του (σελφι) για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Δεύτερο βήμα:

Σχετικά με την δεύτερη φάση της διαδικασίας πρέπει να απαντηθούν ορισμένες ερωτήσεις : Αν ο αιτών έχει διπλή υπηκοότητα, μόνιμη κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο ή έγκυρη άδεια αορίστου χρόνου για το Η.Β.

Ακολούθως, η διεύθυνση κατοικίας και ο Αριθμός Εθνικής Ασφάλισης ( ΝΙΝ) πρέπει να εισαχθεί. Εάν δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ο Αριθμός Εθνικής Ασφάλισης, τότε μπορεί ακόμα να κάνει αίτηση παρέχοντας άλλα στοιχεία όπως Ρ45, τραπεζική κατάσταση ή αποδεικτικό φόρου ακίνητης περιουσίας (council tax bill).  Με την καταχώρηση του Αριθμού Εθνικής Ασφάλισης, τα αρχεία ελέγχονται αυτομάτως κατά την διάρκεια της αίτησης, ώστε να διαπιστωθεί πόσο έχει διαμείνει ο αιτών στο Η.Β. Σε μία τέτοια περίπτωση το αποτέλεσμα του ελέγχου δίνεται αμέσως.

Οι δύο επόμενες ερωτήσεις αφορούν στο αν ο αιτών έχει ποινική καταδίκη στο Ην. Βασίλειο ή σε κάποια άλλη χώρα.

Μετέπειτα, θα πρέπει να απαντηθούν ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να αποθηκευτούν/απομνημονευτούν  καθώς θα χρησιμοποιηθούν για να συνδεθεί ο αιτών και να μπορεί να ελέγξει την κατάσταση/πρόοδο της αίτησης. Στη συνέχεια ο αιτών δηλώνει πως όλες οι πληροφορίες που έχει δώσει είναι αληθείς.

Τέλος, θα δίνεται μια προτεινόμενη βεβαίωση: αυτή της προ-εγκατάστασης ή της εγκατάστασης και αν ο αιτών συμφωνήσει τότε δέχεται την απόφαση πατώντας accept και ολοκληρώνεται η αίτηση. Στην περίπτωση που o αιτών έχει ζήσει στο Ην. Βασίλειο παραπάνω από 5 χρόνια, αλλά το σύστημα δεν έχει μπορέσει να το εντοπίσει υπάρχει η επιλογή κάνει ένσταση, αλλά θα χρειαστεί να ανεβάσει στο σύστημα αποδεικτικά έγγραφα προκειμένου να μπορέσει να αποδείξει τη διαμονή του στο H.B τα οποία μετέπειτα κατατίθενται αυτόματα για περεταίρω έλεγχο.

Για την απόκτηση της βεβαίωσης προ-εγκατάστασης, το μόνο που χρειάζεται είναι να αποδείξεις ότι έχεις διαμείνει στο Ην. Βασίλειο για μια μέρα εντός χρονικού διαστήματος των 6 μηνών. Για να αποκτήσεις βεβαίωση εγκατάστασης, το μόνο που χρειάζεται είναι να αποδείξεις ότι έχεις ζήσει 6 μήνες εντός χρονικού διαστήματος των 12 μηνών για 5 συνεχόμενα χρόνια. Δεν είναι απαραίτητο να είναι εντός των τελευταίων 5 ετών. Μπορείς να παρέχεις στοιχεία για μια διαφορετική περίοδο των 5 ετών- για όσο καιρό δεν έχεις ζήσει εκτός Ην. Βασιλείου για 5 συνεχόμενα έτη από τότε.

Αν υπήρξαν μήνες κατά τους οποίους κάποιος δεν έχει εργαστεί ή έχει ζήσει εκτός του Ην. Βασιλείου, ίσως να υπάρχουν κάποια κενά στα αρχεία της Εθνικής Ασφάλισης. Ενδεχομένως, να χρειαστεί να παραχθούν κάποια επιπλέον έγγραφα προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα κενά.

Σαν επιβεβαίωση, αποστέλλεται ένα e-mail από το Υπουργείο Εσωτερικών με αριθμό αναφοράς της αίτησης και ένα πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι έχει γίνει υποβολή της αίτησης. Το αποτέλεσμα ανακοινώνεται με ένα τελικό e-mail το οποίο στέλνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πάρει αρκετές εβδομάδες. Πολύ σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι δεν θα παραχθεί έντυπο σε φυσική μορφή, επομένως η βεβαίωση θα υπάρχει μόνο ηλεκτρονικά και για πρόσβαση σε αυτήν κάνετε log in στο λογαριασμό σας στον ιστότοπο της κυβέρνησης.

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάνετε την αίτηση για κάποιον ανήλικο θα πρέπει να εισάγεται τον αριθμό αναφοράς της δικής προσωπικής αίτησης, ώστε οι δύο αιτήσεις να συνδεθούν.

ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ, ΔΕΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ Ή ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΕΛΒΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Εάν δεν είσαι ευρωπαίος πολίτης, δεν κατάγεσαι από χώρα που ανήκει στον ΕΟΧ ή δεν είσαι Ελβετός πολίτης τότε ενδεχομένως μπορείς να κάνεις αίτηση εάν:

 • Είσαι μέλος οικογένειας Ευρωπαίου πολίτη, ή πολίτη που κατάγεται από χώρες που ανήκουν στον ΕΟΧ ή είναι Ελβετός Πολίτης
 • Είσαι μέλος οικογένειας Βρετανού πολίτη και ζείτε μαζί εκτός Ην. Βασιλείου αλλά σε χώρα που ανήκει στον ΕΟΧ.
 • Είσαι μέλος οικογένειας Βρετανού πολίτη ο οποίος είναι επίσης Ευρωπαίος πολίτης, πολίτης χώρας που ανήκει στον ΕΟΧ ή έχει ελβετική υπηκοότητα και έχει ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο σαν Ευρωπαίος πολίτης, πριν γίνει Βρετανός πολίτης.
 • Μέλος της οικογενείας σου που να είναι Ευρωπαίος Πολίτης, χώρας του ΕΟΧ ή Ελβετός Πολίτης έχει ζήσει στο παρελθόν στο Ην. Βασίλειο.
 • Είσαι μέλος οικογένειας πολίτη από τη Βόρειας Ιρλανδία που έχει δικαίωμα αίτησης.
 • Έχετε αναλάβει τη φροντίδα (primary taker) ενός Βρετανού Πολίτη, Ευρωπαίου Πολίτη, Πολίτης χώρας του ΕΟΧ ή Ελβετού Πολίτη.
 • Είσαι παιδί ενός Ευρωπαίου Πολίτη, Πολίτη χώρας ΕΟΧ ή Ελβετού Πολίτη, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στο Ην. Βασίλειο ή κηδεμόνας αυτού.

Απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία για να αποδειχθεί η σχέση με κάποιο μέλος της οικογένειας σου που είναι Πολίτης Ευρώπης, πολίτης ΕΟΧ ή Ελβετός Πολίτης – για παράδειγμα, πιστοποιητικό γέννησης, γάμου ή πιστοποιητικό σύμφωνου ελεύθερης συμβίωσης ή κάρτα διαμονής. Μπορούν να σκαναριστούν και να υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αιτήσεων.

Η προθεσμία για την αίτηση είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός από λίγες ορισμένες περιπτώσεις.

Πιθανότατα να βγει μια απόφαση πιο γρήγορα εάν γίνει αίτηση ταυτόχρονα ή αφότου το μέλος της οικογένειας αιτηθεί.

 Ο αριθμός αίτησης που θα δοθεί στο μέλος της οικογένειας θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γίνει «σύνδεση» της αίτησης των δυο, έτσι ώστε να εξεταστούν οι αιτήσεις μαζί.

Αν υπάρχει έγκυρο «Έγγραφο μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο»UK PERMANENT RESIDENCE DOCUMENT

Εάν έχεις ένα έγκυρο Έγγραφο μόνιμης διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημαίνει πως έχεις ένα από τα κάτωθι:

 • Ένα πιστοποιητικό εντός του μπλε φυλλαδίου «τεκμηρίωσης διαμονής» (ή ροζ αν είσαι Ελβετός Πολίτης – residence documentaton
 • Ένα πιστοποιητικό εντός του διαβατηρίου σου
 • Μια βιομετρική κάρτα κατοικίας η οποία θα επιβεβαιώνει την μόνιμη κατοικία ( μόνο εάν δεν είσαι Ευρωπαίος πολίτης, πολίτης εντός Ευρωπαικού οικονομικού χώρου ή Ελβετός πολίτης

 Το έγγραφο σου δεν είναι εγγραφο μόνιμης διαμονής εάν αναγράφει «registration certificate»

Εάν κατάγεστε από Ευρωπαϊκή Χώρα, χώρα ΕΟΧ ή την Ελβετία θα αναγράφει «Document Certifying Permanenent Residence»

Εάν δεν είσαι Ευρωπαίος πολίτης, πολίτης εντός Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου ή Ελβετός πολίτης, η βιομετρική κάρτα θα αναγράφει «Permanent Resident Status».

Για να εξακολουθήσεις να ζεις στο Ην. Βασίλειο μετά τις 30 Ιουνίου 2021 πρέπει είτε:

  • Να κάνεις αίτηση στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης για τους Πολίτες της ΕΕ – δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι έχεις 5 χρόνιας συνεχούς διαμονής.
  • Να κάνεις αίτηση για υπηκοότητα πριν τις 30 Ιουνίου 2021

Ποιοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική αίτηση .

Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα ένα δεν είσαι Ευρωπαίος πολίτης, πολίτης ΕΟΧ ή Ελβετός πολίτης και κάνεις αίτηση ως:

  • μέλος οικογένειας Βρετανού πολίτη και έχεις ζήσει στην Ευρώπη, την Ελβετία η σε χώρα του ΕΟΧ.
  • Είσαι μέλος οικογένειας Βρετανού πολίτη ο οποίος είναι επίσης Ευρωπαίος πολίτης, πολίτης χώρας που ανήκει στον ΕΟΧ ή έχει ελβετική υπηκοότητα και έχει ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο σαν Ευρωπαίος πολίτης, πριν γίνει Βρετανός πολίτης.
  •  Eχεις αναλάβει τη φροντίδα (primary taker) ενός Βρετανού πολίτη, Ευρωπαίου Πολίτη, Πολίτη εντός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή Ελβετού Πολίτη.
  • Τέκνο ευρωπαίου πολίτη, πολίτη εντός ΕΟΧ ή Ελβετού πολίτη και δεν έχεις ολοκληρώσει την εκπαίδευση σου – ή είσαι ο κηδεμόνας του παραπάνω τέκνου
Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Αναλόγως την περίπτωση,  υπάρχουν διάφορα είδη εγκατάστασης:

Είσαι πολίτης με right of abode in the UK

Αίτηση για εγκατάσταση στο Ην. Βασίλειο αν ο σύντροφος σου έχει πεθάνει.

Εγκατάσταση πρόσφυγα ή για ανθρωπιστική προστασία

Αίτηση διαμονής στο Ην. Βασίλειο σαν πρόσωπο χωρίς κάποια εθνικότητα

Αίτηση για εγκατάσταση εάν είσαι εργαζόμενος από Τουρκία ή Επιχειρηματίας.

Αίτηση για κάρτα διαμονής στο Ην. Βασίλειο

Αίτηση για Βίζα κατοίκου που επιστρέφει

Αίτηση για παράγωγη κάρτα διαμονής.

Ενδεχομένως να δικαιούται κάποιος δωρεάν αίτηση υπηκοότητας αν είναι Πολίτης της Κοινοπολιτείας ο οποίος διέμενε στο Ην. Βασίλειο πριν τις 1 Ιανουαρίου 1973, ή ήταν τέκνο προσώπου που πληροί τα παραπάνω.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

8 + 6 =