fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Εγκλήματα Λευκού Κολάρου

Τι Προσφέρουμε

Το κίνητρο πίσω από τα εγκλήματα του «Λευκού Κολάρου» είναι κυρίως οικονομικό, δηλαδή κάποιοι εξαπατούν προκειμένου να αποκτήσουν χρήματα ή να αποφύγουν την απώλεια αυτών, ή να εξασφαλίσουν κάποιο πλεονέκτημα. Συνιστάται, ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις αλλά και σε μεμονωμένα άτομα, να λαμβάνουν συμβουλές από έναν έμπειρο δικηγόρο αναφορικά με αυτά τα ζητήματα. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ανάλογη υπόθεση χρειαστεί.

 

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας 

Οι δικηγόροι της εταιρείας μπορούν να συμβουλεύσουν αναφορικά με τα εξής ζητήματα:

  • Συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.
  • Εκβιασμός, υπεξαίρεση και κατασκοπεία
  • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
  • Διαφθορά και απάτη
  • Συμμόρφωση με τη υφιστάμενη νομοθεσία
  • Διαμεσολάβηση 
  • Δικαστηριακή στήριξη

Τι είναι το "Έγκλημα Λευκού Κολάρου"

Ο όρος «έγκλημα λευκού κολάρου» είναι συνώνυμος της οικονομικής απάτης, η οποία διαπράττεται είτε από επιχειρήσεις είτε από κυβερνητικά στελέχη.
Το χωρίζουμε συνήθως σε δύο γενικές κατηγορίες: στα ατομικά και στα εταιρικά εγκλήματα. Εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης, η ζημία που προκαλείται συνήθως στα εγκλήματα αυτά είναι πιο εκτεταμένη σε σχέση με άλλα εγκλήματα. Συχνά, αυτές οι υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για απάτη ή άλλο παράπτωμα, σε έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα. Οι περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος διερευνώνται για μεγάλο διάστημα. Γι’ αυτό το λόγο, ο παραβάτης γνωρίζει για τη διαδικασία έρευνας πολύ νωρίτερα συγκριτικά με άλλα είδη ποινικών υποθέσεων. Επίσης, το οικονομικό έγκλημα είναι συχνά πιο δύσκολο να εντοπιστεί, επειδή μπορεί να περιλαμβάνει περίπλοκες διαδικασίες και συγκαλύψεις.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Στην «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» με σωστό σχεδιασμό, κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία, είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε επιχειρηματική, επενδυτική ή προσωπική σας ανάγκη. Σας παρέχουμε κατευθυντήριες και μέτρα που πρέπει να λάβετε για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και αποζημίωση που δικαιούστε.

 

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με Εγκλήματα Λευκού Κολάρου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

Επικοινωνία