fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ο όρος «έγκλημα λευκού κολλάρου» (οικονομικό έγκλημα) είναι συνώνυμος με το πλήρες φάσμα των απατών που διαπράττονται από επαγγελματίες επιχειρήσεων ή της κυβέρνησης. Αυτά τα εγκλήματα χαρακτηρίζονται από δόλο, απόκρυψη ή παραβίαση εμπιστοσύνης και δεν εξαρτώνται από την χρήση ή την απειλή χρήσης βίας. Το κίνητρο πίσω από αυτά τα εγκλήματα είναι οικονομικό, δηλαδή να αποκτήσουν χρήματα ή να αποφύγουν την απώλεια αυτών, της περιουσίας τους ή υπηρεσιών ή να εξασφαλίσουν ένα προσωπικό ή επιχειρηματικό πλεονέκτημα.

Δεν πρόκειται όμως για εγκλήματα χωρίς θύματα. Μία και μόνο απάτη μπορεί να καταστρέψει μια εταιρεία, να καταστρέψει οικογένειες εξαφανίζοντας τις αποταμιεύσεις τους ή να κοστίσει στους επενδυτές δισεκατομμύρια δολάρια (ή και όλα τα παραπάνω). Οι σημερινές απάτες είναι πιο εξελιγμένες από ποτέ.

Το οικονομικό έγκλημα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Απάτη.
 • Συναλλαγές εμπιστευτικών πληροφοριών.
 • Σχέδιο Ponzi.
 • Εκβιασμός και υπεξαίρεση.
 • Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
 • Δημόσια διαφθορά.
 • Κατασκοπεία.

Το οικονομικό έγκλημα υποδιαιρείται συνήθως σε δύο μεγάλες, γενικές κατηγορίες: τα ατομικά και τα εταιρικά εγκλήματα.

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την εμφάνιση της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, η ζημιά που προκαλείται από το οικονομικό έγκλημα μπορεί να είναι πιο διαδεδομένη και εκτεταμένη από τα περισσότερα άλλα εγκλήματα μαζί. Ως εκ τούτου, συνιστάται ιδιαίτερα τα άτομα ή οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν συμβουλές από ένα έμπειρο δικηγόρο. Μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων μπορεί να εμπίπτει στην κατηγορία του οικονομικού εγκλήματος. Συχνά, αυτές οι υποθέσεις αφορούν καταγγελίες για απάτη ή άλλο εικαζόμενο παράπτωμα σε έναν συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα, όπως: τραπεζικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τροφίμων, μεταποίηση, ακίνητα, φάρμακα, κινητή αξία, πληροφορική, στρατός, ανάπτυξη ακινήτων, πωλήσεις αυτοκινήτων, ψυχαγωγία, πολιτική, κυβέρνηση, φορολογική προετοιμασία και διεθνή logistics.

Οι περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος διερευνώνται συχνά για πολλούς μήνες ή και χρόνια. Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός ή το άτομο που βρίσκεται κάτω από το διερευνητικό μικροσκόπιο γνωρίζει την έρευνα πολύ νωρίτερα συγκριτικά με άλλα είδη ποινικών υποθέσεων. Επίσης, το οικονομικό έγκλημα είναι συχνά πιο δύσκολο να εντοπιστεί από άλλα είδη εγκλημάτων, εν μέρει επειδή οι απώλειες μπορεί να μην είναι άμεσα εμφανείς στα θύματα αλλά και επειδή τα εγκλήματα μπορεί να περιλαμβάνουν περίπλοκα σχέδια και συγκαλύψεις. Πολλά οικονομικά εγκλήματα απαιτούν συντονισμένη εγκληματική δραστηριότητα από συνωμότες.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε:

 • Παροχή συμβουλών για άμεσες ενέργειες που πρέπει να ληφθούν για τον μετριασμό των ζημιών που προκαλούνται από οικονομικά εγκλήματα για την προστασία ατόμων και επιχειρήσεων.
 • Συλλογή, διατήρηση, ανάλυση και υποβολή αποδεικτικών στοιχείων και τεκμηρίωσης στις ανακριτικές αρχές και αίτημα προστασίας των επιχειρήσεων και των εμπορικών μυστικών του οργανισμού.
 • Αξιολόγηση επιλογών πολιτικής δίκης ή αγωγής για το θύμα για ανάκτηση οικονομικών ζημιών.
 • Παροχή συμβουλών στο θύμα σχετικά με τα μεταγενέστερα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και τη συνέχιση των εργασιών.

Στην «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» με Στρατηγική, Σχεδιασμό, Κατάλληλο Ανθρώπινο Δυναμικό και Τεχνογνωσία είμαστε έτοιμοι 24/7 να ανταποκριθούμε σε κάθε επιχειρηματική, επενδυτική ή προσωπική σας ανάγκη παρέχοντάς σας λύσεις και συμβουλές ακόμη και στα πιο σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.