fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Έκδοση Εγκληματία

Τι Προσφέρουμε

Η υπεροχή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας έναντι οποιουδήποτε εθνικού νόμου καθώς και η συμμόρφωση με τους κοινούς νόμους της Ένωσης θεωρείται αδιαμφισβήτητη για κάθε κράτος-μέλος. Παράλληλα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., οι υπογεγραμμένες συνθήκες είναι ιδιαίτερα ισχυρές για τα κράτη. Οι συνεργάτες μας ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο και είναι σε θέση να υποστηρίξουν κάθε εντολέα μας σχετικά με ευρωπαϊκές ή διμερείς νομικές διαδικασίες και πρακτικές.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες 

Πεδία στα οποία η νομική μας συνεισφορά μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη είναι εν πολλοίς τα ακόλουθα:

  • Διαχείριση των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών
  • Συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή ή άλλη ισχύουσα νομοθεσία
  • Συνεργασία με τις δικαστικές αρχές
  • Διαμεσολάβηση
  • Υποστήριξη σε δικαστικές διαμάχες- αν χρειαστεί

Τι συνιστά η "Έκδοση Εγκληματία"

Μεταξύ πολλών κρατών έχουν υπογραφεί συνθήκες Έκδοσης εγκληματιών με σκοπό τον εντοπισμό και την επιστροφή φυγάδων στη χώρα στην οποία είναι υπήκοοι. Αυτοί οι εγκληματίες συνήθως έχουν διαφύγει σε άλλες χώρες για να αποφύγουν τη σύλληψη. Η νομική διαδικασία έκδοσης επιτρέπει στα κράτη να φέρουν στο έδαφός τους εγκληματίες που έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα. Η πρακτική αυτή συνιστά απειλή για το διεθνές έγκλημα, καθώς τις περισσότερες φορές τα κράτη συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά, για την απονομή δικαιοσύνης. Αυτή είναι και η κύρια αιτία της σημαντικότητας αυτής της πρακτικής. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται σε πολλές υποθέσεις, όπως διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις, τρομοκρατία, έγκλημα στον κυβερνοχώρο ή εμπορία ανθρώπων. Ωστόσο, τα γεωπολιτικά συμφέροντα την θέτουν σε κίνδυνο, καθώς οι συνθήκες δεν εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις, όπως θα έπρεπε.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι Συνεργάτες της εταιρείας με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό και στο Ποινικό Δίκαιο, είναι σε θέση να αναλάβουν κάθε υπόθεση που συνδέεται με τη συμμόρφωση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Προτεραιότητα τους είναι να προστατεύσουν τα συμφέροντα του εντολέα και να φέρουν επιτυχή έκβαση στην υπόθεση. Η «Οικονομάκη Δικηγορική Εταιρεία» διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για να βοηθήσει κάθε εντολέα στη διαχείριση αντίστοιχων ποινικών ζητημάτων.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Έκδοσης Εγκληματιών

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

Επικοινωνία