fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Τι Προσφέρουμε

Η πολύχρονη εμπειρία και ενασχόληση με θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση τις επενδύσεις εν γένει, αποτελούν το συγκριτικό πλεονέκτημα της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία». Η εταιρεία συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου σύναψης συμφωνιών, είτε γίνεται αναφοράσε εθνικό επίπεδο είτε σε ευρύτερα πεδία δικαιοδοσίας. Άλλωστε μας αποδεικνύουν καθημερινά οι πελάτες μας μέσω των δραστηριοτήτων τους στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, ότι τα γεωγραφικά σύνορα δεν συνιστούν πρόβλημα πλέον, στις εμπορικές συναλλαγές. 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Οι τομείς στους οποίους οι νομικές μας συμβουλές θα μπορούσαν να είναι καθοριστικής σημασίας είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

  • Εταιρικό Δίκαιο -δίκαιο σύστασης εταιριών-
  • Εμπορικό Δίκαιο -δίκαιο αναφορικά με εμπορικές συναλλαγές και εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα-
  • Δίκαιο Βιομηχανικής/ Πνευματικής Ιδιοκτησίας, μιας και η άυλη περιουσία των προς απορρόφηση ή εξαγορά εταιριών είναι συχνά μεγαλύτερης αξίας και σημασίας από την αντίστοιχη υλική
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Δίκαιο  περί την εμπορική αντιπροσωπεία και διανομή, συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), συμβάσεις πρακτορείας (factoring) κοκ
  • Διαμεσολάβηση και Διαπραγματεύσεις
  • Εναλλακτική επίλυση διαφορών, αλλά  και δικαστηριακή αντιδικία

Τι είναι οι Εξαγορές κι οι Συγχωνεύσεις

Όσον αφορά την ευρεία έννοια των όρων συγχωνεύσεις και εξαγορές, κανείς θα πρέπει αρχικά να σταθεί στην οικονομική διάσταση των όρων, από όπου προκύπτουν και οι ορισμοί των εν λόγω όρων. Κάνοντας λόγο για συγχώνευση αναφερόμαστε στην απορρόφηση μιας εταιρικής οντότητας από μία άλλη, με αποτέλεσμα απορροφώμενη και απορροφώσα να συναποτελούν τελικά και από κοινού ένα και μοναδικό νέο μόρφωμα. Από την άλλη πλευρά, σχεδόν αντιθετικά, τίθεται η έννοια της εξαγοράς, περίπτωση κατά την οποία το σύνολο του παθητικού και ενεργητικού ενός επιχειρηματικής δραστηριότητας νομικού προσώπου εξαγοράζεται με την καταβολή χρημάτων από μία έτερη – ισχυρότερη- εταιρική νομική προσωπικότητα, με αποτέλεσμα η πρώτη να καθίσταται μέρος της ευρύτερης δεύτερης.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παρέχουμε εξειδικευμένη κατάρτιση και νομικοτεχνική συμβουλευτική στήριξη προκειμένου να διαχειριστούμε και να διευκολύνουμε για λογαριασμό σας μια διαδικασία πολυσύνθετη και απαιτητική, όπου εμπλέκονται πλήθος παραγόντων ξεκινώντας από τους εργαζόμενους και τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, μέχρι την αξιοποίηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων και τις υποχρεώσεις προς τρίτους, πελάτες και προμηθευτές. Άλλωστε το πολυπληθές δίκτυο δικηγόρων και εξειδικευμένων συνεργατών μας σε Ελλάδα και εξωτερικό (13 γραφεία σε 10 χώρες) παρέχουν την εγγύηση μιας ολοκληρωμένης υπηρεσίας προκειμένου να ανταποκριθείτε σε κάθε ανάγκη που ενδέχεται να ανακύψει στα πλαίσια οιασδήποτε διαδικασίας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Εξαγωρών & Συγχωνεύσεων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

14 + 11 =

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία