fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ελεγκτές (προς το σκοπό χορήγησης) δανείων

Τι Προσφέρουμε

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεργάζεται με Τεχνικούς Συμβούλους (σεβόμενη την πλήρη Επιστημονική Ανεξαρτησία τους) κατά τρόπο ώστε – σε αγαστό διάλογο με αυτούς – να προσφέρει προς τους εντολείς μας τελικές ολοκληρωμένες λύσεις.

Στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η αξιοπιστία συνιστά σε κάθε περίπτωση τον ακρογωνιαίο λίθο των ενεργειών μας ανεξαρτήτως του μεγέθους της υπόθεσης. Ο Σχεδιασμός, η Στρατηγική, η Διαχείριση συναποτελούν μέρος της ατζέντας των εντολέων μας και πελατών μας και πολύ πιθανά οι ίδιοι αυτοί θα σας επιβεβαιώσουν ότι η δέσμευσή μας προς το σκοπό της συνδρομής και της αναζήτησης της κατάλληλης λύσης στο πρόβλημά σας είναι αυτό που μπορούμε και κάνουμε πολύ καλά.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Οι Δικηγόροι και οι Εξειδικευμένοι Συνεργάτες μας θα σας συνδράμουν πάντοτε στην προσπάθεια να εντοπίσετε εκείνα τα τραπεζικά προϊόντα τα οποία θα καλύψουν ανάγκες σας όπως επί παραδείγματι σε σχέση με την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, τη στέγασή σας, την οικογένειά σας, θέματα που αφορούν τις σπουδές σας κλπ, παρέχοντάς σας τόσο έναν έλεγχο υποβάθρου αναφορικά με τα όσα οι τρέχουσες ανάγκες σας δηλώνουν, όσο όμως και μια προβολή/ πρόβλεψη του πόσο βιώσιμο αλλά και ευεπίφορο θα είναι το σχέδιό σας προς το σκοπό αποπληρωμής αυτού που σας αντιστοιχεί λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις λοιπές παραμέτρους.

Είμαστε εδώ για να σας παράσχοουμε συγκροτημένη συμβουλή και οι Συνεργάτες μας δεν θα κάνουν τίποτε λιγότερο από το να ενισχύσουν και περαιτέρω να στηρίξουν τα σχέδιά σας λαμβάνοντας υπ’ όψιν πάντοτε τις ιδιαίτερες ανάγκες σας είτε αυτές είναι οικονομικές, οικογενειακές κοκ.

Τι είναι οι Ελεγκτές Δανείων

Η χορήγηση δανείου δεν είναι ένα αυτορρυθμιζόμενο ζήτημα, ή, για να το θέσουμε κάπως διαφορετικά, όταν κάποιος υποβάλλει αίτηση προς το σκοπό χορήγησης δανείου, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η αίτησή του θα γίνει δεκτή και ότι τα χρήματα θα είναι άμεσα διαθέσιμα.

Υπάρχουν κριτήρια τα οποία τίθενται και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται και αυτό είναι –επίσης- μέρος των όσων κάνουμε εδώ στην ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ: διασφαλίζουμε ότι η αίτησή σας έχει προετοιμαστεί και στοιχειοθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η δουλειά της τράπεζας να καταστεί ευκολότερη προκειμένου η επιλεξιμότητά σας να καταστεί όσο το δυνατόν πιο πιθανή

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Όταν οι Τράπεζες καλούνται να χορηγήσουν δάνεια, οπωσδήποτε αξιολογούν μια σειρά από πιθανούς κινδύνους προτού ακόμη παράξουν μια εμπεριστατωμένη γνώμη, με ή χωρίς επιφυλάξεις, με ή χωρίς προσκόμματα και διαφοροποιήσεις, προκειμένου σε κάθε διαφορετική περίσταση να μπορούν να εκτιμήσουν την δυναμική είτε των φυσικών είτε των νομικών προσώπων, και έτσι να αποφασίσουν αν περαιτέρω πρόκειται να χρηματοδοτήσουν και να υποστηρίξουν τις κάθε φορά διαφορετικές ανάγκες αυτών.

Παρακαλούμε όπως συνυπολογίσετε ότι παρά τις διακηρύξεις και τις συνήθεις προφορικές δεσμεύσεις που από καιρού εις καιρόν εκφέρουν αναφέροντας ότι είναι μέρος της ατζέντας τους να βοηθούν επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα/ καταναλωτές με κάθε παραγωγικό τρόπο εφόσον κάποιος επιδιώξει την επικοινωνία μαζί τους – για παράδειγμα, δείτε τις τελευταίες δεσμεύσεις των Τραπεζών να προσφέρουν δυνατότητα ψηφιακών πληρωμών, ευκολότερες και περισσότερο φιλικές στη χρήση για τους πελάτες ψηφιακές υπηρεσίες γενικώς – δεν αποτελεί κανενός είδους μυστικό ότι στις Τράπεζες εν τέλει αδιαλείπτως πρέπει να υπενθυμίζεται και να τους συστήνεται τόσο από τα κράτη-μέλη όσο και από την ίδια την ΕΕ ότι ιδίως σε περιόδους κρίσης, είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μαζί με τα νοικοκυριά που χρειάζονται την μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια.

Σε αυτό το πλαίσιο συνιστά μέρος των αρμοδιοτήτων της ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ να σας βοηθά, κατά πρώτον, με ορθό τρόπο να εντοπίζετε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περίπτωσής σας, και κατόπιν, με συνέπεια και εγκαίρως, να δρομολογείτε την κατάλληλη διαδικασία που θα σας επιτρέψει είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε επιχείρηση να λάβετε από το τραπεζικό ίδρυμα την στήριξη που είναι απαραίτητη και συνάδει με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με έλεγχο δανείων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

    Επικοινωνία