fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Τι Προσφέρουμε

Το υπ’ αριθ. 341 1997 Π.Δ. όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α`232/21/11/98 παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με το έργο και την κατάρτιση των  Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ήτοι προκειμένου

για την σύγχρονη παρακολούθηση αλλά και επικαιροποίηση λογιστικών και εν γένει οικονομικών πολιτικών,

για την από καιρού εις καιρόν ανάλυση κόστους και κέρδους,

για τη σύλληψη και εφαρμογή μοντέλων εκτίμησης κινδύνων,

για την πρόβλεψη και ορθή τήρηση συστημάτων αρχειοθέτησης,

αλλά και γενικώς προκειμένου για την πλήρη συμμόρφωση των πελατών προς τους κανονισμούς της λογιστικής και της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

N
Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας
N
Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια
N
Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά
N
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

– Δημόσιο, Διοικητικό και Φορολογικό Δίκαιο

– Εμπορικό Δίκαιο

– Δίκαιο Εταιριών

– Πτωχευτικό Δίκαιο και Δίκαιο Εξυγίανσης Επιχειρήσεων

– Εμπράγματο Δίκαιο

– Λογιστική Εταιριών

– Χρηματοοικονομικά και Χρηματοδοτήσεις

Τι είναι ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής είναι ένας καταρτισμένος περί τα οικονομικά επιστήμονας, έργο του οποίου είναι να ελέγχει και να αξιολογεί εταιρικά βιβλία και δικαιολογητικά, παραστατικά και λοιπά στοιχεία νομικών προσώπων τα οποία με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν οιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, ήτοι και όχι απαραίτητα επιχειρηματική και με σκοπό την επίτευξη κέρδους, καθώς υπό έλεγχο μπορεί να τεθεί μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση ή μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία .

Σκοπός, δε, του ελέγχου που διενεργεί ο ορκωτός είναι να διακριβώσει εάν το σύνολο των οικονομικών στοιχείων επιβεβαιώνουν τα όσα περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά και αν αυτά που περιέχονται, συνάδουν με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις , αλλά και με τις καταστατικές προβλέψεις του υπό έλεγχο νομικού προσώπου.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Διαθέτουμε τόσο η ομάδα των δικηγόρων όσο και η υποστηρικτική ομάδα των υπόλοιπών επαγγελματιών που συνεργάζονται με την «Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία» εξειδικευμένη κατάρτιση, η οποία και τίθεται στη διάθεση των πελατών μας όταν και θα χρειαστεί η συμμετοχή και συνεργασία ενός ορκωτού ελεγκτή λογιστή προκειμένου να διενεργηθεί για λογαριασμός σας ο απαραίτητος έλεγχος στα οικονομικά στοιχεία που χρήζουν καθ’ υπόδειξή σας σχετικής επεξεργασίας. Το δίκτυο των συνεργατών μας, εξάλλου, είναι εκτενές σε Ελλάδα και εξωτερικό (13 γραφεία σε 10 χώρες) καθώς προτεραιότητά μας συνιστά η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας με όρους επαγγελματισμού και συνέπειας λόγων-έργων.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

    offices-map

    Τα Γραφεία μας

    Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

    Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
    Επικοινωνία