fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Εμπορικά Μυστικά

Τι Προσφέρουμε

Κύρια τακτική της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» θεωρείται η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του εντολέα μας. Παράλληλα, εξίσου σημαντικό θεωρούμε τον ενδελεχή έλεγχο των υποθέσεων που τους αφορούν προκειμένου να διατηρήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η διαχείριση κάθε πιθανής υπόθεσης με γνώμονα αυτά τα στοιχεία αποτελεί πρωταρχικό στόχο για τους Συνεργάτες μας.

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας 

Η νομική ομάδα της εταιρείας είναι σε θέση να συμβουλεύσει τους εντολείς μας σχετικά με τα ακόλουθα:

  •  Συμβουλευτικές υπηρεσίες για νομικά δικαιώματα
  • Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων
  • Αποζημίωση για το θιγόμενο μέρος –αν ενδείκνυται-
  • Διαμεσολάβηση
  • Υποστήριξη σε δικαστική διαμάχη

 

Τι είναι το "Εμπορικό Μυστικό"

Ο όρος Εμπορικό Μυστικό αποτελεί εμπιστευτική πληροφορία σχετιζόμενη με τον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ένα εμπορικό μυστικό, για να θεωρηθεί ως τέτοιο, πρέπει να είναι απόρρητο και λίγοι άνθρωποι να γνωρίζουν γι’ αυτό. Επίσης, εφόσον είναι απόρρητο, αποκτά μεγάλη αξία για τον εμπορικό κόσμο. Εκτός από αυτά, ο κάτοχος του μυστικού πρέπει να κάνει συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία του, όπως το να υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας με τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες του. Η αποκάλυψη ή η χρήση της μυστικής πληροφορίας αποτελεί μέθοδο αθέμιτου ανταγωνισμού και συνιστά παραβίαση της προστασίας της πληροφορίας. Ωστόσο, η θεώρηση μιας πράξης ως παραβίασης εξαρτάται από τα πραγματικά γεγονότα κάθε υπόθεσης. Παρόλο που οι μυστικές πληροφορίες προστατεύονται, εάν κάποιος άλλος καταφέρει να αποκτήσει τις πληροφορίες μόνος του, χωρίς αθέμιτες πρακτικές, ο κάτοχος του μυστικού δεν είναι σε θέση να εμποδίσει τη χρήση των πληροφοριών ή την άδεια χρήσης τους από άλλα άτομα.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μολονότι η νομοθεσία σχετικά με τη Πνευματική Ιδιοκτησία περιλαμβάνει ευρύ φάσμα πρακτικών, η νομική προστασία των εμπορικών μυστικών ενισχύεται. Στόχος είναι η εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού στον εμπορικό τομέα. Οι συνεργάτες της εταιρείας μας χειρίζονται κάθε υπόθεση ακολουθώντας τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους. Επιπλέον, είναι σε θέση να προστατεύσουν την περιουσία και τα συμφέροντα των εντολέων μας, σε κάθε περίπτωση.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Εμπορικών Μυστικών

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία