fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Εμπορική Διαμεσολάβηση

Τι Προσφέρουμε

Η «Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία» στέκεται αρωγός τους εντολείς της, φυσικά και νομικά πρόσωπα, όταν αυτό ζητηθεί.
Οι δικηγόροι, οι συνεργάτες μας και το υπόλοιπο υποστηρικτικό προσωπικό μας σε Ελλάδα και εξωτερικό (13 γραφεία σε 10 πόλεις μεταξύ των οποίων η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Άμπου Ντάμπι) ανταποκρινόμαστε άμεσα και παρέχουμε άμεσα τη συνδρομής μα μέσω email, τηλεφώνου ή και αυτοπρόσωπα, εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη.
Αναφορικά, δε, με τον θεσμό της διαμεσολάβησης, αυτός οφείλει να βρει προνομιακό πεδίο εφαρμογής (και) στις εμπορικές υποθέσεις, είτε αυτές αφορούν επιχειρήσεις και εταιρίες είτε ιδιώτες επιτηδευματίες.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Ενδεικτικά αναφέρουμε χαρακτηριστικές περιπτώσει στις οποίες και ενδείκνυται η εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης:

 • Διαφορές που έχουν σχέση με ακίνητα και εμπράγματες εξασφαλίσεις
 • Διαφορές αποζημιώσεων και ικανοποίησης ηθικής βλάβης
 • Διαφορές από ιατρική ευθύνη
 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας
 • Διαφορές ιδιοκτητών – ενοικιαστών
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Διαφορές από αμοιβές διαφόρων επαγγελματιών (δικηγόρων, μηχανικών κλπ.)
 • Διαφορές ναυτικού δικαίου
 • Εργατικές διαφορές
 • Διαφορές από παροχή υπηρεσιών
 • Διαφορές με ασφαλιστικές εταιρείες για κάθε είδους αποζημιώσεις
 • Καταναλωτικές διαφορές

Τι είναι η Εμπορική Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση είναι η πλέον κατάλληλη ρήτρα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και πρέπει να περιλαμβάνεται τόσο στην αρχική σύμβαση πριν από τη γέννηση οποιασδήποτε διαφοράς, αλλά και να προτείνεται ως η πλέον αποδοτική μορφή εξωδικαστικής επίλυσης μιας ανακύψασας κατά την άσκηση οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας, διαφωνίας ή διένεξης, προ της προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Κάθε αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προβλέψει κατ’ αρχήν αλλά και να εφαρμόσει στη συνέχεια έναν γρήγορο, αποτελεσματικό αλλά και οικονομικά επωφελή τρόπο για την επίλυση ενδεχόμενων διαφορών στα πλαίσια της οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησής του, ήδη κατά τη σύναψη της όποιας εμπορικής σύμβασης, ώστε όταν παραστεί η σχετική ανάγκη επίλυσης διαφοράς, η προβλεπόμενη διαδικασία να μην φθείρει περισσότερο από όσο χρειάζεται τους μέχρι πρότινος συνεργάτες και συνεταίρους αντισυμβαλλομένους,
Σε κάθε σύμβαση που ρυθμίζει έννομες σχέσεις εμπορικού δικαίου τα μέρη, εφόσον έχουν εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου της συμβάσεως, μπορούν με τη βοήθεια των έμπειρων δικηγόρων και συνεργατών της «Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία» όχι μόνο να διαμορφώνουν τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας αλλά και να προβλέπουν εξώδικους τρόπους αντιμετώπισης των διαφωνιών τους και επίλυσης των διαφορών τους.
Συνεπώς, η ορθή και άρτια νομοτεχνικά πρόβλεψη τέτοιων όρων και ιδίως της εξωδικαστικής αντιμετώπισης κάθε διαφοράς δια της διαμεσολάβησης συνιστά μέρος της νομικής εργαλειοθήκης της «Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία» καθώς εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της σχέσης των συμβαλλομένων ακόμη και όταν αναδυθούν διαφωνίες, αποφεύγοντας τις βιαστικές προσφυγές σε δικαστήρια, αντιπροτείνοντας, αντίθετα, επίλυση των διαφορών σε κλίμα συνεργασίας και κατανόησης.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με την Εμπορική Διαμεσολάβηση

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

  Επικοινωνία