fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Εργασία στη Σουηδία για μη Κοινοτικούς

Τι Προσφέρουμε

Εάν σκοπεύετε να εργαστείτε στη Σουηδία, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι ορισμένες διαδικασίες θα πρέπει να έχουν δρομολογηθεί εξ αρχής. Συγκεκριμένα και όπως προβλέπεται από το Συμβούλιο Μεταναστευτικής Πολιτικής στη σχετική ιστοσελίδα, οι μη κοινοτικοί αλλοδαποί μεταξύ των ηλικιών 18 με 30 αναμένεται να προβούν σε υποβολή αίτησης για τη θεώρηση εισόδου, η οποία και πρόκειται να έχει διάρκεια ενός έτους.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Διαβατήριο εν ισχύ όπως εκδόθηκε από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης
 • Επιστολή Προσφοράς Εργασίας που θα πρέπει να χορηγηθεί από τον μέλλοντα εργοδότη ο οποίος προφανώς βρίσκεται ήδη στη Σουηδία
 • Διαφήμιση της εν λόγω εργασίας όπως έχει ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη EURES, τουλάχιστον τρεις ημέρες νωρίτερα
 • Όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω εργασίας οι οποίοι και θα συμμορφώνονται με τους προβλεπόμενους στις Σουηδικές Συλλογικές Συμβάσεις και την σχετική νομοθεσία
 • Η προσφορά της εν λόγω εργασίας θα αφορά μισθοδοσία προ φόρων 13.000, 00 SEK – Σουηδικές Κορόνες – που είναι περί τις 1.235,00€ όπως και πάλι προβλέπεται από τη νομοθεσία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

 

Οικογενειακή συνένωση για λόγους Εργασίας

Αμέσως μόλις λάβετε την άδεια εργασίας και κανονίσετε όλα τα σχετικά ζητήματα με το θέμα της εργασίας, θα μπορούσαν τόσο ο-η σύζυγός σας όσο και το-α τέκνο-α σας να ακολουθήσουν και να καταχωριστούν από κοινού με εσάς στη Σουηδία. Η απαραίτητη προϋπόθεση αναφορικά με τα τέκνα είναι ότι δεν θα πρέπει να είναι πάνω από 21 ετών. Εάν είναι πάνω από 21 δεν σημαίνει ότι αυτόματα αποκλείονται, ωστόσο να σημειωθεί ότι μια τελείως διαφορετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί είτε ως επιπλέον/ ξεχωριστή αίτηση είτε ως πρόσθετο έγγραφο στην αρχική αίτηση, αναλόγως της υπόθεσης εν προκειμένω, όπως εξάλλου έχει κοινωνηθεί και αποφασιστεί σχετικώς από την αρμόδια αρχή που εμπλέκεται

 

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί

Η σχετική αίτηση θα μπορούσε να υποβληθεί είτε εκ των προτέρων, επί παραδείγματι, πριν την άφιξή σας στη Σουηδία, ή μετά την είσοδό σας στη χώρα, με την προϋπόθεση ασφαλώς, ότι διαμένετε μόνιμα στη χώρα. Η διαδικασία κινείται ως εξής:

 1. Προσφορά προς εργασία ήδη να προϋπάρχει. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπάρχει ήδη απτή δρομολογημένη διαδικασία η οποία μεταξύ άλλων προϋποθέτει την ήδη υπάρχουσα επιστολή από πλευράς εργοδότη που να επιβεβαιώνει την τέτοιου είδους προσφορά της, τους όρους και προϋποθέσεις αυτής της εργασίας και, ασφαλώς, την προταθείσα αποζημίωση εργασίας/ μισθό. Η ίδια ακριβώς επιστολή που περιλαμβάνει πληροφορίες του είδους που περιγράφηκαν ανωτέρω θα πρέπει να προωθηθεί και στο συνδικάτο εργαζομένων, το οποίο με τη σειρά του θα εγκρίνει ή θα απορρίψει όλα στα σχετικά έγγραφα που έχουν προσκομιστεί ως εκείνη τη στιγμή. Τα εγκεκριμένα έγγραφα θα χρησιμεύσουν ως υποστηρικτικά της αίτησης έγγραφα τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν προς το σκοπό χορήγησης της άδειας εργασίας.
 2. Υποβολή της σχετικής αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, με την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι η προηγούμενη έγκριση έχει χορηγηθεί, η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί είτε επιγραμμικώς – δηλαδή on-line – είτε αυτοπροσώπως στην αρμόδια κρατική αρχή. Την ίδια στιγμή η σχετική αίτηση που αφορά την έκδοση άδεια διαμονής για λόγους οικογενειακής συνένωσης μπορεί να εκκινήσει. Η διαδικασία ίσως να είναι λίγο δύστροπη αν αποφασίσετε να προχωρήσετε με την αυτοπρόσωπη επιλογή υποβολής, ωστόσο και σε κάθε περίπτωση, προς διευκόλυνση της διαδικασίας, σιγουρευτείτε σε κάθε περίπτωση πως κρατάτε αντίγραφα από όλα τα έγγραφα που υποβάλλετε, με δεδομένο ότι στην περίπτωση των επιγραμμικών – δηλαδή on-line – αιτήσεων ο τέτοιος κίνδυνος σχεδόν εξαλείφεται.

Απαραίτητα έγγραφα τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ζητηθούν είναι τα ακόλουθα, δηλαδή:

 • Αντίγραφα της αίτησης, είτε της ηλεκτρονικής είτε της έγγραφης και αυτοπρόσωπης
 • Αντίγραφα του διαβατηρίου, στην πραγματικότητα όλων εκείνων των σελίδων εντός, που θα χρειαστούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο
 • Αντίγραφα της επιστολής εκ μέρους του εργοδότη και όλων των υποστηρικτικών αυτής εγγράφων
 • Σε περίπτωση οικογενειακής συνένωσης, αντίγραφα διαβατηρίου όλης της οικογένειας και γενικώς των εξαρτώμενων μελών
 • Επίσης, στο τέλος, παρακαλώ θυμηθείτε να έχετε σε κάθε περίπτωση διαθέσιμα αντίγραφα του κατατεθειμένου παραβόλου, δηλαδή αντίγραφα της εν λόγω καταβολής ή των καταβολών – σε περίπτωση που αυτές ολοκληρώθηκαν τμηματικά.

 

 1. Επιπλέον, το Συμβούλιο Μεταναστευτικής Πολιτικής που συνιστά την αρμόδια αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα εξετάσει την αίτησή σας και θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα αυτής. Παρακαλούμε όπως έχετε κατά νου ότι ενδεχομένως να υπάρχει διαφοροποίηση στο χρόνο που το Συμβούλιο θα χρειαστεί να επεξεργαστεί την τέτοιου είδους αίτηση, και αυτό, κυρίως, σχετίζεται με το αν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή εγγράφως σε μια από τις Πρεσβείες/ Προξενικές Αρχές της Σουηδίας στη χώρα προέλευσής σας. Κατ’ αρχήν, πάντως, η ηλεκτρονική αίτηση διεκπεραιώνεται σε πολύ συντομότερο χρόνο, ενώ στην περίπτωση της έγγραφης «παραδοσιακής» αίτησης, οι Αρχές θα αρχίσουν να ασχολούνται με αυτήν μετά από ένα μήνα από την υποβολή. Παρακαλούμε, επίσης, έχετε κατά νου ότι ο τρόπος με τον οποίο θα επιλέξει να επικοινωνήσει μαζί σας η αρμόδια Σουηδική αρχή σχετίζεται με τον αρχικό τρόπο υποβολής της αίτησης από πλευράς σας. Θα ήταν ιδιαίτερα επιβοηθητικό για εσάς αν μπαίνατε σε διαδικασία και υποβάλλατε την αίτησή σας ηλεκτρονικά ακόμη και αν, εν συνεχεία, την υποβάλλατε και εγγράφως αυτοπροσώπως.

 

 1. Τι πρέπει να επακολουθήσει στην περίπτωση της υποβολής των εγγράφων που σχετίζονται με την Αίτησή σας για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου και άδειας παραμονής

Αμέσως μόλις το Συμβούλιο Μεταναστευτικής Πολιτικής σας προωθήσει την απόφασή του, θα πρέπει να εκκινήσετε τη διαδικασία ώστε να σας χορηγηθεί η θεώρηση εισόδου στη Σουηδία, σε περίπτωση που είστε κάτοικος τρίτης χώρας, ενώ εάν είστε κάτοικος χώρας-μέλους της ΕΕ τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται. Το μόνο που χρειάζεται σε αυτή την -δεύτερη- περίπτωση πολίτη κράτους-μέλους της ΕΕ είναι ένα ραντεβού με το Συμβούλιο Μεταναστευτικής Πολιτικής ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία χορήγησης αποτυπωμάτων και να ολοκληρωθεί σχετικά. Από την άλλη και σε σχέση  με την πρώτη περίπτωση, ένα τέτοιο ραντεβού πρέπει να λάβει χώρα, ωστόσο, εν προκειμένω είναι ακόμη πιο υποχρεωτικό να επισυμβεί αυτό το τέτοιου τύπου ραντεβού με το ως άνω αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς μετά από διάστημα τριών μηνών η θεώρηση εισόδου σας θα λήξει και θα πρέπει οπωσδήποτε να αιτηθείτε παράτασης  η οποία και θα χορηγηθεί  κατά τα λεγόμενα της κάτωθι παραγράφου

Συνεπώς, σε περίπτωση που η αρχική άδεια εργασίας για τρίτο μη κοινοτικό λήξει μετά από περίοδο τριών μηνών πρέπει να υποβληθεί σχετικώς αίτημα προς τούτο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της εργασιακής σας κατάστασης πρέπει να παραμένουν ίδιοι, αν όχι  καλύτεροι, αλλά, και  σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να έχουν αλλάξει  επί τα χείρω. Είναι επίσης ζωτικής σημασίας να έχετε υπ’ όψιν ότι για τους επόμενους  24 μήνες θα πρέπει να εξακολουθήσετε να έχετε τον ίδιο εργοδότη και την ίδια θέση εργασίας. Παρακαλούμε σημειώστε την κάτωθι σημαντική λεπτομέρεια η οποία ενδεχομένως να επηρεάσει  το εν γένει εργασιακό μέλλον σας στη Σουηδία:  αν αποφασίσετε να αλλάξετε όχι μόνο τη θέση σας παραμένοντας, ωστόσο, στον ίδιο εργοδότη, αλλά και θέση εργασίας και εργοδότη, τότε θα πρέπει να σας χορηγηθεί εκ νέου άδεια εργασίας εξ ολοκλήρου από την αρχή, πράγμα το οποίο εν τοις πράγμασι σημαίνει ότι μια νέα απόφαση πρέπει να αναζητηθεί και κατ’ αρχήν να συνταχθεί από το Συμβούλιο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα εργασίας στη Σουηδία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία