fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Δικηγόροι για Εργατικό Ατύχημα

Τι Προσφέρουμε – Έμπειροι Δικηγόροι για Εργατικό Ατύχημα

Το εργατικό ατύχημα, το οποίο έχει επέλθει κατόπιν της έκτακτης και αιφνίδιας επίδρασης εξωτερικού παράγοντα επηρεάζει τον παθών και κατ’ αναλογία και τα μέλη της οικογένειάς του. Είτε ασφαλισμένος είτε όχι στο ΙΚΑ,  διατηρεί κατά του εργοδότη ή των προστηθέντων αυτού αξιώσεις για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης σε περίπτωση επελεύσεως θανάτου, εφόσον το ατύχημα οφείλεται σε πταίσμα του εργοδότη όπως αυτό ακριβώς που συνιστά η αμέλεια ως προς την τήρηση προβλεπόμενων όρων ασφάλειας των εργαζομένων, από γενικές ή ειδικότερες διατάξεις. Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ θα συμβάλλει με τη συνδρομή των καταρτισμένων συνεργατών της, δικηγόρων και λοιπών επαγγελματιών, προς την εκπλήρωση αυτών ακριβώς των ως άνω σκοπών και την διαμεσολάβηση στο χώρο εργασίας.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Οι δικηγόροι για εργατικό ατύχημα της εταιρείας μας, χάρις την εξειδικευμένη γνώση και την συσσωρευμένη, δύο συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα προς το σκοπό συνδρομής και συμπαράστασης σε επίπεδο επαγγελματικό και προσωπικό, καθώς το εργατικό ατύχημα είναι από εκείνες τις ιδιαίτερες βιοτικές περιστάσεις όπου η συνδρομή του δικηγόρου αποδείκνυεται καίρια και ζωτικής σημασίας προκειμένου για της διασφάλιση των συμφερόντων σας.

Τι είναι το Εργατικό Ατύχημα

Εργατικό ατύχημα είναι το βίαιο συμβάν, το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας, ή εξ αφορμής αυτής, σε εργάτη/ υπάλληλο/εργαζόμενο, και είναι ακριβώς κάθε απότομο και βίαιο γεγονός, το οποίο έχει προκαλέσει σε αυτόν -ην ανικανότητα να εργασθεί πάνω από 4 ημέρες, ενώ δεν αποκλείεται, δυστυχώς, να έχει επιφέρει μέχρι και απώλεια της ζωής του -ης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ένας έμπειρος δικηγόρος – εργατολόγος μπορεί να σας βοηθήσει για τα επόμενα νομικά βήματα και εάν δικαιούστε αποζημίωση από τον εργοδότη.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Οι διατάξεις οι σχετικές με τα εργατικά ατυχήματα αφορούν τις ακόλουθες τρεις περιπτώσεις:
α) Κατά την εκτέλεση εργασίας,
β) Με αφορμή την εργασία: δηλαδή και εκτός τόπου και χρόνου εργασίας, με την προϋπόθεση, όμως, να έχουν έστω έμμεση σχέση με την εργασία,
γ) Από επαγγελματική ασθένεια: δηλαδή που οφείλονται σε επιδράσεις των συνθηκών εργασίας· γενικώς, όμως, και κάθε επιδείνωση ήδη υφιστάμενης ασθένειας που εξελίχθηκε και επιδεινώθηκε λόγω εξακολούθησης της εργασίας.
Η γνώση αυτού του πλαισίου είναι η πρωταρχική βάση επί της οποίας εν συνεχεία θα οικοδομηθεί κάθε νομική και νόμιμη αξίωση του παθόντος έναντι του εργοδότη αλλά και των προστηθέντων από αυτόν προσώπων. Οι έμπειροι εργατολόγοι δικηγόροι για εργατικό ατύχημα της εταιρείας μας θα αναλάβουν την νομική σας εκπροσώπηση άμεσα και υπεύθυνα.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες – Δικηγόροι για Εργατικό Ατύχημα

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Εργατικών Ατυχημάτων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία