fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Εσωτερικοί Οικονομικοί Έλεγχοι

Τι Προσφέρουμε

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να σας παράσχει σε τακτική βάση νομική στήριξη και συμβουλή σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που μπορούν να επηρεάσουν την διάρθρωση και την εύρυθμη λειτουργία της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης διακινδύνευσης – «risk management services» – προχωρώντας σε εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών ελέγχων εντός εταιρίας, αλλά και της εταιρικής διακυβέρνησης μαζί και των λογιστικών διαδικασιών.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Συνήθεις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, ήτοι:
• Υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου
• Εποπτεία ενδιάμεσων Οικονομικών Δηλώσεων
• Εναρμονισμένες πρακτικές
• Υπηρεσίες ελέγχου με βάση προσυμφωνημένες διαδικασίες
• Συγκεκριμένες υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου για χορήγηση χρηματοδοτικών ενισχύσεων από την EE αναφορικά με ερευνητικά προγράμματα
• Αναφορές εμπειρογνωμόνων
• Αποτίμηση επιχειρήσεων και οργανισμών

Ορισμός του Εσωτερικού Οικονομικού Ελέγχου

Αυτοί οι τέτοιου είδους έλεγχοι θέτουν σε βάσανο τις εσωτερικώς καθιερωμένες διαδικασίες ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εσωτερικής διακυβέρνησης και λογιστικών προτύπων. Διασφαλίζουν συμμόρφωση προς το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τον εν ισχύ συμφωνημένο εσωτερικό κανονισμό, λειτουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο επιβοηθητικά στη διατήρηση οικονομικών αναφορών και δεδομένων με συνέπεια και αξιοπιστία. Περαιτέρω, οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι αυτοί που θα ενισχύσουν τις πολιτικές προς το σκοπό λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της εταιρίας εντοπίζοντας προβλήματα και παρέχοντας ει δυνατόν άμεση συνδρομή σε κάθε περίπτωση πριν από την διενέργεια κάποιου πιθανού εξωτερικού ελέγχου, δηλαδή ελέγχου που θα διενεργηθεί από κάποιο τρίτο αλλά εξουσιοδοτημένο με τέτοιες αρμοδιότητες μέρος.

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Παρέχουμε στη διεύθυνση και διαχείριση της εταιρίας, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, μια υπηρεσία τέτοια η οποία και συμβάλλει στον εντοπισμό δυστοκιών ή/ και λαθών πριν αυτά εντοπιστούν από κάποιον τρίτο ο οποίος ενδεχομένως – αλλά και πολύ πιθανόν – να προσδοκά να εντοπίσει τέτοιου είδους αβελτηρίες στις εσωτερικές σας διεργασίες.

Εν κατακλείδι, αυτό που παρέχουμε εμείς, η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ , μέσω των δικηγόρων μας και του διευρυμένου δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών μας είναι εσωτερικός έλεγχος προκειμένου η Διοίκηση της Εταιρίας να συμμορφώνεται σε νομικές ρυθμίσεις και εσωτερικές κανονιστικές διαδικασίες, ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να τηρούνται με ευλαβική συνέπεια και διαύγεια, όταν κάθε φορά ελέγχονται εκείνοι οι αρμόδιοι κατόπιν σχετικής ανάθεσης υπάλληλοι βάσει των αρχείων που τηρούν και των ενημερώσεων/ τροποποιήσεων που επιφέρουν σε αυτά.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

  Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
  (Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

  offices-map

  Τα Γραφεία μας

  Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

  Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
  Επικοινωνία