fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Εσθονία και οι διαφορετικοί τύποι νομικών επιχειρηματικών μορφωμάτων

Η Εσθονία αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια ως ένας επιχειρηματικός προορισμός, με δεδομένη την δέσμευση της χώρας να ηγηθεί επί της ουσίας των διεθνών τάσεων προς τη διαδικασία ενσωμάτωσης του διαδικτύου ως του πιο πρακτικού και χειροπιαστού μέσου προς το σκοπό ίδρυσης νομικών μορφωμάτων επιχειρηματικού σκοπού.
Εν όψει των ανωτέρω, οι τύποι εταιριών ή ακόμη και ο επιχειρηματικός προσανατολισμός που είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τον Εσθονικό Αστικό Κώδικα έχουν ως εξής:

  • Ομόρρυθμη εταιρία
  • Ετερόρρυθμη εταιρία
  • Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία
  • Δημόσια κεφαλαιουχική εταιρία
  • Ατομική επιχείρηση, και
  • Κοινοπραξία

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Εάν έχετε πάρει την απόφασή σας και η Εσθονία προόρισται να είναι ο επόμενος επιχειρηματικός σας προορισμός, τότε πρέπει να έχετε κατά νου τις επόμενες πρακτικές πληροφορίες που αφορούν τις πιο συνηθισμένες μορφές νομικών μορφωμάτων στο Εσθονικό εμπορικό δίκαιο:

Ομόρρυθμη εταιρία

Σύνηθες και εύκολο προς ίδρυση νομικό μόρφωμα, όπου τουλάχιστον δύο πρόσωπα αποφασίζουν να συνεργαστούν ενώ είναι και οι δύο υπόχρεοι για οιουδήποτε τύπου ατυχές περιστατικό με το οποίο ενδέχεται να έρθει αντιμέτωπη η εταιρία.

Ετερόρρυθμη εταιρία

Η κύρια διαφορά μεταξύ αυτού του σχηματισμού και του αμέσως προαναφερθέντος είναι ότι ο ένας από τους τουλάχιστον δύο εξ ορισμού εταίρους που πρέπει να συνεταιριστούν με σκοπό να ιδρυθεί η συγκεκριμένη εταιρία υπέχει ευθύνη μόνον στο βαθμό της μερίδα συμμετοχής του –της, ενώ ο εναπομείνας [εταίρος] πρέπει να αναλάβει όλη την ευθύνη των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ιδιωτική κεφαλαιουχική και η δημόσια κεφαλαιουχική είναι οι δύο πιο συνηθισμένες μορφές νομικών μορφωμάτων τουλάχιστον στα πλαίσια της Εσθονίας. Όσον αφορά την ιδιωτική κεφαλαιουχική, αυτή είναι η συνήθης εταιρική μορφή στα πλαίσια των μικρών και μεσαίων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, είναι συνήθως η προτιμότερη μορφή για εκείνους που, κατά έναν τρόπο, επιθυμούν να διατηρούν υπό έλεγχο την εταιρία τους, σε αντίθεση με τις δημόσιες κεφαλαιουχικές εταιρίες των οποίων ο προσανατολισμός είναι πιο εξωστρεφής.

Δημόσια κεφαλαιουχική εταιρία

Εμβαθύνοντας λίγο περισσότερο σε αυτόν το συγκεκριμένο τύπο εταιρίας πρέπει να γίνει συνείδηση ότι αυτή είναι η προτιμητέα νομική πλατφόρμα για πρόσωπα, τόσο φυσικά όσο και νομικά, που σπεύδουν να ταξιδέψουν επιχειρηματικά σε αχαρτογράφητα ύδατα. Από την άλλη πλευρά, το ελάχιστο κεφάλαιο που χρειάζεται για μια τέτοιου τύπου εταιρία είναι 25.000, 00€, συνεπώς δέκα φορές περισσότερο σε σύγκριση με την ιδιωτική κεφαλαιουχική, και αυτός είναι πιθανόν ο λόγος που το εποπτικό και διοικητικό συμβούλιο διοίκησης και διαχείρισης θεωρούνται απαραίτητα σε σχέση με αυτόν τον εταιρικό σχηματισμό προκειμένου για τη διαχείριση και τη διοίκησή του. Για το τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό: να σημειωθεί ότι σε περίπτωση σύστασης αυτής της εταιρικής μορφής συγκεκριμένες λογιστικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρωθούν, ενώ χρειάζεται να οριστεί και ορκωτός, μεταξύ άλλων διότι στην περίπτωση της δημόσιας κεφαλαιουχικής εταιρίας εν αντιθέσει προς την ιδιωτική κεφαλαιουχική , οι μετοχές μπορούν να διατεθούν προς πώληση στο κοινό.

Ατομική επιχείρηση

Εάν πρέπει να ειπωθούν κάποια λόγια για την ατομική επιχείρηση, τότε πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος χρησιμοποιείται προκειμένου να περιγράψει κάποιον που επιθυμεί να εμπλακεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες αποκλειστικά μόνος –η και θα καταφέρει κάτι τέτοιο, έχοντας κατά νου, βεβαίως, ότι θα είναι υπεύθυνος –η με την προσωπική του –ης περιουσία για χρέη και υποχρεώσεις που σχετίζονται με της επιχειρηματικές του –ης πρωτοβουλίες. Η ατομική επιχείρηση πρέπει να καταχωριστεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο προτού [ο-η ατομικώς επιχειρών -ούσα ] εμπλακεί σε οιουδήποτε τύπου επαγγελματική δραστηριότητα.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία