fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Καταχώριση Ευρεσιτεχνίας

Τι Προσφέρουμε

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την τέτοιου είδους καταχώριση, ενώ, ταυτόχρονα, ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και τις προσδοκίες των πελατών της.
Μια ομάδα εξειδικευμένων και έμπειρων δικηγόρων που ασχολούνται με θέματα ευρεσιτεχνίας θα συμβάλλουν με τον πλέον προσήκοντα τρόπο στην διαδικασία καταχώρισης ευρεσιτεχνίας είτε σε εθνικό είτε σε ένα ευρύτερο εκτενέστερο επίπεδο, ενδεχομένως Κοινοτικό ή και διεθνές.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι μια ευρεσιτεχνία μπορεί κάποιες φορές στην κυριολεξία να αλλάξει τον κόσμο, ή τουλάχιστον να μας κάνει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο έχουν τεθεί ως δεδομένες κάποιες «αλήθειες». Συνεπώς έχει καταστεί πλέον κοινά αποδεκτό στον χώρο της καταχώρισης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας ότι οι ευρεσιτεχνίες ανήκουν σε όλους τους καταναλωτές και άρα, μόνο για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η ευρεσιτεχνία θα πρέπει να θεωρείται ως το καλά φυλαγμένο μυστικό διαθέσιμο μόνο στον γεννήτορά της. Έχοντας, λοιπόν, αυτό ως δεδομένο, η δουλειά μας εδώ στην  ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε το πλαίσιο των κανονισμών αναφορικά με τις ευρεσιτεχνίες, διασφαλίζοντας ότι θα απολαύσετε τα αποκλειστικά δικαιώματα αυτής για συγκεκριμένο διάστημα όπως ακριβώς προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, χωρίς να σας κρατάμε στην άγνοια αποφεύγοντας δυσάρεστες αλήθειες οι  οποίες δεν θα ακούγονται ευχάριστες στα αυτιά σας.

Τι ορίζουμε ως Ευρεσιτεχνία

Η έννοια της ευρεσιτεχνίας έχει περίπου ως ακολούθως:
Είναι η κατάφαση της αναγνώρισης ενός συγκεκριμένα προσδιορισμένου δικαιώματος σε ένα ορισμένο πρόσωπο, είτε αυτό είναι φυσικό είτε νομικό, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σκοπό τόσο να διασφαλιστεί αυτό το προσδιορισμένο δικαίωμα κατά αποκλειστικό τρόπο για όσο το δυνατόν περισσότερο, όπως επίσης και προκειμένου να προστατευτεί το δικαίωμα αυτό απέναντι σε κάθε πιθανό προσβολέα του.

 

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Για κάποιον ανεξήγητο λόγο συμβαίνει συχνά οι άνθρωποι να θεωρούν ότι σε ορισμένες περιστάσεις η καταχώριση μιας ευρεσιτεχνίας δεν είναι νομικό έργο, αλλά μάλλον μια τεχνική διαδικασία η οποία και μπορεί να διευθετηθεί μέσω κάποιων ενδιάμεσων υπηρεσιών ή αρχών που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο εθνικό ή κοινοτικό.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι η καταχώριση ευρεσιτεχνίας είναι μια εξαιρετικά λεπτή νομική εργασία, η οποία ασφαλώς και έχει να κάνει με τεχνικά ζητήματα και λεπτομέρειες που άπτονται άλλων επιστημονικών κλάδων οι οποίοι και πρέπει να τεθούν υπ’ όψιν του νομικού συμβούλου ο οποίος και θα ασχοληθεί με τη διαδικασία καταχώρισης της ευρεσιτεχνίας, άρα, και πριν εκκινήσει καν η οποιαδήποτε διαδικασία, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε σε έναν αξιόπιστο δικηγόρο του οποίου η δουλειά είναι ακριβώς να εμμένει στη λεπτομέρεια και να διασφαλίζει ότι όλα τα απαραίτητα βήματα γίνονται με τον σωστό τρόπο. Προς το σκοπό αυτό, η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ δύναται και να ανταποκριθεί σχετικώς και να καταστεί αναμφίβολα ο πολύτιμος συνεργάτης σας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Ευρεσιτεχνιών

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία