fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σχετικά με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Ο Kανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, αφορά την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Είναι επίσης γνωστός ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και αφορά τόσο τους Υπευθύνους Επεξεργασίας Δεδομένων όσο και τους Χειριστές Δεδομένων.

Ο νέος κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και είναι ο πιο αυστηρός νόμος περί απορρήτου και ασφάλειας στον κόσμο. Όλοι οι οργανισμοί που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών ή κατοίκων της ΕΕ ή προσφέρουν αγαθά ή υπηρεσίες σε τέτοια άτομα πρέπει να συμμορφώνονται ακόμη και αν δεν βρίσκονται στην ΕΕ.

Η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις που ορίζει ο κανονισμός μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια διοικητικά πρόστιμα που ανέρχονται στο μέγιστο των 20 εκατομμυρίων ευρώ ή στο 4% των παγκόσμιων εσόδων. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν διαρρεύσει ή παραβιαστεί, μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση.

Οι υπηρεσίες μας

Η «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» και οι έμπειροι και εξειδικευμένοι δικηγόροι και ειδικοί της σε θέματα GDPR μπορούν να αναλάβουν την προσαρμογή της επιχείρησης ή του οργανισμού σας στις διατάξεις και τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Εκτός από τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτές τις νομικές υποχρεώσεις, μπορούμε επίσης να μετατρέψουμε τη συμμόρφωση αυτή σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

Μπορούμε να παρέχουμε στους πελάτες μας τις ακόλουθες υπηρεσίες σχετικά με την προστασία δεδομένων (GDPR) με συνέπεια και επαγγελματισμό, ακόμη και διασυνοριακά:

Υπηρεσίες Αξιολόγησης

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων φέρνει μαζί του μια σημαντική εξέλιξη όσον αφορά τη διαχείριση κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό, είναι απαραίτητο να αναδιαμορφωθούν οι παλιές και να εισαχθούν νέες εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες προκειμένου μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός να προστατεύει αποτελεσματικά τα προσωπικά δεδομένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες αξιολόγησης:

 • Χαρτογράφηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data Mapping)
 • Αρχείο Δραστηριοτήτων (Registry File)
 • Διαγραμματικές Ροές Δεδομένων (Data flows)
 • Ανάλυση-Μελέτη Εκτίμησης Αποκλίσεων (Gap Analysis)
 • Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA)
 • Εκπόνηση Σχέδιου Δράσης (Action Plan)
 • Εκπόνηση Έκθεσης Συμμόρφωσης (Final report)

Υπηρεσίες Υλοποίησης

 • Κρυπτογράφηση
 • Αντίγραφα Ασφαλείας
 • Πολιτικές Ασφάλειας
 • Ανασχεδιασμός Διαδικασιών
 • Δικτυακή Ασφάλεια
 • Αναδιαμόρφωση Συμβάσεων
 • Vulnerability Assessments
 • Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων

Υπηρεσίες Διατήρησης/Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση Αρχείου Δραστηριοτήτων/Διαδικασιών/Πολιτικών
 • Διαχείριση Περιστατικών Παραβίασης
 • Data Management

Υπηρεσίες Group of Companies

 • BCRs
 • SCCs
 • Audit και Εκτίμηση Αντικτύπου Διεθνών Διαβιβάσεων
 • GDPR Agreement

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

 • E-learning
 • Δια ζώσης σεμινάρια-ημερίδες- εκπαιδευτικό υλικό
 • DPO Training
 • Cyber-Security Training

Υπηρεσίες Υποστήριξης & Internal Audit

 • Dpo as a Service
 • Dpo Support
 • GDPR Alert
 • IT Audits (It Infrastructure Audit & High Level IT Audit Report)

Νομικοί όροι GDPR

Προσωπικά δεδομένα — Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα άτομο που μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα. Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email είναι προσωπικά δεδομένα. Πληροφορίες τοποθεσίας, εθνικότητα, φύλο, βιομετρικά δεδομένα, θρησκευτικές πεποιθήσεις, cookies ιστού και πολιτικές απόψεις μπορεί επίσης να είναι προσωπικά δεδομένα. Τα «ψευδώνυμα» δεδομένα μπορούν επίσης να εμπίπτουν στον ορισμό, εάν είναι σχετικά εύκολο να αναγνωριστεί κάποιος από αυτά.

Επεξεργασία δεδομένων — Οποιαδήποτε ενέργεια εκτελείται σε δεδομένα, είτε είναι αυτοματοποιημένη είτε όχι. Τα παραδείγματα που αναφέρονται στο κείμενο περιλαμβάνουν τη συλλογή, την καταγραφή, την οργάνωση, τη δομή, την αποθήκευση, τη χρήση, τη διαγραφή κ.λπ.

Υποκείμενο δεδομένων — Το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αυτοί είναι οι πελάτες ή οι επισκέπτες του ιστότοπού σας.

Υπεύθυνος ελέγχου δεδομένων — Το άτομο που αποφασίζει γιατί και πώς θα γίνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν είστε ιδιοκτήτης ή υπάλληλος στον οργανισμό σας που χειρίζεται δεδομένα, αυτός είστε εσείς.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων —  Εξωτερικός συνεργάτης που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό υπεύθυνου ελέγχου δεδομένων. Ο GDPR έχει ειδικούς κανόνες για αυτά τα άτομα και τους οργανισμούς. Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διακομιστές cloud όπως το Tresorit ή παρόχους υπηρεσιών email όπως το ProtonMail.

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Μίχα Μαρία-Μυρσίνη

Σφακιανάκης Εμμανουήλ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον GDPR

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο +302103600036
(24/7), ή

Επικοινωνία