fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Στην ιστοσελίδα μας https://www.oikonomakislaw.com/el/xrisi-adeia-paramonis-stin-ellada/ μπορείτε να πληροφορηθείτε για το σύνολο του Νομοθετικού Πλαισίου, των Στατιστικών Στοιχείων και των Εξόδων για την απόκτηση Golden Visa στην Ελλάδα.

Πέραν όμως από την ωραιοποίηση και από τα θέλγητρα για την απόκτηση της (και – βέβαια – πέραν της αναμφισβήτητης χρηστικότητος της) έχει δημιουργηθεί και ένας Μύθος περί της δυνατότητας προσβάσεως του κατόχου της στον Ελλαδικό και Ευρωπαικό χώρο, καθώς και της αποκτήσεως Ελληνικού (άρα και ουσιαστικά Ευρωπαικού Διαβατηρίου), μέσω αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας δια Πολιτογραφήσεως.

Που σταματά όμως ο Μύθος και που είναι η Πραγματικότητα;

Χιλιάδες ενδιαφερόμενοι ημερησίως – μη Ευρωπαίοι πολίτες – αναζητούν πληροφορίες για την Ελληνική Golden Visa, αλλά μόνο ελάχιστοι εξ αυτών είναι συνειδητοποιημένοι και έτοιμοι να προχωρήσουν στην προσπάθεια απόκτησης της. Το παρόν άρθρο μας απευθύνεται σε αυτή τη μερίδα των ενδιαφερομένων: στους ώριμους να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, σε αυτούς – που ακολουθώντας τη σχετική προβλεπόμενη εκ του Νόμου διαδικασία – θα αποκτήσουν οπωσδήποτε την Golden Visa στην Ελλάδα, αλλά μετά την απόκτηση τους θα πρέπει να διαχειριστούν ζητήματα σχετικά με την επωφελή χρήση της!

Τρία είναι τα κύρια προβλήματα και δυσλειτουργίες (τουλάχιστον κατά την άποψη μας) που εμφανίζονται κατά και  μετά την απόκτηση της Golden Visa στην Ελλάδα:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1: Με το θέλγητρο αποκτήσεως  της Golden Visa στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί να πωλούνται ακίνητα στην Ελλάδα σε εξωπραγματικές τιμές, ενώ η πραγματική εμπορική  αξία τους είναι στην πραγματικότητα πολύ χαμηλότερη. Η δυσλειτουργία αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός της εμπλοκής πολλών ενδιάμεσων (επαγγελματιών και μη) και στην εκμετάλλευση του πόθου του επενδυτή για την απόκτηση της! Με την εν λόγω μεθόδευση, ελλοχεύει ο κίνδυνος των κρυφών χρεώσεων σε βάρος του επενδυτή. ΛΥΣΗ: Εκτίμηση των προτεινόμενων ακινήτων από επαγγελματία, αξιόπιστο και ουδέτερο εκτιμητή ακινήτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2: H Golden Visa στην Ελλάδα δεν επιτρέπει στον επενδυτή να δουλεύει ή να απασχολείται σε οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το ζήτημα της πρόσβασης στην αγορά εργασίας διογκώνεται ακόμη περισσότερο, όταν υπάρχει σύζυγος του επενδυτή και τέκνα αυτού, το σύνολο των οποίων δεν αποκτούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επιτρέπεται όμως η οικονομική δραστηριότητα σε μέτοχο που είναι μέλος  σε Διοικητικό Συμβούλιο ή εκτελεί χρέη Γενικού Διευθυντή ΛΥΣΗ: Ο επενδυτής που επιθυμεί να εργαστεί στην Ελλάδα πρέπει να μην προβεί σε αγορά του ακινήτου αξίας 250.000 ευρώ ως φυσικό πρόσωπο, αλλά θα πρέπει να το αγοράσει εταιρεία την οποία θα συστήσει ως μέτοχος, και στην οποία αυτός, ο/ή σύζυγος του, γονείς τους και ενήλικα τέκνα τους θα πρέπει να κατέχουν θέση στη Διεύθυνση και Διαχείριση αυτής. Κατά τον τρόπο αυτό, δεν θα μπορούν να εργαστούν ως μισθωτοί σε άλλον εργοδότη, ούτε θα μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θα μπορούν όμως να συνδράμουν την εταιρεία τους στην επιχειρηματική της δράση και στην επίτευξη των σκοπών που έχουν προβλεφθεί στο καταστατικό τους (εργαζόμενοι ουσιαστικά μόνο μέσω αυτής).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 (και σημαντικότερο): Η Golden Visa δίνει τη δυνατότητα πολιτογράφησης στην Ελλάδα και λήψη Ελληνικού (άρα  Ευρωπαικού Διαβατηρίου) μετά την παρέλευση επτά ετών από τη λήψη της Golden Visa, με βάση το άρθρο 31 του Ελληνικού Νόμου 4531/2018, με το οποίο και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, οι οποίες και ισχύουν μετά τις 05/04/2018.

Επίσης, με την με αριθμό 130181/6353/2018 της 02.04.2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  Ελλάδος (ΦΕΚ 1208/Β΄), προστέθηκαν στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλογενών αλλοδαπών με τις τακτικές διατάξεις (άρθρο 5 ΚΕΙ) και οι άδειες αόριστης διάρκειας, δεκαετούς διάρκειας, άδειας διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα, άδειας διαμονής ιδιοκτήτη ακινήτου και μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Η προσθήκη αυτών των αδειών ισχύει από τη δημοσίευση της ως άνω υπουργικής απόφασης, ήτοι από τις 02/04/2018.

Δυστυχώς όμως, ναι μεν ο Ελληνικός Νόμος δίνει τη δυνατότητα σε όποιον είναι κάτοχος Golden Visa στην Ελλάδα να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια μέσω Πολιτογράφησης, καταθέτοντας τη σχετική αίτηση μετά την παρέλευση επτά ετών συνεχούς κατοχής της Golden Visa, αλλά – και με δεδομένο ότι η Golden Visa καθιερώθηκε στην Ελλάδα  από το έτος 2013 και μετά – μέχρι σήμερα κανείς κάτοχος της δεν έχει καταστεί δυνατό να καταθέσει αίτηση για Ελληνική Ιθαγένεια, ώστε να υπάρχει ικανό στατιστικό δείγμα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την επιτυχή εφαρμογή του Νόμου, για το ποσοστό των αιτήσεων που γίνονται δεκτές καθώς και για το χρονικό διάστημα αναμονής έως και τη χορήγηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ας δούμε όμως τα μέχρι σήμερα πραγματικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την πολιτογράφηση αλλογενών στην Ελλάδα:

Ακολουθεί διάγραμμα για τα αιτήματα κτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας ανά έτος και κατηγορία από το έτος 2011 έως και τις 25-6-2019, από το οποίο προκύπτει ο αριθμός των αλλογενών που από το έτος 2011 έως και τον Ιούνιο του έτους 2019 υπέβαλαν αίτηση για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας μέσω Πολιτογράφησης (π.χ. για το έτος π.χ. για το έτος 2018 ήταν 7.069 άτομα).

Προσοχή: όπου στα κείμενο υφίσταται χρώμα γραφής, αφορά το παρόν θέμα των αλλογενών αιτούντων, εντός των οποίων εντάσσονται και οι επενδυτές που έχουν λάβει Golden Visa στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης αλλογενών αλλοδαπών από το 2011 έως και τον Ιούνιο 2019 ενώπιον των  Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, εμφανίζουν σημαντικό αριθμό και ανέρχονται σε 28.020 (αιτήσεις).

Ας δούμε όμως ενδεικτικά πόσοι αλλογενείς πολιτογραφήθηκαν ΄Ελληνες για το χρονικό διάστημα των ετών  2011-2018:

Κτήσεις Ελληνικής Ιθαγένειας ανά κατηγορία για έτη 2011 έως 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Πολιτογράφηση Ομογενών    12.616    13.495    22.574    15.791      8.563      7.476      3.713      2.693
Πολιτογράφηση Αλλογενών         930        1.149        1.866        2.019        1.487        3.624        3.486        2.528  
Γέννηση/φοίτηση στην Ελλάδα (ν.3838/10), ν.4332/15)      3.103      5.543         529             –         305    19.367    25.528    21.294
Διαδικασίες καθορισμού (με τη γέννηση/αναγνώριση κλπ)         946         928      1.917      2.029      1.529  1.18.3         978         884
Ανήλικα τέκνα πολιτογραφηθέντων (αρ. 11 ΚΕΙ)      1.627         622      3.337      1.990      2.294      1.837      1.096         483
Πολιτογράφηση ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ*  –  –  –  –  –            13         182
ΣΥΝΟΛΟ    19.222      21.737      30.223      21.829      14.178      33.487      34.814      28.064  

 

Κτήσεις Ελληνικής Ιθαγένειας ανά κατηγορία

Ενδεικτικά, και όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα υπέβαλαν αίτηση για κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας μέσω Πολιτογράφησης για το έτος 2018  7.069 αλλογενείς, ενώ για το ίδιο έτος 2018 πολιτογραφήθηκαν ως ΄Ελληνες 2.528 αλλογενείς.

 

Ειδικότερα για το έτος 2018

Κτήσεις Ελληνικής Ιθαγένειας έτους 2018 ανά κατηγορία

Κατηγορία Πλήθος
Πολιτογράφηση Ομογενών 2.693
Πολιτογράφηση Αλλογενών 2.528
Γέννηση/Φοίτηση στην Ελλάδα (ν.4332/15) 21.294
Διαδικασίες καθορισμού (Με τη γέννηση, αναγνώριση κ.λπ) 884
Ανήλικα/άγαμα τέκνα όσων απέκτησαν Ελληνική Ιθαγένεια 483
Πολιτογράφηση ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ 182
ΣΥΝΟΛΟ 28.064

 

 

Ανάλυση βάσει των πέντε πρώτων χωρών προηγούμενης Ιθαγένειας

Χώρα προηγούμενης Ιθαγένειας Πλήθος Ποσοστό
ΑΛΒΑΝΙΑ 1.640 64,87%
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 116 4,59%
ΡΩΣΙΑ 92 3,64%
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 78 3,09%
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 74 2,93%
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ 528 20,89%
ΣΥΝΟΛΟ 2.528

 

Απορρίψεις αιτημάτων
κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας έτους 2018

Κατηγορία Πλήθος
Πολιτογράφηση Ομογενών 919
Πολιτογράφηση Αλλογενών 1.273
Γέννηση/Φοίτηση στην Ελλάδα (ν.4332/15) 179
Πολιτογράφηση ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ 336
Διαδικασίες καθορισμού (Με τη γέννηση, αναγνώριση κ.λπ) 140
ΣΥΝΟΛΟ 2.848

Ποσοστά αποδοχής αιτημάτων κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας

Κατηγορία 2018 2017
Πολιτογράφηση Ομογενών 74,55% 96,78%
Πολιτογράφηση Αλλογενών 66,51% 79,56%
Γέννηση/Φοίτηση στην Ελλάδα (ν.4332/15) 99,17% 98,93%
Πολιτογράφηση ομογενών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ 35,13% 83,64%
Διαδικασίες καθορισμού (Με τη γέννηση, αναγνώριση κ.λπ) 86,32%

 

Τονίζεται ότι:

  • ο μέσος όρος αναμονής μεταξύ της καταθέσεως της αιτήσεως πολιτογραφήσεως έως την κλήση σε συνέντευξη του αλλογενούς υπερβαίνει κατά πολύ το έτος
  • ο μέσος όρος αναμονής από την ημέρα της υπογραφής της απόφασης κτήσης ιθαγένειας από τον Υπουργό έως και την ημέρα διεξαγωγής της ορκωμοσίας μεσολαβούν κατά μέσο όρο 2-3 μήνες
  • ο μέσος όρος διαμονής στην Ελλάδα του αλλογενούς μέχρι την υπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών Ελλάδος της αποφάσεως πολιτογραφήσεως ανέρχεται σε 22,2 έτη.

 

Συνεπεία των ανωτέρω:

  • Ναι μεν ο Ελληνικός Νόμος δίνει τη δυνατότητα σε όποιον είναι κάτοχος Golden Visa στην Ελλάδα να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια μέσω Πολιτογράφησης, καταθέτοντας τη σχετική αίτηση μετά την παρέλευση επτά ετών συνεχούς κατοχής της Golden Visa, αλλά – και με δεδομένο ότι η Golden Visa καθιερώθηκε στην Ελλάδα  από το έτος 2013 και μετά – μέχρι σήμερα κανείς κάτοχος της δεν έχει καταστεί δυνατό να καταθέσει αίτηση για Ελληνική Ιθαγένεια, ώστε να υπάρχει ικανό στατιστικό δείγμα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την επιτυχή εφαρμογή του Νόμου, για το ποσοστό των αιτήσεων γίνονται δεκτές καθώς και για το χρονικό διάστημα αναμονής έως και τη χορήγηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
  • Τα μέχρι σήμερα στατιστικά στοιχεία για την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από αλλογενείς – ως ανωτέρω αναλύθηκε – είναι απογοητευτικά αφού εμφανίζουν μέσο όρο αναμονής 22,2 έτη και υψηλό ποσό αρνητικών αποφάσεων επί των αιτήσεων.

Αναμένονται παρεμβάσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση ώστε να διευκολύνει τη διαδικασία δίνοντας προτεραιότητα στους κατόχους Golden Visa στην Ελλάδα και περιορίζοντας κατά πολύ το χρόνο αναμονής για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

ΛΥΣΗ: Απευθυνθείτε σε επαγγελματίες που μπορούν να σας παρέχουν προσήκουσα Νομική Συνδρομή και να προετοιμάσουν πλήρη φάκελο σας προς κατάθεση για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας και που έχουν την τεχνοκρατική δυνατότητα να παρακολουθούν επί μακρόν το ζήτημα σας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε τη συνδρομή σας, επικοινωνήστε μαζί μας: office@oikonomakislaw.com 

Σας επισημαίνουμε ότι περαιτέρω διευκρινίσεις, πληροφορίες και καθοδήγηση από αυτές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας θα σας επιβαρύνουν με ανάλογο κόστος Παροχής Νομικών Υπηρεσιών.

 

Επικοινωνία