fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Επενδύουμε συνεχώς και δυναμώνουμε για εξυπηρετούμε δυναμικότερα τα συμφέροντα σας.

Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη σας και αναμένουμε την κατανόηση σας για τις ατέλειες μας (που προσπαθούμε να συνεχώς τις μειώσουμε).

 

Συγκεκριμένα, το Δικαστηριακό ΄Ετος Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019:

Α. Επιμορφώσαμε εξόδοις μας ακόμη περισσότερο το δυναμικό μας στη Διαμεσολάβηση (5 συνεργάτες του Επιστημονικού Δυναμικού μας), στο Real Estate – Ορκωτής Εκτιμητής Ακινήτων (Παρακολούθηση Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Ηνωμένο Βασίλειο – 1 συνεργάτης του Επιστημονικού Δυναμικού μας) και στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (3 συνεργάτες του Επιστημονικού Δυναμικού μας).

Β. Επεκτείναμε τα γραφεία μας στην Αθήνα (οδός Βουκουρεστίου, αρ. 18, 2Ος όροφος)  κατά 33 επιπλέον θέσεις εργασίας και στον Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου, αρ. 42 – 44, 2ος όροφος) κατά 7 επιπλέον θέσεις εργασίας.

Γ. Κατασκευάσαμε και παραμετροποιήσαμε δικό μας πρόγραμμα διαχειρίσεως νομικών ζητημάτων, εγγράφων και υποθέσεων με σύμπραξη και των προγραμμάτων ΤΙΠΟΥΚΕΙΤΟΣ και Magic Projects, και το θέσαμε σε λειτουργία από 10-1-2019.

Δ. Εφαρμόζουμε πλέον το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9001 : 2000, σε όλα τα επιμέρους γραφεία του δικτύου μας (Γερμανία, Ρουμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο). Η πιστοποίηση αφορά στη παροχή νομικών υπηρεσιών στους τομείς του διεθνούς εταιρικού, διεθνούς εμπορικού, διεθνούς κληρονομικού δικαίου, διεθνούς φορολογικού δικαίου, οικογενειακού δικαίου, του δικαίου  περί ακινήτων, του διεθνούς ποινικού δικαίου, του εργατικού δικαίου, του ασφαλιστικού δικαίου και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με της διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης.

Ε. ΄Εχουμε ολοκληρώσει το 97% της αναβαθμίσεως του δομικού της ιστοσελίδος μας  ( www.oikonomakislaw.com ), ενώ στην παρούσα φάση επικαιροποιούνται οι λίστες των παρεχομένων υπηρεσιών μας και γίνονται περαιτέρω βελτιώσεις σε μορφή, φωτογραφίες κτλ.

ΣΤ. Στην ιστοσελίδα μας ( https://oikonomakislaw.com/el/deals-cases/ )  ήδη έχουν αναρτηθεί στην Ελληνική Γλώσσα περίπου 500 από τις 1.700 υποθέσεις  που μας έχουν ανατεθεί από 1-9-2018 έως τη σήμερον, η περιγραφή των οποίων περιλαμβάνει περίπου 3.500 νομικά λήμματα (ως tags). Εξ αυτών των λημμάτων ήδη έχουμε περίπου 800 μεταφράσει στην Αγγλική γλώσσα. Ευελπιστούμε έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2019 να έχουμε καταφέρει ώστε το σύνολο των λημμάτων να έχουν μεταφραστεί στην Αγγλική, και να έχουν αναρτηθεί και το σύνολο των 1.700 υποθέσεων σε Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, ενώ θα συνεχίζεται ες αεί η σχετική εργασία  για τις τακτικώς νεοαναληφθείσες κάθε φορά υποθέσεις.

Ζ. Αντιστοίχως στην ιστοσελίδα μας ( https://oikonomakislaw.com/el/law-case/ ) έχουν αναρτηθεί περίπου 150 απονοματοποιημένες δικαστικές αποφάσεις στην Ελληνική Γλώσσα (εκ των 3.000 αποφάσεων του αρχείου μας), στις οποίες θα πρέπει να συνταχθεί περίληψη τους αλλά και θησαυρός νομικών λημμάτων (ως tags), ενώ τόσο τα λήμματα όσο και οι περιλήψεις (και όχι τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων) θα μεταφραστούν στην Αγγλική Γλώσσα, με αναμενόμενη πλήρη διεκπεραίωση από Σεπτέμβριο 2019 και μετά [με ρυθμό περίπου 5 αποφάσεις ανά ημέρα (απονοματοποίηση στην Ελληνική, περίληψη των αποφάσεων στην Ελληνική, νομικά λήμματα στην Ελληνική, μετάφραση περιλήψεως και λημμάτων στην Αγγλική, ανάρτηση τους στο διαδίκτυο)]. Κατά συνέπεια η χρονική διάρκεια διεκπεραιώσεως του εν λόγω έργου υπολογίζεται σε τουλάχιστον τρία έτη από τη σήμερον, ενώ θα συνεχίζεται ες αεί η σχετική εργασία για τις τακτικώς νεοεκδοθείσες κάθε φορά δικαστικές αποφάσεις.

Η. Στην ιστοσελίδα μας ( https://oikonomakislaw.com/el/news-2/    https://oikonomakislaw.com/el/articles-publications-2/ και https://oikonomakislaw.com/el/newsletters/ αντιστοίχως) ήδη καταχωρούνται Πρόσφατα Νέα, ΄Αρθρα και Δημοσιεύσεις και Ενημερωτικά Δελτία, ενώ ομοίως αυτά γίνεται προσπάθεια να εμφανίζονται σε δίγλωσση μορφή (σε Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα), με ταυτόχρονη προσπάθεια τους καταχωρήσεως και θησαυρού νομικών λημμάτων (ως tags).

Θ. Ανταλλάξαμε περίπου 28.000 μοναδικές ηλεκτρονικές εντολές (από 10-1-2019) απευθυνόμενη έκαστη εσωτερικά σε πλήθος Συνεργατών μας, και ενημερώσαμε τους εντολείς μας με περίπου 9.000 ηλεκτρονικές επιστολές (από 1-9-2018).

Το μείζον του συντονισμού και της διεκπεραίωσης των εν λόγω εργασιών έχουμε αναθέσει στην εταιρεία ELIA INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES Ltd ( www.eliacs.com ), απασχολούσα για τις ανωτέρω εργασίες:

  • ένα Δικηγόρο υπεύθυνο για τις νομικές περιλήψεις και τα νομικά λήμματα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα,
  • έναν Δικηγόρο για τη συλλογή των αποφάσεων και αρχειοθέτηση τους,
  • έναν υπεύθυνο για την κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδος,
  • έναν υπεύθυνο για την υποστήριξη και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων,
  • έναν καταχωρητή,
  • έναν υπεύθυνο συντονισμού,
  • ενώ η διεκπεραίωση του όλου έργου απαιτεί και αυξημένη συνδρομή του συνόλου του δυναμικού μας.

Και συνεχίζουμε με ίδιες δυνάμεις και μόνο…

Συντάκτης: Οικονομάκης Χρήστος

 

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία