fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Ιδιωτικό (Μετοχικό) Κεφάλαιο

Τι Προσφέρουμε

Οι γνώσεις καθώς και η μακροχρόνια ενασχόλησή μας με θέματα επιχειρήσεων και επενδύσεων είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της “Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία”. Πέρα από το – απαραίτητο –  νομικό υπόβαθρο, κατέχει και την απαραίτητη εμπειρογνωσία που διακρίνει τους επαγγελματίες του κλαδου. Οι συνεργάτες της εταιρείας θα συνδράμουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στη χορήγηση της πιο ορθής και αποτελεσματικής λύσης στο ζήτημα που αντιμετωπίζετε.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας 

Η έμπειρη ομάδα των Συνεργατών μας μπορεί να προσφέρει σημαντική συνδρομή σε κάθε πτυχή παρόμοιων περίπλοκων ζητημάτων στα παρακάτω πεδία:

  • Οικονομική & Νομική συμβουλευτική
  • Συμμόρφωση με την σχετική νομοθεσία
  • Διαχείριση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και στοιχείων
  • Διασφάλιση οικονομικών συμφερόντων
  • Διαμεσολάβηση
  • Δικαστική υποστήριξη

Τι είναι το Ιδιωτικό (Μετοχικό) Κεφάλαιο

Ο όρος Ιδιωτικό (Μετοχικό) Κεφάλαιο αποτελεί μια κατηγορία χρηματοοικονομικών επενδύσεων οι οποίες γίνονται συνήθως από μια κοινοπραξία επενδυτών. Οι επενδυτές αγοράζουν και διαχειρίζονται για ένα διάστημα ώριμες και αδύναμες εταιρείες και αφού τις μετατρέψουν ξανά σε επιχειρήσεις κερδοφόρες και ανταγωνιστικές, λαμβάνουν κέρδος μεταπωλώντας τις. Οι επιχειρήσεις αυτές κατά κύριο λόγο δεν συμμετέχουν στα χρηματιστήρια. Οι επενδυτές αυτής της κατηγορίας είναι υποχρεωμένοι να δεσμεύουν το κεφάλαιό τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, τέτοιες επενδύσεις είναι προσιτές μόνο από άτομα υψηλής καθαρής αξίας ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο τομέας των Ιδιωτικών Επενδυτικών Κεφαλαίων ευνοείται – στους επενδυτικούς κύκλους – όταν οι τιμές των χρηματιστηρίων είναι υψηλές και τα επιτόκια χαμηλά.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Μερικά από τα πιο συχνά ζητήματα που ο δικηγόρος θα κληθεί να αντιμετωπίσει σε αυτό τον τομέα είναι η αγοραπωλησία μετοχών, οι λειτουργίες της κεφαλαιαγοράς, η οικονομική διαχείριση εταιρειών ιδιωτικού κεφαλαίου, καθώς και η ενίσχυση του κεφαλαίου. Η εταιρεία μας διαθέτει το κατάλληλο δίκτυο συνεργατών καθώς και την απαραίτητη πείρα, προκειμένου να βοηθήσει στην διαχείριση κάθε ζητήματος που άπτεται του σχετικού τομέα.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Ιδιωτικού (Μετοχικού) Κεφαλαίου

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

Επικοινωνία