fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Η ίδρυση εταιρίας οιουδήποτε τύπου στη Γερμανία είναι γενικώς μια διαδικασία αρκετά προδιαγεγραμμένη αλλά εύκολα να γίνει αντιληπτή και να δρομολογηθεί, από τη στιγμή που βασίζεται σε ορισμένες τυπικές διαδικασίες.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ είναι εδώ για να σας συνδράμει με όλα τα συναφή, όχι μόνο προκειμένου για την προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων, αλλά κυρίως προκειμένου για τη διεκπεραίωση όλων εκείνων των ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες ώστε να συσταθεί μία εταιρία σε διάστημα δέκα έως δεκατεσσάρων ημερών. Οι σχετικές διαδικασίες και προϋποθέσεις έχουν ως ακολούθως:

Ο εταιρικός φόρος κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 31%· αυτό δεν συνιστά κάποια εξαιρετική συνθήκη σε πλαίσιο φορολόγησης και σε σχέση με άλλες δικαιοδοσίες τη στιγμή που άλλωστε περιλαμβάνει τριών ειδών φόρους: α. Εταιρικό φόρο εισοδήματος της τάξης του 15%, β. Φόρο αλληλεγγύης ύψους 0.825% και γ. Τοπικό φόρο που κυμαίνεται μεταξύ 14-17.15% και δεν εκπίπτει. Το ύψος του ΦΠΑ για αγαθά και υπηρεσίες είναι 19%, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της ΕΕ, ο ως άνω ΦΠΑ είναι ανύπαρκτος (με άλλα λόγια είναι 0%). Από την άλλη πλευρά, και εάν όχι εντός του πλαισίου της ΕΕ, τότε ο τέτοιου είδους φόρος δηλαδή ο μόλις ως άνω μπορεί να αναζητηθεί πίσω από τις εταιρίες που τον κατέβαλλαν.

Προχωρώντας περαιτέρω, πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι η ηγέτιδα οικονομία της Ευρώπης, αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε ατμομηχανή της Ευρώπης, εξ ου το εταιρικό κλίμα της Γερμανίας είναι αρκετά ελκυστικό. Μεταξύ άλλων παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν είναι η διαθεσιμότητα εξαιρετικού εργατικού δυναμικού που μπορεί να χειριστεί και να λειτουργήσει προηγμένα εργαλεία και εξοπλισμό με δεδομένο ότι η υποδομή στην οποία βασίζεται το Γερμανικό θαύμα πάντοτε ήταν η τεχνολογία τελευταίας και πιο εξελιγμένης μορφής. Τόσο οι Ευρωπαίοι όσο και μη Ευρωπαίοι σπεύδουν να επενδύσουν και γενικώς να εργαστούν στη Γερμανία ακόμη και με την ίδρυση προσωπικών εταιριών, μια διαδικασία η οποία, επιπλέον, δύναται να τους επιτρέψει να αποκτήσουν υπό προϋποθέσεις παραμονή εντός Γερμανίας μέσω της διαδικασίας που μπορεί να κινηθεί μέσω της εταιρικής μεταναστευτικής πολιτικής. Εάν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να ορίσουμε πιο στενά τους λόγους για τους οποίους ιδρύεται μια εταιρία στη Γερμανία, τότε τα ακόλουθα θα έπρεπε κυρίως να επισημανθούν:

• Η Γερμανία βρίσκεται στον πυρήνα της ΕΕ
• Η Γερμανία αποτελεί την πρωτοπόρα οικονομία στην Ευρώπη και όχι μόνο στην ΕΕ
• Η Γερμανία είναι η 4η μεγαλύτερη οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα
• Η Γερμανία είναι ο 3ος μεγαλύτερος εξαγωγέας σε παγκόσμια κλίμακα
• Καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό
• Τελευταίας και εξελιγμένης μορφής υποδομές
• Πατρίδα εταιριών μεγάλου βεληνεκούς όπως είναι οι Volkswagen, Siemens, Allianz, Bayer, για να ονοματίσουμε μόνο πολύ λίγες από αυτές
• 0% ΦΠΑ για εταιρίες εντός ΕΕ

Είδη εταιρικών μορφωμάτων σύμφωνα με το Γερμανικό Δίκαιο:
UG, ή με άλλα λόγια, η “Unternehmergesellschaft”: ισοδυναμεί με εταιρική οντότητα που είναι γνωστή στο ηπειρωτικό/ ευρωπαϊκό δίκαιο ως Ιδιωτική [Κεφαλαιουχική] Εταιρία, συνεπώς δύναται να συσταθεί από κάποιον που «επενδύει» μόλις 1, 00€ ως κεφάλαιο. Αυτή συμβαίνει να είναι μία πολύ ευέλικτη και για τον λόγο αυτό πολύ δημοφιλής εταιρική μορφή μεταξύ όσων επιθυμούν να εμπλακούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον των γερμανικών και των ευρωπαϊκών δεδομένων, ιδίως δε διότι η συνολική διαδικασία δύναται να περαιωθεί εντός μίας εβδομάδας. Επενδυτική συμβουλή: μόνιμη άδεια παραμονής χορηγείται σε όποιον είναι ο διευθύνων σύμβουλος αυτής της συγκεκριμένης νομικής οντότητας
GmbH (Gessellschaft mit beschrankter Haftung), ή αυτό που συνηθίζουμε να ορίζουμε σε πλαίσια κοινού/ αγγλοσαξονικού δικαίου, ιδιωτική περιορισμένης ευθύνης εταιρία, LTD [και άρα ΕΠΕ], πιθανόν ο πιο συχνός τύπος όλων των εταιρικών μορφών σε πλαίσια Γερμανικού εμπορικού δικαίου· προς ώρας απαιτείται η επένδυση κεφαλαίου που φτάνει τις 25.000, 00€, σε κεφάλαια ή σε εξωκεφαλαιακές εισφορές. Αυτό το κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές που τόσο κατά κανόνα όσο και πρακτικά δεν μπορούν να εισαχθούν σε χρηματιστηριακή αγορά ούτε να καταστούν αντικείμενο δημοσίας διαπραγμάτευσης. Η διαχείριση ανήκει στη γενική συνέλευση των μετόχων, ενώ οι καθημερινές αποφάσεις λαμβάνονται από έναν εταιρικό διευθύνοντα ο οποίος και έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση.

Το Γερμανικό δίκαιο κατ’ αρχήν καθορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο εκδίδεται μια άδεια παραμονής όσον αφορά αλλοδαπούς οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν και να εμπλακούν στην επιχειρηματική ζωή της Γερμανίας και της ΕΕ γενικότερα. Πλην όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι ως προς το Κοινοτικό Δίκαιο οιοσδήποτε κάτοικος της ΕΕ δύναται και του χορηγείται ευπροσήγορα η δυνατότητα να ιδρύσει και να λειτουργήσει επιχείρηση στη Γερμανία, και η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση προς τούτο είναι να έχει ενημερώσει το τοπικό γραφείο καταχωρίσεων, έχοντας επίσης καταστήσει γνωστό το κεφάλαιο ώστε η εν λόγω νομική οντότητα να συσταθεί νόμιμα και ορθά.

Παρακαλούμε πολύ όπως έχετε κατά νου ότι αν η σύσταση αφορά θυγατρική τότε αυτή η εταιρική μορφή είναι μια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση εταιρίας, τελείως ανεξάρτητη από την μητρική. Από την άλλη πλευρά όταν πρόκειται για υποκατάστημα, η διαδικασία διαφοροποιείται, με δεδομένο ότι το υποκατάστημα δεν θεωρείται μια εντελώς ξεχωριστή οντότητα και όλα τα κέρδη, τα ακίνητά της, το ενεργητικό της και ούτω καθεξής είναι απολύτως συνδεδεμένα με την μητρική εταιρία.

AG: μόρφωμα που είναι επίσης γνωστό ως Εταιρία Συμμετοχών· κεφάλαιο ύψους 50.000, 00€ είναι απαραίτητο προκειμένου για την ίδρυση μιας τέτοιας εταιρίας ενώ επίσης πρέπει να σημειωθεί πως όλα τα μέλη σε αυτήν είναι υποχρεωμένα να συνεισφέρουν προς το σκοπό δημιουργίας του εταιρικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της εταιρίας, ενώ ένα έτερο Συμβούλιο υπάρχει επίσης προς το σκοπό επίβλεψης του προηγουμένου αντιστοίχως. Εν τέλει, παρακαλούμε επίσης να έχετε κατά νου ότι ένας ορκωτός ελεγκτής πρέπει να διοριστεί ώστε κάθε λογαριασμός που συνδέεται με την εν λόγω AG να ελεγχθεί κατά τρόπο ορθό.

KG: με λίγα λόγια πρόκειται για μια επιχείρηση τέτοιας μορφής όπου τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα αποφασίζουν να εργαστούν από κοινού μέσω της σύστασης αυτής της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Υπάρχει, δε, αυτή η ορισμένη διάκριση μεταξύ «σιωπηλών εταίρων» και «γενικής φύσης εταίρων»: οι «σιωπηλοί» υπέχουν ευθύνη μόνο έως του ποσού του κεφαλαίου που έχουν εισφέρει, ενώ οι «γενικής φύσης» ευθύνονται για καθεμιά επιχειρηματική απόφαση ή/ και ενέργεια που λαμβάνεται και λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας. Από την άλλη πλευρά και σε κάθε περίπτωση, είναι επίσης δεδομένο ότι οι «σιωπηλοί» εταίροι δεν έχουν λόγο στην καθημερινότητα της επιχείρησης και της διαχείρισής της.

BGB και HGB: η πρώτη εξ αυτών συνιστά μία νομική οντότητα όπου τουλάχιστον δύο ξεχωριστά πρόσωπα – φυσικά ή νομικά – αποφασίζουν να καταστούν εταίροι και να τεθούν υπό τους κανόνες και τις ρυθμίσεις του Γερμανικού Αστικού Κώδικα, ενώ η δεύτερη θα πρέπει υποχρεωτικά να καταχωριστεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο ως εμπορική επιχείρηση, συνεπώς υποχρεωτικά θα πρέπει να συμμορφώνεται με κάθε είδους πρόβλεψη του Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα. Ένα Καταστατικό που περιλαμβάνει όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις όλα τα Άρθρα Λειτουργίας σε τέτοιες νομικές περιστάσεις δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει, παρά το γεγονός ότι η εμπειρία έχει καταφανώς καταδείξει ότι ένα Καταστατικό είναι πάντοτε το καλύτερο και πιο αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου για τη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων που ενδεχόμενα εγείρονται, ιδιαίτερα σε καιρό δυσκολιών, ατυχιών και επιχειρηματικής αναστάτωσης.

Κανένα ελάχιστο κεφάλαιο δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει σε οποιαδήποτε από τις δύο υποπεριπτώσεις, παρά το ότι μία τελείως διαφορετική συμφωνία θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί μεταξύ των μελών της εν λόγω εταιρικής μορφής. Δεδομένων των προηγούμενων λεχθέντων, πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι κατ’ αρχήν δύο θέματα θα μπορούσαν να διευθετηθούν με άλλο τρόπο σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα μέρη αποφασίσουν να τα διαφοροποιήσουν:
– Διαχείριση, και
– Εκπροσώπηση και Διορισμός Αντιπροσώπων
Άλλα ζητήματα, όπως επί παραδείγματι αυτά που συνδέονται με την ευθύνη, ενδέχεται να μην μπορούν να αποφασιστούν κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται στον Γερμανικό Εμπορικό Κώδικα ο οποίος και ρυθμίζει τα θέματα της ευθύνης, που πρακτικά είναι ευθεία και απεριόριστη· παρακαλούμε, επίσης λάβετε υπ’ όψιν σας ότι ακόμη και αν ένας μέτοχος αποφασίσει να εξέλθει της εταιρίας εν προκειμένω, η ευθύνη του/ της παραμένει για τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ, την ίδια στιγμή, ο νέος μέτοχος που εισέρχεται σε μεταγενέστερο σημείο από την αρχική σύσταση, τυγχάνει υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις που προϋπάρχουν της ένταξής του/ της.
Εν τέλει, σε θέματα φορολόγησης, τα ακόλουθα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν αναφορικά με τις υποπεριπτώσεις της ως άνω εταιρικής μορφής. Το κέρδος διανέμεται σύμφωνα με το Καταστατικό το οποίο σε αυτή την περίπτωση μπορεί επίσης να καθορίζεται και να τίθεται σε ισχύ με τρόπο που συμφωνείται από όλα τα μέρη του· περαιτέρω, η εταιρική μορφή ως τέτοια οφείλει να καταβάλλει απλώς τον επιχειρηματικό φόρο ο οποίος βασίζεται στο εισόδημά της, ενώ τα μέρη της καταβάλλουν φόρους αναλόγως του αν είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ και οι μεν και τα δε οφείλουν να καταβάλλουν κατ’ ανάλογο τρόπο επιπλέον τον φόρο αλληλεγγύης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Προκειμένου να συγκεντρώσουμε και να συνοψίσουμε όλες τις ως άνω πληροφορίες, οι εξής απαραίτητες λεπτομέρειες θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά την περίπτωση σύστασης εταιρίας οιουδήποτε τύπου στα πλαίσια των φυσικών εθνικών ορίων της Γερμανίας:
• Δελτίο ταυτότητας, ιδιαίτερα των διευθυνόντων και των μετόχων όταν πρόκειται για τη σύσταση εταιρίας τύπου UG ή GMBH·
• Αντίγραφα διαβατηρίων όλων των δικαιούχων ιδιοκτητών, διευθυνόντων και μετόχων
• Έντυπο καταχώρισης της Εταιρίας το οποίο και θα τυγχάνει ορθά συμπληρωμένο από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
• Εταιρική επωνυμία που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ των προτέρων με όρους διαθεσιμότητας
Παρακαλούμε όπως έχετε κατά νου ότι μετά από ενδελεχή και προσεκτική προετοιμασία όλων των αρχικών εγγράφων, το σύνολο των μετόχων και διευθυνόντων πρέπει να επισκεφθεί αυτοπροσώπως το αντίστοιχο και αρμόδιο Γραφείο Καταχώρισης, μία διαδικασία η οποία κατ’ ουσίαν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε μία ημέρα, ενώ την ίδια ημέρα μπορεί να ανοιχθεί λογαριασμός και στην τράπεζα
Ωστόσο, και συνήθως αυτό είναι που συστήνουμε και στους Πελάτες μας, η Δικηγορική Εταιρία μας και αντίστοιχα οι Συνεργάτες μας μπορούν να σας απαλλάξουν από την ταλαιπωρία των προαναφερθεισών διαδικασιών αναλαμβάνοντάς τες για λογαριασμό σας και σύμφωνα με το Πληρεξούσιο το οποίο θα έχει προηγουμένως ορθώς συνταχθεί και ολοκληρωθεί από τον/ την Συμβολαιογράφο της περιοχής σας
Εφόσον ισχύουν αυτά, δηλαδή ένα Πληρεξούσιο έχει ήδη προετοιμαστεί αρμοδίως, η Δικηγορική Εταιρία μας και αντιστοίχως οι Συνεργάτες μας θα παρουσιάσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην αρμόδια κατά τόπον δικαστική αρχή, ενώ η κατάθεση κεφαλαίου επίσης πρέπει να ολοκληρωθεί στην Τράπεζα πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης της εταιρίας
Συνολικά, η όλη διαδικασία σύστασης, συμπεριλαμβανομένων του ανοίγματος λογαριασμού σε τράπεζα και της απαραίτητης καταχώρισης στο αρμόδιο Εμπορικό Επιμελητήριο λαμβάνει χώρα εντός το πολύ διαστήματος δέκα με δεκατεσσάρων ημερών. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, όλα τα απαραίτητα βήματα μπορούν να γίνουν από την Εταιρία μας, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι αυτά τα απαραίτητα βήματα μπορούν και θα γίνονται με σκοπό ώστε να διευκολυνθείτε με την απαραίτητη σύσταση όχι μόνο του φυσικού/πραγματικού εταιρικού τύπου τον οποίο και έχετε επιλέξει, αλλά επιπλέον και με την σύσταση του εικονικού γραφείου, ενώ την ίδια στιγμή θα σας συνδράμουμε με το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού που είναι απαραίτητος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις τον οποίο και θα μπορείτε να εποπτεύετε, να ελέγχετε και να χειρίζεστε εσείς οι ίδιοι. Με άλλα λόγια, χάρη σε αυτές τις ως άνω λεπτομερώς αναφερθείσες διαδικασίες, δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε αυτοπρόσωπες επισκέψεις από την πλευρά σας, και όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις μπορούν πολύ απλά να περαιώνονται εξ αποστάσεως. Η σύσταση και ο έλεγχος της επιχείρησης δεν έχουν γίνει ουδέποτε μέχρι σήμερα πιο εύκολα