fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Πώς να ιδρύσουμε εταιρία στην Ολλανδία

Τι Προσφέρουμε

Είμαστε ειδικοί στην ίδρυση εταιριών που εδρεύουν στο Άμστερνταμ. Αν ενδιαφέρεστε για ίδρυση εταιρίας στην Ολλανδία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τις τιμές, τους όρους και τα απαραίτητα έγγραφα. Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να βοηθηθείτε από τους αντιπροσώπους μας οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας το συντομότερο δυνατό. Ο κύριος στόχος μας είναι η στήριξή μας στους επενδυτές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Ολλανδία με ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά την εγγραφή της εταιρίας.

Οι ειδικοί μας δύνανται να βοηθήσουν τους ξένους επενδυτές που θέλουν να ιδρύσουν εταιρίες στην Ολλανδία συμπεριλαμβανομένου του STAK.(ίδρυμα ψήφου εμπιστοσύνης ιδανικό για ξένους επενδυτές).

Μπορώ να ιδρύσω μια εταιρία στην Ολλανδία, ακόμη κι αν δεν είμαι κάτοικος της χώρας;

Ναι, μπορείτε, στην πραγματικότητα μπορείτε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στην Ολλανδία όπου κι αν κατοικείτε στον κόσμο. Η χώρα είναι υπερήφανη που διαθέτει νομοθεσία ανοιχτή στις ξένες επενδύσεις.

Πώς να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στην Ολλανδία σύμφωνα με τη χώρα καταγωγής σας;

Υπάρχουν διαφορετικοί όροι σχετικά με την ίδρυση εταιρίας στην Ολλανδία για κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας και για μη κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρηματίες από την ΕΕ, τον ΕΟΧ και την Ελβετία έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους Ολλανδούς και δεν απαιτείται να αποκτήσουν άδεια παραμονής ή εργασίας. Αυτό ισχύει για κατοίκους από: Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρο, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Μάλτα, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Τσεχία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Ελβετία. Οι κάτοικοι αυτών των κρατών θα λάβουν ένα Προσωπικό Αριθμό Εγγραφής (BSN) μετά την εγγραφή τους με τον τοπικό δήμο.

Οι κάτοικοι χωρών εκτός ΕΕ ( εκτός από εκείνους του ΕΟΧ και της Ελβετίας) οι οποίοι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν επιχείρηση στην Ολλανδία θα πρέπει να μελετήσουν τους τοπικούς μεταναστευτικούς νόμους και απαιτείται να αποκτήσουν άδεια παραμονής και εργασίας. Οι κάτοικοι ΗΠΑ και Ιαπωνίας θα ακολουθήσουν μια λιγότερο αυστηρή διαδικασία σχετικά με το είδος της επιχείρησης που επιτρέπεται να ιδρύσουν στην Ολλανδία.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Ποια είδη επιχειρήσεων είναι διαθέσιμα για ίδρυση στην Ολλανδία;

Υπάρχουν διαφορετικά είδη επιχειρηματικών οντοτήτων για ίδρυση στην Ολλανδία ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης που θα ξεκινήσετε. Τα κύρια είδη οντοτήτων είναι ενσωματωμένες επιχειρηματικές δομές για επιχειρηματίες που έχουν ξεχωριστά επιχειρηματικά και προσωπικά περιουσιακά στοιχεία και που προστατεύονται από τα χρέη τους. και μη ενσωματωμένες για επιχειρηματίες που είναι υπεύθυνοι για τα εισοδήματα και τα χρέη τους, καθώς δεν υπάρχει νομική οριοθέτηση μεταξύ των προσωπικών και των επιχειρηματικών τους περιουσιακών στοιχείων.

1. Ολλανδική BV (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης). Αυτό το είδος εταιρείας μπορεί να εγγραφεί εάν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στην Ολλανδία, με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ, σύμφωνα με τον πρόσφατα τροποποιημένο εταιρικό νόμο. Υπάρχει μια σειρά απαιτήσεων που σχετίζονται με το Διοικητικό Συμβούλιο και τα κεντρικά γραφεία της τοπικής εταιρίας, και οι δύο απαιτούνται για αυτό που οι τοπικοί κανονισμοί περιγράφουν ως «ουσία» και η εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες Οι ξένοι επιχειρηματίες που εγγράφουν την Ολλανδική BV ως εταιρεία χαρτοφυλακίου μπορούν να επωφεληθούν από τη βοήθεια που προσφέρει μια αξιόπιστη εταιρεία η οποία μπορεί να παρέχει εταιρική γραμματεία. Μπορούν να λάβουν αυτές τις υπηρεσίες μέσω του CompanyFormationNetherlands.com..

2. Η γενική εταιρική σχέση. Αυτό το είδος επιχείρησης αφορά εταιρίες με δύο ή περισσότερους συνεργάτες που είναι ενωμένοι με το ίδιο όνομα και έχουν τους ίδιους οικονομικούς στόχους, με απεριόριστη ευθύνη στα χρέη της εταιρίας. Μοιράζονται τα κέρδη μεταξύ τους και δεν χρειάζεται να παρουσιάσουν ένα ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, όπως για την Ολλανδική BV. Τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία κάθε γενικού μέλους της εταιρικής σχέσης μπορούν να ληφθούν από τους πιστωτές εάν υπάρχουν χρεώσεις που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα κεφάλαια της εταιρίας.

3. Ολλανδική Περιορισμένη Εταιρική Σχέση Για να ξεκινήσετε άλλη μορφή συνεργασίας, στην εν λόγω εταιρική σχέση απαιτούνται τουλάχιστον δύο συνάδελφοι – ένας προϊστάμενος με απεριόριστες αρμοδιότητες και λαμβάνει τις αποφάσεις διαχείρισης – και ένας υφιστάμενος που πρέπει να παραδώσει το κεφάλαιο στην εταιρία και η ευθύνη του περιορίζεται στη συνεισφορά του.

4. Επαγγελματική Σύμπραξη Η Επαγγελματική Σύμπραξη σχηματίζεται από δύο συνεργάτες, τουλάχιστον, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις αξιώσεις τους. Αυτό το είδος επιχείρησης προτιμάται για την άσκηση ενός επαγγέλματος και όχι για τις επιχειρήσεις.

5. Εταιρία Δημόσιας Ευθύνης Αυτή η μορφή επιχείρησης είναι κατάλληλη για μεγάλες επενδύσεις και χρειάζεται μετοχικό κεφάλαιο 45.000 ευρώ. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι υπεύθυνη για τις διαχειριστικές αποφάσεις. Το διοικητικό συμβούλιο θα είναι υπεύθυνο για τις καθημερινές αποφάσεις.

6. Υποκαταστήματα / Θυγατρικές ξένων εταιριών. Οι κύριες διαφορές μεταξύ αυτών των δύο επιχειρηματικών μορφών είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας του τοπικού υποκαταστήματος ή της θυγατρικής που σχετίζεται με τη μητρική εταιρεία.

Οι αντιπρόσωποι δημιουργίας εταιριών μας στην Ολλανδία θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο οντότητας για την επιχείρησή σας και θα την εγγράψουν εκ μέρους σας εάν δεν θέλετε να ταξιδέψετε στην Ολλανδία. Για την ίδρυση μιας NV θα χρειαστείτε ένα ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 45.000 EUR ενώ δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση για μια BV.

Ανάλογα με το είδος των οικονομικών δραστηριοτήτων που θα εκτελέσετε μπορεί να χρειαστείτε ορισμένες άδειες και, αν η επιχείρησή σας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον, θα πρέπει να στείλετε σχετική ειδοποίηση στο δήμο σας. Άλλη ειδοποίηση απαιτείται στο ίδιο ίδρυμα σε περίπτωση που κατέχετε μια επιχείρηση και πρέπει να λάβετε μέτρα για να διασφαλίσετε την πυρασφάλεια. Μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε να ανοίξετε ένα ίδρυμα – STAK στην Ολλανδία

Πόσο γρήγορα μπορώ να εγγράψω την ολλανδική εταιρία μου;

Η διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης στην Ολλανδία μπορεί να εκτελεστεί γρήγορα, σε λιγότερο από δύο εβδομάδες ειδικά εάν ο πελάτης επισκέπτεται τη χώρα για τη διαδικασία. Η πραγματική έγκριση από το Ολλανδικό Μητρώο Εμπορίου δίνεται μέσα σε λίγες ημέρες, ωστόσο, ο απαραίτητος έλεγχος ταυτότητας των εγγράφων απαιτεί το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ποια είναι η διαδικασία για ίδρυση εταιρίας στην Ολλανδία;

Οι ξένοι επιχειρηματίες που θέλουν να ιδρύσουν εταιρίες στην Ολλανδία θα πρέπει να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα βήματα:

1. προτείνοντας τρία ονόματα, εκ των οποίων ένα θα επιλεγεί και θα διατηρηθεί ως εμπορική επωνυμία για την ολλανδική εταιρία.

2. σύνταξη και συμβολαιοποίηση των εγγράφων ενσωμάτωσης της νέας εταιρίας (εάν τυχόν έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν, αυτά πρέπει επίσης να είναι συμβολαιογραφικά)

3. υποβολή του εγγράφου στο Ολλανδικό Μητρώο Εταιριών και εγγραφή για φορολογικούς λόγους συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

4. εγγραφή για λόγους απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου του συνταξιοδοτικού ταμείου με τις ίδιες φορολογικές αρχές

5. υποβολή αίτησης για τις απαραίτητες επιχειρηματικές άδειες από τις αρχές του κλάδου στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η εταιρία

Γιατί να ιδρύσω εταιρία στην Ολλανδία;

1. Διαθεσιμότητα σε ξένες επενδύσεις

Χωρίς απαιτήσεις υπηκοότητας

Η Ολλανδία είναι μία από τις πλέον διαθέσιμες ευρωπαϊκές χώρες για ίδρυση επιχειρήσεως. Δεν υπάρχουν απαιτήσεις υπηκοότητας για τους μετόχους σε ολλανδικές εταιρίες

2. Διάφορα είδη επιχειρήσεων

Τουλάχιστον 5 είδη

Ξένοι επενδυτές έχουν να διαλέξουν από μία ευρεία ποικιλία επιχειρήσεων όταν αποφασίζουν να ιδρύσουν μια εταιρία στην Ολλανδία .Ωστόσο η Ολλανδική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (BV) είναι η πλέον δημοφιλής.

3. Ταχεία διαδικασία εγγραφής

Λιγότερο από δύο εβδομάδες

Η εγγραφή εταιρίας στην Ολλανδία είναι απλή και γρήγορη. Διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες για φορολογικούς λόγους ,

4. Χαμηλό κόστος εγγραφής

Η εγγραφή μιας εταιρίας είναι πολύ φθηνή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες . Το κύριο σημείο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι το μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης.

5. Προνομιακό φορολογικό σύστημα

Οι εταιρίες στην Ολλανδία είναι προνομιούχες από φορολογικής πλευράς. Ο φόρος κυμαίνεται μεταξύ δύο ποσοστών 20 και 25%.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Βήματα για ίδρυση εταιρίας στην Ολλανδία

Βήμα 1ο

Παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών στην εταιρία μας για την έναρξη μιας επιχείρησης στην Ολλανδία:

– πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τους μετόχους και τους διευθυντές της μελλοντικής ολλανδικής εταιρείας

– αντίγραφα διαβατηρίου των μετόχων (εάν είναι φυσικά πρόσωπα), διευθυντών και UBO’s (Ultimate Beneficial Owners), εάν ισχύει

– στην περίπτωση ξένων εταιρειών, απαιτείται απόσπασμα από το εμπορικό μητρώο της χώρας καταγωγής ·

– απαιτούμενο κοινωνικό κεφάλαιο, το οποίο στην περίπτωση του ολλανδικού BV είναι 1 ευρώ.

Βήμα 2ο

Επίσκεψη σε δημόσιο ολλανδικό συμβολαιογραφικό γραφείο για υπογραφή έγγραφων ίδρυσης ή αποστολή τους από το εξωτερικό σε πρωτότυπη μορφή στη διεύθυνση της εταιρίας μας στο Άμστερνταμ. Στην τελευταία περίπτωση, αυτά τα έγγραφα θα παραδοθούν από το γραφείο μας και θα πρέπει να νομιμοποιηθούν σωστά. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, η επίσκεψή σας στην Ολλανδία δεν θα είναι απαραίτητη.

Βήμα 3ο

Η εταιρία μας θα υποβάλει αίτηση για ενσωμάτωση στο Ολλανδικό Εμπορικό Μητρώο.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής της εταιρίας, ο αιτών πρέπει να επαληθεύσει τη μοναδικότητα της εμπορικής επωνυμίας. Στη συνέχεια, το όνομα μπορεί να κρατηθεί και ο επενδυτής θα λάβει ένα πιστοποιητικό για αυτό το όνομα. Μετά από αυτό, πρέπει να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό και να καταθέσει το ελάχιστο μερίδιο κεφαλαίου. Το επόμενο βήμα είναι η συμβολαιογραφική πράξη της εταιρείας, η οποία υπογράφεται και συντάσσεται από συμβολαιογράφο.

Τα έγγραφα της νέας εταιρίας θα υποβληθούν στο Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο θα παρέχει αριθμό καταχώρησης σε λίγες μόνο ώρες, εάν τα αρχεία παραδοθούν αυτοπροσώπως. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μια εβδομάδα εάν τα έγγραφα αποστέλλονται ταχυδρομικώς. Η ανακοίνωση της ενσωμάτωσης γίνεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ολλανδίας (Staatscourant) και η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από το Επιμελητήριο.

Πρέπει να ληφθεί ένας φορολογικός αριθμός, οπότε οι επενδυτές πρέπει να υποβάλουν έντυπο εγγραφής στις τοπικές φορολογικές αρχές. Πρέπει να παραδοθεί ξεχωριστή φόρμα εγγραφής για φόρο εισοδήματος. Τα απαραίτητα έντυπα λαμβάνονται στις τοπικές φορολογικές αρχές ή σε επίσημους ιστότοπους και πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία της εταιρείας και των μελών.

Μετά την εγγραφή της εταιρίας στην Ολλανδία ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσλάβει έναν λογιστή για βοήθεια με τους φόρους, τον έλεγχο και τη χρηματοοικονομική συμβουλευτική.

Κόστος ίδρυσης εταιρίας στην Ολλανδία

Οι ξένες επιχειρήσεις που ιδρύουν εταιρίες στην Ολλανδίς συνήθως λαμβάνουν υπόψη το κόστος που σχετίζεται με αυτήν. Τα ακόλουθα κόστη πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την έναρξη μιας επιχείρησης στη χώρα:

1. το εταιρικό τέλος που επιβάλλεται από το Μητρώο Εταιριών στην Ολλανδία είναι περίπου 50 EUR ·

2. Το εικονικό κόστος γραφείου είναι περίπου 75 EUR ανά μήνα και εξαρτάται από τις υπηρεσίες που ζητά ο πελάτης.

3. το μετοχικό κεφάλαιο: δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό χρημάτων για κατάθεση κατά την εγγραφή της εταιρίας, επομένως το ποσό πρέπει να υπολογίζεται από τον επιχειρηματία ·

4. το κόστος δημιουργίας της εταιρίας αν αποφασίσετε να συνεργαστείτε με τους Ολλανδούς ειδικούς ξεκινά από περίπου 1.500 ευρώ για να έχετε μια πλήρως λειτουργική επιχείρηση ·

5. τα τέλη λογιστικών υπηρεσιών – μπορείτε να επωφεληθείτε από τις λογιστικές υπηρεσίες μας ξεκινώντας με μηνιαίο τέλος περίπου 90 EUR

Χρόνος ίδρυσης ολλανδικής εταιρίας

Οι ξένοι επενδυτές που ανοίγουν επιχειρήσεις στην Ολλανδία συχνά ρωτούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εγγραφή της εταιρίας σε όλες τις αρχές.

Το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εγγραφής μιας εταιρίας στην Ολλανδία μπορεί να χωριστεί σε:

– η διαδικτυακή διαδικασία επιλογής και διατήρησης μιας εταιρίας η οποία διαρκεί μερικές ώρες για να ολοκληρωθεί

– μία ημέρα για τη σύνταξη και συμβολαιοποίηση των εγγράφων ενσωμάτωσης της εταιρίας ·

– η εγγραφή της εταιρίας στον Ολλανδικό Έφορο Εταιριών και η απόκτηση του αριθμού φορολογικού μητρώου θα χρειαστεί άλλη μέρα,

– η εγγραφή στις φορολογικές αρχές και για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης θα ολοκληρωθεί σε άλλη μέρα.

Οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες επιχειρήσεων πρέπει επίσης να εξετάσουν το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού που μπορεί να διαρκέσει μερικές ημέρες και να βρει τις εγκαταστάσεις για την εταιρεία που θα είναι επίσης η νόμιμη διεύθυνση της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο, ωστόσο, οι εκπρόσωποι της εταιρείας μας στην Ολλανδία μπορούν να τους καθοδηγήσουν στην επιλογή της σωστής επιλογής και μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην ίδρυση ενός ιδρύματος – STAK στην Ολλανδία.

Φορολογία εταιριών στην Ολλανδία

Μια άλλη πτυχή που αναρωτιούνται οι ξένοι επιχειρηματίες όταν ξεκινούν μια επιχείρηση στην Ολλανδία σχετίζεται με τη φορολογία των δραστηριοτήτων της εταιρίας.

Μόλις εγγραφεί για φορολογία, η ολλανδική εταιρία θα φορολογηθεί με βάση τα κέρδη που έχει σε παγκόσμιο επίπεδο εάν εδρεύει φορολογικά σε αυτή τη χώρα.

Οι επενδυτές που ανοίγουν μια εταιρία στην Ολλανδία θα πρέπει να συμμορφωθούν με την εταιρική φορολογία βάσει της έδρας, που ισχύει για όλες τις εταιρίες. Κατ ‘αρχήν, μια εταιρεία που εδρεύει στη χώρα έχει τη θέση της διοίκησης στη χώρα και φορολογείται στο παγκόσμιο εισόδημά της. Άλλες εταιρίες, μη μόνιμοι κάτοικοι, φορολογούνται μόνο για το ολλανδικό τους εισόδημα. Ορισμένες εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα μπορεί να ισχύουν σε περίπτωση εισοδήματος από μετοχές, μόνιμες εγκαταστάσεις σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Τα παραρτήματα στην Ολλανδία απαλλάσσονται γενικά από τον παρακρατούμενο φόρο επί εμβασμάτων κερδών προς τις ξένες εταιρίες τους.

Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος επιβάλλεται σε όλα τα κέρδη που προέρχονται από την επιχείρηση, όπως εισόδημα από συναλλαγές, εισόδημα από αλλοδαπές πηγές, παθητικά έσοδα καθώς και υπεραξίες. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που σχετίζεται με την επιχείρηση είναι εκπεστέο. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στην Ολλανδία το 2019 είναι 19% στα πρώτα 200.000 ευρώ των φορολογητέων κερδών και 25% σε εκείνους που υπερβαίνουν αυτό το ποσό. Η μείωση (σε 19% από 20%) προβλέπεται να συνεχιστεί το 2020 και το 2021..

Ο εταιρικός φόρος εισοδήματος επιβάλλεται σε όλα τα κέρδη που προέρχονται από την επιχείρηση, όπως εισόδημα από συναλλαγές, εισόδημα από αλλοδαπές πηγές, παθητικά έσοδα καθώς και υπεραξίες. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους που σχετίζεται με την επιχείρηση είναι εκπεστέο. Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στην Ολλανδία το 2019 είναι 19% στα πρώτα 200.000 ευρώ των φορολογητέων κερδών και 25% σε εκείνους που υπερβαίνουν αυτό το ποσό. Η μείωση (σε 19% από 20%) προβλέπεται να συνεχιστεί το 2020 και το 2021. Το φορολογικό έτος στην Ολλανδία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις το ίδιο με το ημερολογιακό έτος. Οι επενδυτές που ξεκινούν μια εταιρία στην Ολλανδία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα εναλλακτικό έτος, εάν ορίζεται στο Καταστατικό της εταιρείας. Κατά το έτος σύστασης, επιτρέπεται στην εταιρεία να έχει μικρότερες ή μεγαλύτερες περιόδους, σε αντίθεση με την τυπική φορολογική περίοδο 12 μηνών.

Όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις, οι εταιρίες καλούνται να υποβάλουν προσωρινή αξιολόγηση εντός του πρώτου μήνα του οικονομικού έτους. Αυτή βασίζεται στα δύο προηγούμενα χρόνια. Η δήλωση φόρου εισοδήματος εταιριών κατατίθεται σε ετήσια βάση, το πολύ πέντε μήνες από το τέλος της χρήσης. Όλες οι αρχειοθετήσεις γίνονται ηλεκτρονικά και οι εταιρίες καλούνται επίσης να τις συνοδεύσουν με πρόσθετα έγγραφα που βοηθούν στον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών (ισολογισμός, λογαριασμός κερδών και ζημιών και άλλες λεπτομέρειες, όπως ζητήθηκε). Η καθυστερημένη κατάθεση ή η μη υποβολή των επιστροφών κατά την καταληκτική ημερομηνία οδηγεί σε διοικητικές κυρώσεις. Μπορούν να επιβληθούν ποινικές κυρώσεις στις περιπτώσεις στις οποίες αποδεικνύεται απάτη ή αμέλεια.

Οι φόροι που ισχύουν μετά την ίδρυση μιας εταιρίας στην Ολλανδία, εκτός από τον εταιρικό εισοδήματος και τον παρακρατούμενο επί μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων είναι:

– ο φόρος μισθοδοσίας: η εταιρία παρακρατεί τον φόρο που καταβάλλεται από τους μισθούς των εργαζομένων.

– ο φόρος ακίνητης περιουσίας: διαφέρει ανάλογα με τον δήμο, · οι εταιρίες μπορούν να τον μειώσουν για φορολογικούς σκοπούς..

– κοινωνική ασφάλιση: τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος αναμένεται να πληρώσουν αυτόν τον φόρο.

– φόρος μεταβίβασης: ισχύει σε ποσοστό 6% κατά την αγορά ή την ιδιοκτησία.

– Φόρος προστιθέμενης αξίας: Ο ΦΠΑ στην Ολλανδία έχει κανονικό συντελεστή 21% και μειωμένος συντελεστής 9% ισχύει για ορισμένους τύπους αγαθών και υπηρεσιών.

Φορολογικά κίνητρα για ίδρυση επιχείρησης στην Ολλανδία

Η Ολλανδία είναι μία ελκυστική τοποθεσία για ίδρυση επιχείρησης, λόγω των διαθέσιμων κινήτρων κυρίως στην έρευνα και την ανάπτυξη. Το Innovation Box είναι ένα καθεστώς που επιτρέπει στον φορολογούμενο να επιλέξει χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή επί των φορολογητέων κερδών που προέρχονται από άυλα περιουσιακά στοιχεία. Το καθεστώς υπόκειται σε ορισμένα κριτήρια και ισχύει γενικά για τα κέρδη που προέρχονται από καινοτόμες δραστηριότητες, εξ ου και το όνομα.

Οι επενδυτές που ανοίγουν μια εταιρία εκεί που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης μπορούν να μειώσουν το κόστος που σχετίζεται με αυτούς τους συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων και να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα που τους επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουν τον φόρο μισθοδοσίας και τις εθνικές ασφαλιστικές εισφορές που πρόκειται να διαβιβαστούν. Για να επωφεληθούν από τις μειώσεις Έρευνας & Ανάπτυξης, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν μια ηλεκτρονική αίτηση και στη συνέχεια να συμπληρώσουν την εν λόγω δήλωση .

Οι εταιρίες που επενδύουν σε νέα ενεργειακά αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να επωφεληθούν από μία επιπλέον έκπτωση όταν η επένδυση υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ και πληροί ορισμένες ενεργειακές απαιτήσεις. Μια παρόμοια μείωση μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε επενδύσεις περιουσιακών στοιχείων που συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

Πόσο εύκολη είναι η πρόσληψη προσωπικού στην Ολλανδία;

Η διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων ξεκινά ελέγχοντας την εθνικότητα των υποψηφίων. Εάν δεν είναι Ολλανδοί υπήκοοι μπορεί να χρειαστεί άδεια διαμονής. Πρέπει να παρέχεται κατάλυμα για τους μη κατοίκους. Επιπλέον, απαιτείται άδεια εργασίας

Το δεύτερο βήμα είναι να επαληθεύσετε εάν τα πιστοποιητικά του υπαλλήλου είναι κατάλληλα. Πρέπει να παρέχεται ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης για κάθε εργαζόμενο.

Ένα σημαντικό βήμα είναι η υποβολή αίτησης για το Διεθνές Γραφείο της Ολλανδικής Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης προκειμένου να πληρώσει τους φόρους μισθοδοσίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ΦΠΑ. Η εγγραφή ΦΠΑ στην Ολλανδία είναι υποχρεωτικό βήμα σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι Ολλανδοί δικηγόροι μας μπορούν να παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ανοίγματος μιας εταιρείας στις Κάτω Χώρες και τους φόρους που πρέπει να καταβληθούν.

Από τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση, ο εργοδότης πρέπει να λάβει τον αριθμό φόρου και κοινωνικής ασφάλισης για κάθε μισθωμένο άτομο.

Οι περισσότερες ολλανδικές επιχειρήσεις καλύπτονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, οπότε είναι απαραίτητο να ελέγξετε εάν η συγκεκριμένη επιχείρηση συμμορφώνεται με αυτήν.

Μετά την εγγραφή της επιχείρησης, ο επιχειρηματίας πρέπει να εκπληρώσει την υποχρέωση φόρου μισθοδοσίας συμπληρώνοντας την ομώνυμη δήλωση . Αυτό πρέπει να χειριστεί από έναν τοπικό εγγεγραμμένο λογιστή.

Ο εργοδότης πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες σχετικά με την περίοδο εργασίας και το δικαίωμα των διακοπών των εργαζομένων και επίσης να σέβεται το γεγονός ότι έχουν το δικαίωμα στον κατώτατο μισθό και στο επίδομα αδείας.

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ξεκίνημα μιας επιχείρησης στην Ολλανδία

1. Χρειάζομαι άδεια παραμονής εάν δεν είμαι πολίτης της ΕΕ; Ναι, οι πολίτες τρίτων χωρών (εκτός από αυτούς του ΕΟΧ και της Ελβετίας) θα χρειαστούν άδεια διαμονής και άδεια εργασίας για την εκτέλεση οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ολλανδία

2. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εγγραφεί μια εταιρία στην Ολλανδία; Εάν επικοινωνήσετε με τους αντιπροσώπους της εταιρείας μας, η εγγραφή θα διαρκέσει λίγες μέρες μετά την αποστολή όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται από τις ολλανδικές αρχές.

3. Μπορώ να αποφύγω διπλή φορολογία στην Ολλανδία

Ναι, εάν η χώρα καταγωγής σας έχει υπογράψει συνθήκη διπλής φορολογίας. Οι αντιπρόσωποι της εταιρείας μας μπορούν να σας προσφέρουν περισσότερες λεπτομέρειες και να σας βοηθήσουν σχετικά με φορολογικά θέματα στην Ολλανδία.

4. Μπορώ να λάβω κίνητρα για την επιχείρησή μου από τις ολλανδικές αρχές; Ναι, μπορείτε και πρέπει να επικοινωνήσετε με την Ολλανδική Υπηρεσία Ξένων Επενδύσεων για να μάθετε λεπτομέρειες σχετικά με αυτά

5. Μπορώ να λάβω βίζα εκκίνησης για επιχειρηματίες; Ναι, είναι πιθανό, καθώς οι ολλανδικές αρχές προσφέρουν άδεια παραμονής που ισχύει για ένα έτος για διεθνείς επιχειρηματίες που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Ολλανδία υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

6. Ποιοι είναι οι κύριοι φόροι που πρέπει να πληρώσω εάν έχω επιχείρηση στην Ολλανδία; Οι κύριοι φόροι για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθοι: ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, φόρος μισθοδοσίας (εάν έχετε υπαλλήλους), εταιρικός φόρος (για εταιρίες)

Πώς μπορεί το Εμπορικό Μητρώο να βοηθήσει στη δημιουργία εταιρίας στην Ολλανδία;

Μέσω της ιστοσελίδας του, το Ολλανδικό Μητρώο Εταιριών είναι μια αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για όσους ενδιαφέρονται για τη σύσταση εταιριών στην Ολλανδία. Ωστόσο, απαιτείται ειδική καθοδήγηση κατά την επιλογή:

– εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση εταιρειών που επωφελούνται από ειδική χρηματοδότηση ·

– επιλογή της νομικής δομής που ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες ενός επιχειρηματία ·

– τις άδειες που πρέπει να ληφθούν κατά την έναρξη μιας επιχείρησης σε αυτήν τη χώρα (οι ειδικές άδειες εκδίδονται από διαφορετικές αρχές) ·

– μπορείτε να βρείτε επιλογές χρηματοδότησης για εταιρείες στο Ολλανδικό Μητρώο Εταιριών.

Γνωρίζοντας επαρκώς την εταιρική νομοθεσία, οι τοπικοί μας σύμβουλοι μπορούν να καθοδηγήσουν ξένους επενδυτές που θέλουν να ανοίξουν εταιρείες σε διάφορες βιομηχανίες στην Ολλανδία.

Οι πιο ελκυστικές βιομηχανίες για επενδύσεις στην Ολλανδία

Η Ολλανδία έχει πολλές βιομηχανίες στις οποίες ξένοι επενδυτές μπορούν να ιδρύσουν εταιρείες υπό τους ίδιους όρους που επιβάλλονται στους τοπικούς επιχειρηματίες. Ωστόσο, υπάρχουν διάφοροι οικονομικοί τομείς που τους προσελκύουν επειδή είναι δύσκολο να βρεθούν σε άλλες χώρες. Μεταξύ αυτών είναι οι εξής:

– η γεωργία που έχει πολλούς κλάδους, μεταξύ των οποίων το πιο εκτιμημένο είναι η έρευνα και ανάπτυξη και η δημιουργία νέων γεωργικών προϊόντων ·

– η βιομηχανία της τεχνολογίας της πληροφορίας που αποτελείται από πολλές ομάδες, κάθε μια με συγκεκριμένες δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τον μεγάλο αριθμό διεθνών εταιρειών που εργάζονται εδώ ·

– η ανθοκομία – η Ολλανδία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας λουλουδιών και βολβών στον κόσμο.

– εφοδιαστική που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στους τομείς των συναλλαγών, των εταιριών προϊόντων ταχείας κατανάλωσης και των μεταφορών ·

– κατασκευή – μεγάλες ποσότητες προϊόντων κατασκευάζονται στην Ολλανδία και ακολουθούν τους δρόμους της Ευρώπης ·

– η ιατρική, φαρμακευτική και βιοτεχνολογία είναι μερικές από τις σημαντικότερες βιομηχανίες που συνδυάζουν την καινοτομία και την παράδοση στην Ολλανδία

Η Ολλανδία είναι μια πολύ ελκυστική χώρα όταν πρόκειται για τις βιομηχανίες που μπορεί κανείς να ιδρύσει εταιρίες και γι ‘αυτό εάν ενδιαφέρεστε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στην Ολλανδία και χρειάζεστε πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς που πρέπει να συμμορφωθείτε: οι τοπικοί σύμβουλοι μας μπορούν να σας καθοδηγήσουν .

Γιατί να ξεκινήσω μια επιχείρηση στην Ολλανδία;

Η Ολλανδία προσφέρει πολλά οφέλη σε εκείνους που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν επιχειρήσεις και οι τοπικοί μας σύμβουλοι θα σας παρέχουν μια σύντομη παρουσίαση των κύριων λόγων για ίδρυση εταιρίας. Ειδικευόμαστε στην προσφορά υπηρεσιών ίδρυσης εταιριών στην Ολλανδία ούτως ώστε οι ξένοι επενδυτές έχουν μια εξαιρετική εμπειρία πριν και μετά την είσοδο στην αγορά.

Η πρώτη πτυχή που πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν επιλέγετε να ανοίξετε μια εταιρεία στην Ολλανδία είναι η τοποθεσία της με μεγάλη πρόσβαση σε όλα τα μέσα μεταφοράς: εναέριας, ναυτικής και οδικής. Αυτά τα μέσα μεταφοράς καθιστούν την Ολλανδία ιδανικές για κάθε είδους εμπορική δραστηριότητα.

Στη συνέχεια, το επιχειρηματικό κλίμα στην Ολλανδία είναι ένα από τα πιο ανοιχτά στον κόσμο όταν πρόκειται για ξένους επενδυτές. Εκτός από το να επωφελούνται από την ίδια μεταχείριση με τους ντόπιους επιχειρηματίες, στους αλλοδαπούς θα προσφέρονται επίσης πολλά κίνητρα ειδικά για αυτούς.

Οι ειδικοί της εταιρείας μας στην Ολλανδία μπορούν να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία που ευνοεί τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Δεδομένου ότι έχουμε αναφέρει τους ειδικούς φορολογικούς κανόνες για τις ολλανδικές εταιρείες χαρτοφυλακίου, αυτές δεν είναι οι μόνες επιχειρηματικές μορφές που προσφέρουν φορολογικά πλεονεκτήματα σε ξένους επενδυτές. Άλλα φορολογικά οφέλη συνεπάγονται:

– ένα προοδευτικό σύστημα φορολογίας εταιρειών που αποτελείται από δύο συντελεστές 20% και 25% με βάση το ετήσιο εισόδημα που δημιουργείται από μια εταιρεία ·

– ειδικές φορολογικές μειώσεις για ορισμένες δραστηριότητες σε τομείς όπως η πληροφορική, η έρευνα και η ανάπτυξη και η γεωργία ·

– εκπτώσεις φόρου για την πρόσληψη αλλοδαπών υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων η εκ των προτέρων φορολογική απόφαση 30% είναι από τις πιο εκτιμημένες

– τη δυνατότητα αποστολής κερδών στο εξωτερικό βάσει συγκεκριμένων συμφωνιών διπλής φορολογίας ·

– χωρίς παρακράτηση φόρου κατά την αποστολή τόκων και δικαιωμάτων εκτός της Ολλανδίας ·

– την απαλλαγή συμμετοχής βάσει της οποίας οι αλλοδαποί μέτοχοι μπορούν να επωφεληθούν από απαλλαγές από τον εταιρικό φόρο.

Η Ολλανδία είναι σήμερα μια από τις πιο προηγμένες χώρες στον κόσμο από τεχνολογική άποψη. Η τεχνολογία μπορεί να βρεθεί σε μερικά από τα πιο σημαντικά οικονομικά πεδία όπως οι χρηματοοικονομικοί και οι τομείς της πληροφορικής, ωστόσο, η γεωργία χρησιμοποιεί επίσης τεχνολογία στον πολιτισμό και την ανάπτυξη νέων ειδών φυτών και λουλουδιών.

Η καινοτομία βρίσκεται στο σπίτι στην Ολλανδία, κυρίως χάρη στις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων εταιριών που οδήγησαν στην ανάπτυξη του WestHolland, ενός κέντρου αριστείας για την καινοτομία.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η Ολλανδία διαθέτει ένα από τα πιο διαφανή χρηματοπιστωτικά συστήματα στην Ευρώπη και γι ‘αυτό ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών από χώρες της ΕΕ μεταφέρει τις επιχειρήσεις τους εδώ.

Επισκόπηση της οικονομίας στην Ολλανδία

Οι ξένοι επενδυτές επιλέγουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Ολλανδία λόγω της σταθερής βιομηχανίας και οικονομίας της χώρας. Η κύρια βιομηχανική δραστηριότητα στη χώρα είναι η βιομηχανία τροφίμων. Εκατομμύρια ξένοι έμποροι ήρθαν να ανοίξουν μια επιχείρηση στην Ολλανδία τις τελευταίες δεκαετίες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Για να καταλάβουμε γιατί η Ολλανδία είναι μια τόσο ελκυστική χώρα για ξένους επενδυτές, ακολουθούν ορισμένοι αριθμοί που προβλέπουν τη σημασία των άμεσων ξένων επενδύσεων εδώ:

– το 2018, η Ολλανδία έχει περίπου 400 ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται εδώ.

– αυτές οι εταιρίες εισέπραξαν τουλάχιστον 2,85 δισεκατομμύρια ευρώ στην τοπική οικονομία ·

– οι ίδιες εταιρίες δημιούργησαν 10.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ολλανδία ·

– από τη δημιουργία του NFIA το 2015, 1.402 δημιούργησαν δραστηριότητες εδώ και δημιούργησαν 43, 000 θέσεις εργασίας ·

– Η NIFA προσέλκυσε περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2015 και 2018 στην τοπική οικονομία.

Σχεδόν το ένα τρίτο των ξένων επενδυτών αποφάσισε να ιδρύσει μια εταιρεία στην Ολλανδία στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως στον τομέα της μεταποίησης. Ωστόσο, η βιομηχανία ηλεκτρικών μηχανημάτων, καθώς και προϊόντα μηχανικής, χημικά, πετρέλαιο και κατασκευές είναι επίσης πολύ ανεπτυγμένη. Ωστόσο, η χώρα είναι αρκετά ελκυστική για τη δημιουργία εταιριών λόγω των ευνοϊκών σχέσεών της με χώρες σε όλο τον κόσμο, ειδικά με τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επικοινωνήστε μαζί μας για βοήθεια σχετικά με την ίδρυση μιας επιχείρησης στην Ολλανδία.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με ίδρυση εταιρείας στην Ολλανδία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

Επικοινωνία