fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Κατασκευαστική Αμέλεια

Τι Προσφέρουμε

Η ομάδα της «Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρεία» έχει πλέον αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία στο αντίστοιχο νομικό πλαίσιο του ποινικού δικαίου, καθώς είναι καθόλα έτοιμη να καθοδηγήσει τους εντολείς μας μέσα από αυτό το περίπλοκο και δύσκολο νομικό περιβάλλον της ελληνικής πραγματικότητας. Σε τέτοιες υποθέσεις, η αξίωση σε αδικοπραξία θεωρείται επιβεβλημένη. Το αδίκημα της αμέλειας καθώς και άλλες αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες οδηγούν στο αδίκημα της αμέλειας, αποτελούν συχνό είδος αδικημάτων στις μέρες μας. Σε αυτές τις στιγμές, η νομική συμβουλή αποτελεί την αφετηρία προς το σκοπό αντιμετώπισης ζητημάτων τα οποία ίσως να μοιάζουν ανυπέρβλητα.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας 

Ενδεικτικά, κάποια από τα πεδία στα οποία δύνανται να συνδράμουν οι δικηγόροι μας:

  • Χρηματική αποζημίωση
  • Ανάληψη ευθύνης από τον υπαίτιο
  • Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων
  • Διαπραγματεύσεις – εξωδικαστικά-
  • Συμμόρφωση
  • Διαμεσολάβηση και δικαστηριακή στήριξη

Τι συνιστά "Κατασκευαστική Αμέλεια"

Η έννοια της Κατασκευαστικής Αμέλειας περικλείει αρκετούς παράγοντες και απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου ο ενάγων να επιτύχει τον σκοπό του στην δικαστική διαδικασία. Αρχικά, πρέπει να αποδειχθεί η παράβαση συγκεκριμένου καθήκοντος καθώς και η συνθήκη ότι ο ενάγων υπέστη ζημία εξαιτίας αυτής της παράβασης. Τα δύο αυτά στοιχεία χρήζουν αποδείξεως προκειμένου να καταδικαστεί ο υπαίτιος για το αδίκημα της αμέλειας. Η ανάληψη ευθύνης αποτελεί εξίσου σημαντικό στοιχείο για την συνέχιση της διαδικασίας.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Η νομική μας ομάδα είναι σε θέση να προσφέρει τη συνδρομή της οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, όπως και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες της εταιρείας οι οποίοι χρειάζεται να συνδράμουν, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα και οι στόχοι. Θα προσφέρουν επίσης τις συμβουλές τους με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Κατασκευαστικής Αμέλειας

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο +302103600036 ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία