fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Διαδικασίες Κατοχύρωσης Ευρεσιτεχνίας στη Γερμανία

1.Γενικώς απαραίτητη διαδικασία – Απαραίτητα έγγραφα

Αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία συμπαγής, εκτενής πλην όμως εύκολη για να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να προχωρήσει πράγματι με την ολοκλήρωση μιας τέτοιας διαδικασίας. Συνεπώς δεν είναι μόνο ένα ζήτημα υποβολής μιας φόρμας εντύπου· αλλά περισσότερο [θα έλεγε κανείς]  πολλά επιμέρους στοιχεία τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια τέτοια ευρύτερη διαδικασία:

 • Τεχνικές λεπτομέρειες της ίδιας της ευρεσιτεχνίας όπως αυτές περιγράφονται και περιλαμβάνονται σε αυτή (αναφορές σε παραπομπές είναι ασφαλώς καλοδεχούμενες σε τέτοιες διαδικασίες)
 • Αξιώσεις αναφορικά με αυτές τις ευρεσιτεχνίες ως τέτοιες
 • Σε κάποιες των περιπτώσεων τα σχεδιάσματα θα μπορούσαν να αποδειχθούν μια πολύ καλή και χρήσιμη ιδέα
 • Λεπτομέρειες που αφορούν το πρόσωπο του δημιουργού αυτής

Άρα, και αν θα έπρεπε να συνοψίσουμε, είναι τα ακόλουθα που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμβαίνουν στην περίπτωση διαδικασίας υποβολής μιας τέτοιας αίτησης:

 • Ορθή περιγραφή κατά τρόπο που πραγματικά θέτει σε σύγκριση την επί του παρόντος εδραιωμένη κατάσταση, ενώ την ίδια στιγμή και οπωσδήποτε να εξηγεί τι είναι καινοτόμο σε σχέση με αυτό που τώρα παρουσιάζει κάποιος
 • Απαραιτήτως αξιώσεις περί ευρεσιτεχνίας , ή εν ολίγοις, άμεση και στοχευμένη περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων της ευρεσιτεχνίας σας, και για ποιο λόγο είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθεί κατά τον προσήκοντα τρόπο στα πλαίσια παροχής προστασίας για ευρεσιτεχνίας
 • Καθαρά σχέδια ώστε να αποτυπώνεται το έργο σας σχεδιαστικά
 • Ευσύνοπτη περίληψη
 • Λεπτομέρειες σχετικά με τον δημιουργό

Σημαντική πληροφορία: το να ασχολείται κάποιος με πατέντες δεν είναι μια διαδικασία εύκολα διεκπεραιώσιμη από τον ίδιο. Τεχνικές λεπτομέρειες νομικής φύσης σίγουρα θα κάνουν την εμφάνισή τους, συνεπώς είναι απαραίτητη η συνδρομή εξειδικευμένου δικηγόρου ο οποίος και θα επιβλέπει όλα τα απαραίτητα στάδια της διαδικασίας, ειδικά, δε, αν κάποιος δεν είναι Γερμανός

Λεπτομέρειες όπως αυτές που αναφέρθηκαν μόλις παραπάνω μπορούν να κάνουν την διαφορά και ο χρόνος είναι μια από αυτές. Η συνέπεια στους χρόνους  προσπαθώντας να τηρηθούν χρονοδιαγράμματα είναι τόσο ζωτικής σημασίας διότι, ακριβώς, δεν σου επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να καθυστερήσεις όταν η ευρεσιτεχνία είναι έτοιμη να τεθεί σε εφαρμογή: καταχώρισε, λοιπόν, άμεσα την ευρεσιτεχνία σου, αμέσως μόλις την ολοκληρώσεις διότι ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος εάν κάποια παρόμοια με τη δική σου κυκλοφορεί εκεί έξω για την οποία κάποιος ανταγωνιστής σου έχει επενδύσει χρόνο και χρήμα. Άρα   φρόντισε να υποβάλλεις την ευρεσιτεχνίας σου όσο το δυνατόν συντομότερα αισθάνεσαι θετικά  ότι μπορεί να γίνει, διότι αργά ή γρήγορα ο χρόνος θα παίξει τον ρόλο του και ως ζήτημα θα καθορίσει την μελλοντική εξέλιξη του έργου σου τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν κατ’ αρχήν στη Γερμανική γλώσσα. Πλην όμως εάν αυτό δεν μπορεί να συμβεί, υπάρχουν ορισμένες διευκρινίσεις που πρέπει να δοθούν αναφορικά με την επιλογή μιας διαφορετικής γλώσσας, και συγκεκριμένα είτε της Αγγλικής είτε της Γαλλικής, ή αλλιώς κάποιας άλλης. Με λίγα λόγια, εάν η υποβολή γίνει με όρους Αγγλικής ή Γαλλικής, η απαραίτητη μετάφραση θα πρέπει να παρασχεθεί μέσα σε διάστημα δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καθ’ αυτής, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση, τέτοια μετάφραση είναι απαραίτητο να παρασχεθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής δηλαδή μες σε πολύ συντομότερο χρόνο.

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

2.Απαραίτητες πληρωμές που πρέπει να γίνουν

Τα έξοδα και συγκεκριμένα τα κόστη παραβόλων συνιστούν μέρος τέτοιων διαδικασιών, και κρίνονται απαραίτητα και σε πλαίσια υποβολής σχετικής αίτησης, αλλά ακόμη και όταν πρόκειται για τον έλεγχο καθ’ αυτό της ευρεσιτεχνίας που εν προκειμένω απασχολεί. Ανανέωση εγγραφής είναι κάτι που επίσης θα λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση μετά το πέρας τριών ετών προκειμένου κάποιος να συνεχίσει να θεωρείται ορθώς και πλήρως καλυμμένος. Είναι αυτονόητο ότι η ορθή και πλήρης καταβολή [τέτοιων πληρωμών] δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση, σε περίπτωση ασφαλώς που δεν θέλεις να εμπλακείς σε διαδικασίες απώλειας του πνευματικού δικαιώματος που σε αφορά.

 

 

 

Παράβολα που κατά περίπτωση θα πρέπει να καταβληθούν Amount 
Παράβολο ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης (συμπεριλαμβανομένων δέκα δικαιωμάτων 40 euros
– σε περίπτωση περαιτέρω τέτοιου αιτήματος, το παράβολο αυξάνεται κατά  20 euros
Παράβολο έγχαρτης υποβολής αίτησης (συμπεριλαμβανομένων δέκα δικαιωμάτων) 60 euros
– σε περίπτωση περαιτέρω τέτοιου αιτήματος, το παράβολο αυξάνεται κατά  30 euros
Παράβολο αιτήματος αναζήτησης  300 euros
Παράβολο εξέτασης σε συνέχεια υποβολής αιτήματος αναζήτησης  150 euros
Παράβολο εξέτασης χωρίς την πρότερη υποβολή αιτήματος αναζήτησης  350 euros
Ετήσιο παράβολο μετά το πέρας 3ετών διασφάλισης πατέντας 70 euros
Ετήσιο παράβολο  μετά το πέρας 4 ετών διασφάλισης πατέντας  70 euros
Ετήσιο παράβολο  μετά το πέρας 5 ετών διασφάλισης πατέντας  90 euros

Ετήσιο παράβολο  μετά το πέρας 6 ετών διασφάλισης πατέντας 

130 euros

 

 

Ημερολόγιο και χρονικά ορόσημα πληρωμών

 • Αμέσως μόλις υποβάλλεις την σχετική αίτηση αναφορικά με την καταχώριση της ευρεσιτεχνίας μία αντίστοιχη επιβεβαίωση καταχώρισης αποστέλλεται η οποία και περιλαμβάνει έναν απαραίτητο αριθμό ως αρχείο. Κανένας άλλος αριθμός και καμία άλλη ειδοποίηση σε οποιαδήποτε μορφή δεν πρόκειται να προκύψει και/ ή να λάβετε
 • Προς δική σας διασφάλιση, παρακαλούμε ελέγξτε ότι το απαραίτητο ποσό παραβόλου προς καταβολή έχει ολοκληρωθεί μέσα σε χρονική περίοδο τριών μηνών από την ημέρα υποβολής της αίτησής σας. Εάν όχι, τότε μία νομική διαδικασία πρόκειται να εκκινήσει ώστε να καλυφθεί το παράβολο κατά τις προβλέψεις του τομέα 6(2) του Νόμου για τις Καταβολές Παραβόλων Πατέντας [Patentkostengesetz]
 • Η καταβολή του ετήσιου παραβόλου όταν αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί προκειμένου να διατηρηθεί το προστατευτικό καθεστώς που απολαμβάνει η ευρεσιτεχνία σας προϋποθέτει και σχετική ανάληψη ευθύνης. Συνεπώς, σημειώστε ότι κανείς δεν πρόκειται να σας καλέσει ή να σας ενημερώσει για το πότε πρέπει να γίνει αυτή η πληρωμή. Εσείς είστε αυτός που πρέπει να έχει αντίληψη του χρόνου διασφαλίζοντας ότι η πληρωμή του παραβόλου πρέπει να γίνει – το αργότερο – την τελευταία ημέρα αυτού του συγκεκριμένου μήνα κατά τον οποίο είχατε εξ αρχής ολοκληρώσει τη διαδικασία με άλλα λόγια, μετά την ολοκλήρωση των δύο ετών πλήρως θα υπάρξει ένα χρονικό περιθώριο δύο μηνών προκειμένου να καταβληθεί πλήρως το απαραίτητο

παράβολο χωρίς περαιτέρω έξοδα προς επιβάρυνση, εκτός και αν σας πάρει τέσσερεις ακόμη μήνες να προχωρήσετε στην καταβολή, περίπτωση κατά την οποία μία επιβάρυνση του ύψους των 50, 00€ θα πρέπει να σας επιβληθεί ως πρόστιμο.

 

 

3) Προστασία Ευρεσιτεχνίας στο Εξωτερικό

Κατ’ αρχήν κάποιος απολαμβάνει προστασία της ευρεσιτεχνίας του μόνο στα πλαίσια της επικράτειας της χώρας του· αυτό είναι που κατ’ ουσία περιγράφεται ως αρχή της εδαφικότητας. Με λίγα λόγια, από τη στιγμή που κάποιος υποβάλλει την αίτηση, περιβάλλεται το καθεστώς προστασίας μόνο στα πλαίσια της δικής του οριοθετημένη επικράτειας, ήτοι σε αυτή την περίπτωση στα πλαίσια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Κάποιος θα μπορούσε εξάλλου να θεωρήσει ότι υπάρχει και η οδός –όπως πάντα άλλωστε- της κατά μόνας υποβολής σε καθεμιά χώρα, πράγμα που θα σήμαινε επί της ουσίας ότι από τη στιγμή που κάποιος υποβάλλει μεμονωμένες αιτήσεις, καταχωρείται και προστατεύεται σε τόσες χώρες όσες είναι και αυτές όπου έχει υποβάλλει την αίτησή του.
Ωστόσο υπάρχει πάντοτε και η επιλογή της πολλά υποσχόμενης διαδικασίας υποβολής της αίτησης για καταχώριση στα πλαίσια της ΕΕ, η οποία και συνιστά έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο προσήκουσας καταχώρισης πατέντας, ή και η καταχώριση σε επίπεδο διεθνές κατά έναν τρόπο, κατά τις προβλέψεις της Συνθήκης Διεθνούς Συνεργασίας, μια διαδικασία η οποία κατά την επί λέξει διατύπωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας «παρέχει ένα σύστημα ιεραρχίας συμβόλων ανεξαρτήτως γλώσσας προκειμένου για την ιεράρχηση ευρεσιτεχνιών και προτύπων εφαρμογής κατά τους κάθε φορά διαφορετικούς τεχνολογικούς τόπους στους οποίους αναφέρεται (https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/). Παρακαλούμε, ωστόσο, ώστε να έχετε κατά νου ότι δεν υφίσταται αυτό που ενδεχομένως να ονομάζαμε «παγκόσμιος κατάλογος ευρεσιτεχνιών» παρά τις προσπάθειες καλής θέλησης που έχουν καταβληθεί από διάφορα εμπλεκόμενα με τη διαδικασία μέρη.
Για το τέλος, δε, να αναφερθεί, ένα ακόμη γεγονός το οποίο έχει σημασία. Από τη στιγμή που θα υποβάλλει κάποιος τη σχετική αίτησή του στα εδαφικά πλαίσια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, διασφαλίζετε ένα δικαίωμα δωδεκάμηνης καταχώρισης ώστε να καταχωρίσετε την ευρεσιτεχνία και σε μία αρχή του εξωτερικού από την ακριβή ημερομηνία της καταχώρισης ως τέτοιου δικαιώματος. Ωστόσο, εάν χαθεί αυτό το δωδεκάμηνο παράθυρο, αυτόματα χάνει κάποιος αυτό το δικαίωμα αναδρομικής ισχύος και κάποιος καταχωρεί τελικά το δικαίωμά του μόνο στα πλαίσια της ακριβούς ημερομηνίας σε συνέχεια του [προαναφερθέντος] δωδεκάμηνου παραθύρου· αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μία άνευ λόγου αναστάτωση και ανησυχία με δεδομένο ότι σε τέτοιες συνθήκες ο χρόνος καθίσταται ζήτημα ζωτικής σημασίας, και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να τεθούν υπό αμφισβήτηση· συνεπώς, να είστε προετοιμασμένοι και σε εγρήγορση σε κάθε στιγμή.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με θέματα Κατοχύρωσης Ευρεσιτεχνίας στη Γερμανία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία