fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Κεφαλαιαγορές / Αγορές Κεφαλαίου

Τι Προσφέρουμε

Οι κεφαλαιαγορές βρίθουν προκλήσεων και αβεβαιότητας. Χρειάζεται πάντοτε ένας αξιόπιστος επαγγελματίας που με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του θα συνδράμει στις επιχειρηματικές σας επιλογές. Στην “Οικονομάκης Δικηγορική Εταιρία” με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινο δυναμικό δικηγόρων και λοιπών συνεργατών φροντίζουμε να γίνουν οι φιλοδοξίες σας πραγματικότητα, προσφέροντας συμβουλευτική στήριξη αλλά και κριτικό σχεδιασμό, μέχρι την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου που έχετε οραματιστεί. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες στρέφονται σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, διαπραγματευτές κινητών αξιών, μετόχους ή επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Δίκαιο Εμπορικό & Εταιρικό
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Δίκαιο Ακινήτων
  • Οικονομική/Λογιστική Συμβουλευτική
  • Συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς
  • Βοήθεια με γραφειοκρατικές διαδικασίες
  • Διασφάλιση οικονομικών συμφερόντων
  • Υποστήριξη σε δικαστικές διαμάχες -αν χρειαστεί-

Τι είναι η "Αγορά Κεφαλαίου"

Κεφαλαιαγορά ή Αγορά Κεφαλαίου είναι αφενός το πλαίσιο και αφετέρου η υποδομή που αυτό παρέχει για την αγοραπωλησία χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία και μετακινούνται ως αποτέλεσμα αγοραπωλησιών και μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις, με σκοπό και ορίζοντα μακροπρόθεσμο. Με την Κεφαλαιαγορά σχετίζονται προϊόντα όπως οι ομολογίες, τα αξιόγραφα, τα αμοιβαία κεφάλαια, οι μετοχές. Σκοπός των εταιριών που συμμετέχουν ενεργά στο σύστημα των κεφαλαιαγορών είναι η εύκολη και φθηνή άντληση κεφαλαίων για την επίτευξη των επιχειρηματικών σχεδιασμών τους. Την ίδια στιγμή οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές/ επενδυτές εν γνώσει του επιχειρηματικού κινδύνου (ρίσκου) που εμπεριέχει η απόφασή τους, συμμετέχουν στην κεφαλαιαγορά με σκοπό το κέρδος, συχνά, δε, με όρους και πρακτικές ανορθόδοξους.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

• Οριοθέτηση της επιχειρηματικής σας ιδέας, με όρους νομικής κατοχύρωσης, αλλά και πρόβλεψης οικονομικού ορίζοντα.
• Προώθηση και Εφαρμογή του επιχειρηματικού σας σχεδιασμού.
• Διασφάλιση διαφάνειας και ανταγωνισμού έναντι τρίτων αλλά και (κυρίως) έναντι των αρμόδιων αρχών.
• Σκοπός δικός μας καθίσταται η πραγμάτωση του δικού σας επιχειρηματικού/ επενδυτικού οράματος με σκοπό την ανάπτυξη της δικής σας επιχείρησης, στο γενικότερο πλαίσιο μιας οικονομικά υγιούς και ανταγωνιστικής οικονομίας, με ταυτόχρονη εμπέδωση των εργασιακών σχέσεων και την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με την Αγορά Κεφαλαίων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

    Επικοινωνία