fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Κεφαλαιαγορές / Αγορές Κεφαλαίου

Τι Προσφέρουμε

Οι κεφαλαιαγορές βρίθουν προκλήσεων και αβεβαιότητας. Ανεξαρτήτως, δε, του σημείου εκκίνησης του κάθε επενδυτή, χρειάζεται πάντοτε ένας αξιόπιστος επαγγελματίας που με την τεχνογνωσία και την εμπειρία του θα συνδράμει στις δικές σας επιχειρηματικές επιλογές.

Εδώ, στην “Οικονομάκης Χρήστος Διεθνής Δικηγορική Εταιρία” σε Ελλάδα και εξωτερικό (13 γραφεία σε 10 χώρες) με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινο δυναμικό δικηγόρων και λοιπών επαγγελματιών όπως συμβολαιογράφοι, λογιστές, φοροτεχνικοί, εμπειρογνώμονες, δικαστικοί επιμελητές φροντίζουμε να γίνουν οι φιλοδοξίες σας πραγματικότητα, προσφέροντας συμβουλευτική στήριξη αλλά και κριτικό σχεδιασμό, σε κάθε μικρότερο βήμα και μέχρι την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου που εσείς έχετε οραματιστεί.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

  • Δίκαιο Εμπορικό
  • Δίκαιο Εταιριών/ Σύστασης Εταιριών
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού
  • Δίκαιο Ακινήτων
  • Λογιστική Φοροτεχνική Στήριξη και Συμβουλευτική
  • Πραγματογνώμονες και Εκτιμητές Ακινήτων
  • Συμβολαιογράφοι

Τι είναι η Αγορά Κεφαλαίου

Κεφαλαιαγορά ή Αγορά Κεφαλαίου είναι αφενός το πλαίσιο και αφετέρου η υποδομή που αυτό παρέχει προκειμένου για την διακίνηση χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία και μετακινούνται ως αποτέλεσμα αγοραπωλησιών και μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις , με σκοπό και ορίζοντα μακροπρόθεσμο – τουλάχιστον αυτό ισχύει σε επίπεδο διακήρυξης, αν και δεν υπάρχει καμία νομική δέσμευση ή υποχρέωση προς τούτο.

Με την Κεφαλαιαγορά σχετίζονται προϊόντα όπως οι ομολογίες, τα αξιόγραφα, τα αμοιβαία κεφάλαια, οι μετοχές.

Σκοπός των εταιριών που συμμετέχουν ενεργά και κατόπιν επιλογής τους στο σύστημα των κεφαλαιαγορών είναι η εύκολη και φθηνή άντληση κεφαλαίων προκειμένου για την επίτευξη των επιχειρηματικών σχεδιασμών τους. Την ίδια στιγμή οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές/ επενδυτές εν γνώσει του επιχειρηματικού κινδύνου (ρίσκου) που εμπεριέχει η απόφασή τους, συμμετέχουν στην κεφαλαιαγορά με σκοπό το κέρδος, συχνά, δε, με όρους και πρακτικές ανορθόδοξους, όπως πάντως το επιτρέπει να συμβεί η εξ ορισμού διάρθρωση της κεφαλαιαγοράς.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

• Οριοθέτηση της επιχειρηματικής σας ιδέας, με όρους νομικής κατοχύρωσης, αλλά και πρόβλεψης οικονομικού ορίζοντα.
• Προώθηση και Εφαρμογή του επιχειρηματικού σας σχεδιασμού.
• Διασφάλιση διαφάνειας και ανταγωνισμού έναντι τρίτων αλλά και (κυρίως) έναντι των αρμόδιων αρχών.
• Σκοπός δικός μας καθίσταται η πραγμάτωση του δικού σας επιχειρηματικού/ επενδυτικού οράματος με σκοπό την ανάπτυξη της δικής σας επιχείρησης, στο γενικότερο πλαίσιο μιας οικονομικά υγιούς και ανταγωνιστικής οικονομίας, με ταυτόχρονη εμπέδωση των εργασιακών σχέσεων και την αύξηση των θέσεων εργασίας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με την Αγορά Κεφαλαίων

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500 (Δωρεάν Κλήση – 24/7),
ή στο +302103600036 ή

Φόρμα Επικοινωνίας

13 + 3 =