fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Σύμφωνα με τον Κενυατικό Εμπορικό Νόμο του 2015 οι ακόλουθοι τύποι εταιρικών μορφωμάτων χρειάζεται να επισημανθούν και να αναλυθούν πιο διεξοδικά.

Ιδιωτική Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρία: η πιο συνηθισμένη και δημοφιλής από τις εταιρικές μορφές εντός επικράτειας Κένυας, τόσο μεταξύ των γηγενών όσο και των τρίτων επενδυτών και επιχειρηματιών που επιθυμούν να εμπλακούν με πιο δραστήριο τρόπο σε επειχειρηματικές δραστηριότητες οιασδήποτε μορφής· αυτή είναι πιθανότερα η πιο ορθή νομική εταιρική οντότητα για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Δημόσια Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρία: ένας τύπος εταιρίας που κατ’ αρχήν τυγχάνει προτιμητέος από επενδυτές που επιθυμούν να εγκαθιδρύσουν σημαντικές επιχειρήσεις εντός της επικράτειας της Κένυας με απώτερη στόχευση να ενταχθούν αυτές στο Χρηματιστήριο Αγορών του Ναϊρόμπι [πρωτεύουσα της Κένυας].

Προσωπική Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρία: συνήθης τύπος επιχειρηματικής δράσης για αυτοαπασχολούμενους αλλά καταρτισμένους επαγγελματίες που επιθυμούν να κάνουν το κάτι παραπάνω ιδρύοντας εταιρία η οποία θα ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και τις προσδοκίες τους
+
Υποκατάστημα: ο πιο συνηθισμένος εταιρικός τύπος για μεγάλες μη εθνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να εμπλακούν στα επιχειρηματικά δρώμενα της Κένυας.

Γραφεία Αντιπροσώπων: ένας πιο ευέλικτος τρόπος ίδρυσης εταιρίας η οποία και επιτρέπει σε αλλοδαπούς τραπεζικούς οργανισμούς να εισέρχονται στην Κένυα αντί μάλιστα να ακολουθούν την άλλη δίοδο – η οποία επίσης είναι διαθέσιμη – ήτοι της απευθείας αίτησης προς την Κεντρική Τράπεζα της Κένυας.

Υπέρ και Κατά

Σε μία Κενυάτικη Περιορισμένης Ευθύνης Εταιρία αρκεί ένας και μόνο μέτοχος και ένας και μόνο διευθύνων σύμβουλος προκειμένου αυτή να ιδρυθεί, ενώ την ίδια στιγμή κανένα ελάχιστο κεφάλαιο δεν είναι απαραίτητο προς καταβολή, παρουσίαση ή με κάποιο έστω τρόπο να αποδειχθεί ότι υπάρχει ενώπιον οιουδήποτε γραφείου ή αρχής.

Προκειμένου, δε, να εκδοθεί αρμοδίως αριθμός φορολογικού μητρώου, τα ενδιαφερόμενα μέρη δεν χρειάζεται να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως ενώπιον οιουδήποτε γραφείου ή αρχής· μετά από έναν μήνα ο αριθμός φορολογικού μητρώου επισήμως εκδίδεται ορθά.

Ένας εταιρικός τραπεζικός λογαριασμός μπορεί εύκολα να ανοιχθεί χωρίς τη φυσική παρουσία των τελικών δικαιούχων που εμπλέκονται εν προκειμένω· ο εν λόγω λογαριασμός, δε, αφορά πολλαπλά εθνικά νομίσματα, ενώ επίσης μπορεί να ελέγχεται και να εποπτεύεται μέσω διαδικτύου μέσα σε διάστημα 4 εβδομάδων.

Η επίσημη γλώσσα της χώρας είναι [και] τα αγγλικά, συνεπώς η επικοινωνία κατ’ αρχήν είναι εγγυημένη και κατά τούτο εύκολη· η χώρα βρίσκεται στη σύζευξη των οδών της ανατολικής και της κεντρικής Αφρικής, ενώ το λιμάνι της Μομπάσσα είναι πράγματι το μεγαλύτερο της ευρύτερης περιοχής.

Οι υποδομές στα πλαίσια αεροδρομίων, τρένων, λιμανιών και εθνικών οδικών δικτύων είναι εξαιρετικές, ενώ έχουν δρομολογηθεί περισσότερες και πιο εξελιγμένες βελτιωτικές κινήσεις, όπως συμβαίνει στο λιμάνι του Λαμού και το λιμάνι της Ναϊβάσα.

Η Κένυα καλπάζει ως αναδυόμενη οικονομία η οποία έχει ποσοστό ανάπτυξης περί το 5, 8% και όχι μόνο για την τρέχουσα χρονιά, αλλά μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Επιπλέον παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι οι βελτιωμένοι αριθμοί σε επίπεδο πληθυσμιακής αύξησης καθ’ όσον επί του παρόντος η χώρα αριθμεί 42.000.000 κατοίκους.

Η χώρα αποτελεί μέρος της Κοινής Αγοράς για την Ανατολική και Νότια Αφρική (στα αγγλικά «COMESA») διευκολύνοντας κατά τον τρόπο αυτό το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ τουλάχιστον 20 κρατών-μελών, ενώ, την ίδια στιγμή, η Κένυα είναι επίσης υπερήφανο μέλος και της Ανατολικής Αφρικανικής Κοινότητας (στα αγγλικά «EAC») μία ένωση τελωνειακή η οποία και εξαλείφει κάθε δασμό που είναι να επιβληθεί σε αγαθά και προμήθειες μεταξύ των κρατών μελών της.

Αναλύοντας έτι περαιτέρω την διάδραση της Κένυας με όμορες σε αυτή χώρες της γύρω περιοχής, πρέπει να σημειωθεί ότι με τη συμμετοχή της Ουγκάντας, του Μπουρούντι, της Ρουάντας και της Τανζανίας έχει εγκαθιδρυθεί ένα Δικαστήριο της Ανατολικής Αφρικής το οποίο σκοπεί να ασχολείται με θέματα τα οποία εγείρονται εκ των εμπορικών σχέσεων που αυτά τα συγκεκριμένα κράτη μέλη της Αφρικής έχουν μεταξύ τους
Συνεχίζοντας παρακάτω με έτερο ζήτημα και στο πλαίσιο της επένδυσης αναφορικά με την κατασκευαστική βιομηχανία, θα πρέπει να σημειώνεται ότι συγκεκριμένες πολιτικές έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι οποίες και προβλέπουν τα εξής:

• Επτά Ζώνες Εμπορικής Διεκπεραίωσης (στα αγγλικά «EPZ»), που προσφέρουν σε εταιρίες με εμπορικό προσανατολισμό εξαίρεση από το εταιρικό φόρο επί του εισοδήματος παρακρατώντας φόρο μέχρι και για δέκα έτη και εξαίρεση από ΦΠΑ και τέλος επί των εισαγωγών και χαρτοσήμων ες αεί.
• Σε οιαδήποτε εταιρία καταχωρισμένη σε οιαδήποτε από τις ως άνω Ζώνες – EPZ- επιτρέπεται να λειτουργήσει με μία και μόνο άδεια. Επιπλέον, υπάρχει μία κρατική Αρχή με αντικείμενο να επισπεύδει τα σχετικά με τις Ζώνες αυτές έργα, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει έγκριση της απαραίτητης άδειας μέσα σε περίοδο 30 ημερών.
• Οι εταιρίες αυτών των ΕΡΖ ζωνών δύνανται να πωλήσουν λογισμικό και εξοπλισμό εντός της Κοινής Αγοράς αφού προηγουμένως έχουν συμμορφωθεί με όλες τις φορολογικές και νομικές προδιαγραφές σχετικά με το 20% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητάς τους.
• Οι ίδιες τέτοιου τύπου εταιρίες είναι γνωστές για τις εξαιρετικές υποδομές τους, την εμπορική εξωστρέφειά τους, καθώς διαθέτουν πολλούς διαθέσιμους χώρους, έτοιμα επιχειρησιακά κτίρια και χώρους γραφείων με 24ωρη φύλαξη, φωτισμό δρόμων και περιμετρικά αυτών.

Εν κατακλείδι και συνοπτικά αντιστοίχως, η Κένυα αποτελεί έναν ιδανικό επιχειρηματικό προορισμό για επιχειρηματίες που επιθυμούν να εμπλακούν στην Αφρικανική Αγορά, όπου οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και ιντερνέτ είναι εξαιρετικά φθηνές, ενώ ταυτόχρονα το κόστος για βασικά έξοδα όπως ύδρευση και ηλεκτρισμός ανέρχονται περίπου σε 40 αμερικανικά δολάρια ανά μήνα.

Έχετε εξάλλου κατά νου ότι για ένα υψηλών προδιαγραφών Γραφείο που ανταποκρίνεται σε Εταιρίες μεγάλου εκτοπίσματος το κόστος μίσθωσης είναι λιγότερο από 12 αμερικανικά δολάρια ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό, η Κένυα είναι ιδανική επιχειρηματική ευκαιρία με δεδομένο ότι μια από τις δύο επίσημες γλώσσες της χώρας είναι τα αγγλικά, πράγμα που πρακτικά ισούται με ένα ποσοστό 80% του πληθυσμού το οποίο μπορεί να διεξάγει μία αξιοπρεπέστατη συνομιλία στα αγγλικά.

Επιπλέον, αξίζει να γίνει λόγος για το εργασιακό μισθολογικό «κόστος» καθώς οι μέσοι μισθοί κινούνται στα πλαίσια περίπου των 600 αμερικανικών δολαρίων, ειδικά αν ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι πρόκειται για εξειδικευμένους εργαζόμενους και προσωπικό που περαιτέρω έχουν κατάρτιση περί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε ένα ποσοστό γύρω στο 74% σε επίπεδο συνολικού πληθυσμού.

Ολοκληρώνοντας, έχουμε ήδη καταδείξει τις επικαιροποιημένες και διαθέσιμες υποδομές σε επίπεδο λιμανιών, αεροδρομίων και εθνικών οδών, ενώ την ίδια στιγμή κανείς δεν πρέπει να παραβλέπει ότι σε επίπεδο αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων, μια σειρά από πλεονεκτήματα είναι εξίσου σημαντικά όπως επί παραδείγματι η εξαίρεση από πλήθος δασμών σε προϊόντα εισαγωγών και σε σχέση με την εταιρική φορολόγηση, ή ότι επιβάλλεται μηδενικός φόρος – 0% – στα τραπεζικά παράγωγα. Με λίγα λόγια, η επιλογή της Κένυας είναι η καλύτερη δυνατή επιχειρηματική επιλογή που κάποιος μπορεί να λάβει σε περίπτωση που αποφασίσει να θέσει την Αφρική στο επίκεντρο της εταιρικής στρατηγικής του.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία