fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Η κτήση ιθαγένειας στη Γερμανία

Μια γραφειοκρατική διαδικασία με πολλά ζητήματα τα οποία ένα φυσικό πρόσωπο καλείται να διαχειριστεί

Σε αντίθεση θα έλεγε κανείς με τον τίτλο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει μία και μόνο διαδικασία προκειμένου για την κτήση ιθαγένειας, με δεδομένο ότι υπάρχουν διαφορετικών ειδών ρυθμίσεις σε σχέση με την ιθαγένεια πέραν αυτής της πολιτογράφησης η οποία είναι και η πιο απαιτητική και χρονοβόρα από όλες τις διαδικασίες και τις διευθετήσεις που μπορούν να λάβουν χώρα επί του παρόντος· έτσι, για να συνοψίσουμε, οι τρεις διαφορετικοί τρόποι κτήσης ιθαγένειας έχουν ως ακολούθως:

α) Πολιτογράφηση
β) Κτήση ιθαγένειας δια του δικαιώματος του αίματος, ή όπως αλλιώς λέγεται η κτήση ιθαγένειας λόγω καταγωγής· και
γ) Κτήση ιθαγένειας δια του δικαιώματος του εδάφους, ή ως αλλιώς καλείται κτήση ιθαγένειας λόγω γέννησης

Θα ασχοληθούμε με τις δύο τελευταίες των περιπτώσεων ως άνω και στο τέλος θα προσπαθήσουμε διεξοδικά και με λεπτομέρειες να εξηγήσουμε τα βασικά σημεία αναφορικά με την διαδικασία πολιτογράφησης που είναι και η πιο δύσκαμπτη από όλες.

 

N

Προσβλέπουμε στο μέλλον θέτοντας στρατηγικούς μακροπρόθεσμους στόχους· το να σχεδιάζουμε εμπροσθοβαρώς δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εγγενές χαρακτηριστικό της εταιρικής μας ταυτότητας

N

Καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια προς το σκοπό της εμπέδωσης αισθήματος δικαιοσύνης αντιμετωπίζοντας όλους με σεβασμό και όχι απλά με ευγένεια

N

Η νοοτροπία μας προσανατολίζεται προς το διεθνές περιβάλλον, συνεπώς απολαμβάνουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα διασυνοριακά

N

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή νομικών υπηρεσιών αλλά και συμβουλής διεθνών προδιαγραφών, συνεπώς το να επιζητούμε την υψηλότερου επιπέδου απόδοση σημαίνει ότι η αριστεία είναι ο μόνος πήχης.

Οι Υπηρεσίες μας

Κτήση ιθαγένειας λόγω καταγωγής

Τα πράγματα είναι μάλλον απλά και αυταπόδεικτα: εάν έστω ένας από τους δύο γονείς είναι Γερμανικής ιθαγένειας, τότε το παιδί του αυτόματα γεννιέται Γερμανός πολίτης, ανεξαρτήτως του εάν αυτό το παιδί έχει γεννηθεί ή όχι σε Γερμανικό έδαφος

Μια -δυο ιδιάζουσες περιπτώσεις με τις οποίες ενδεχόμενα κάποιος να βρεθεί αντιμέτωπος:

 • Σε περίπτωση που ένα παιδί γεννηθεί στο εξωτερικό από Γερμανό γονέα ο-η οποίος-α έχει γεννηθεί επίσης στο εξωτερικό μετά την 1η Ιανουαρίου 2000 και ακόμη δεν έχει επαναπατρισθεί, τότε το παιδί αυτό χάνει το δικαίωμα για την κτήση της Γερμανικής ιθαγένειας
 • Σε περίπτωση γονέα με διπλή ιθαγένεια, είναι πολύ φυσικό το τέκνο αυτού να αποκτά εξίσου διπλή ιθαγένεια, ωστόσο και μέχρι την ηλικία των 18 και για χρονικό διάστημα πέντε ετών, δηλαδή μέχρι και την ηλικία των 23 θα πρέπει να αποφασίσει ποια από τις δύο θα αποποιηθεί και ποια θα διατηρήσει

Κτήση ιθαγένειας λόγω γέννησης

Κατά τούτο κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια παρουσίας στη Γερμανία, κάποιος-α αυτόματα αποκτά την Γερμανική ιθαγένεια· ωστόσο αυτό δεν είναι και τόσο αυταπόδεικτο όσο και αν το θεωρεί κάποιος, επειδή επιπλέον κατά τον χρόνο της γέννησης ένας από τους δύο γονείς:

 • Θα πρέπει να είναι νόμιμος κάτοικος Γερμανίας για τουλάχιστον οκτώ συναπτά έτη
 • Θα πρέπει να διαμένει με καθεστώς μονίμου στη χώρα
 • Θα πρέπει να έχει Ελβετική ιθαγένεια
 • Και, επιπλέον, στην ηλικία των 18 και μέσα σε πέντε χρόνια, δηλαδή μέχρι να γίνει 23 ετών, είναι το ίδιο το παιδί που θα αποφασίσει εάν θα κρατήσει τη Γερμανική ιθαγένεια ή θα επιλέξει την ιθαγένεια των γονέων του

 

Ιθαγένεια και πολιτογράφηση

Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τους αλλοδαπούς που επιθυμούν να αποκτήσουν Γερμανική ιθαγένεια μετά από χρόνια παραμονής στη χώρα. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρωθούν είναι αρκετές και κατά κύριο λόγο έχουν ως ακολούθως:

 • Διαμονή στη Γερμανία για περίοδο οκτώ ετών
 • Διαμονή στη Γερμανία για περίοδο επτά ετών, με άλλα λόγια για συντομότερο χρονικό διάστημα, ωστόσο αυτό συμψηφίζεται από το γεγονός της παρακολούθησης μαθημάτων ενσωμάτωσης που θα πρέπει να έχει συν τω χρόνω παρακολουθήσει ο-η αιτών-ούσα
 • Ικανότητα επικοινωνίας, δηλαδή γραφής και ανάγνωσης σε επίπεδο B1 κατά τις προδιαγράφεις που τίθενται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο με Αναφορά στις Γλώσσες
 • Αποδεικτικά στοιχεία περί οικονομικά δεδομένα που επαρκούν τόσο για τη δική του όσο και για την διαβίωση των μελών της οικογένειάς του
 • Καθαρό ποινικό μητρώο
 • Διατήρηση μονάχα της Γερμανική ιθαγένειας, και
 • Διεξαγωγή με επιτυχία του σχετικού τεστ ιθαγένειας

Χρήσιμο επιπλέον στοιχείο: σε περίπτωση που είστε απόφοιτος λυκείου ή πανεπιστημιακού ιδρύματος στα πλαίσια λειτουργίας κάποιας Γερμανικής σχολής, τότε μπορείτε να κάνετε χρήση του διπλώματος υπό την ονομασία Zertifikat παραλείποντας όλες τις υποχρεώσεις σχετικά με τα μαθήματα εκμάθησης γλώσσας

Διαδικασία αίτησης που απαιτείται να λάβει χώρα

Αμέσως μόλις πληρωθούν όλες οι ως άνω προϋποθέσεις, μια έτοιμη φόρμα Αίτησης που θα σας  χορηγηθεί από το τοπικό γραφείο μεταναστευτικής πολιτικής  θα πρέπει αντιστοίχως να συμπληρωθεί και θα πρέπει να καταβληθεί και το σχετικό παράβολο το οποίο εξικνείται στα 255, 00€ ανά ενήλικο και στα 51, 00€ ανά ανήλικο εφόσον αυτό είναι κάτω των 16 ετών.

Το έντυπο της Αίτησης θα πρέπει να συνοδεύεται από ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα:

 • Αποδεικτικά στοιχεία περί τη μόνιμη διαμονή στη Γερμανία ως τώρα
 • Αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τραπεζικό λογαριασμό και επαρκείς καταθέσεις
 • Αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τη δυνατότητα χρήσης γλώσσας
 • Αποδεικτικά στοιχεία πραγματικής καταβολής του παραβόλου που απαιτείται
 • Πιστοποιητικό που αποκτήθηκε κατόπιν της επιτυχούς εξέτασης του τεστ ιθαγένειας

 

Λίγα λόγια για το τέστ Ιθαγένειας

Είναι υποχρεωτικό και είναι ακριβώς αυτό το πιστοποιητικό το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχή έκβαση στην προσπάθεια και για το οποίο πρέπει να καταβληθεί διαφορετικό χρηματικό ποσό, καταλήγοντας κατά τούτο να αφορά συνολικά την καταβολή  50, 00€ προκειμένου και το τεστ να δώσει κανείς και το σχετικό πιστοποιητικό να εκδώσει.

Παίρνοντας τα πράγματα με τη σειρά, ωστόσο, και αυτό που πρέπει κανείς να έχει υπ’ όψιν είναι ότι αυτή είναι μια σημαντική διαδικασία για την οποία κάποιος θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα έχοντας φροντίσει και για όλες τις λοιπές ρυθμίσεις. Το τεστ διαρκεί πάνω από μία ώρα καθώς αποτελείται από 33 ερωτήσεις σε μορφή πολλαπλής επιλογής από τις οποίες θα πρέπει να απαντηθούν σωστά οι τουλάχιστον 17.

Το σχετικό παράβολο για το τεστ υπολογίζεται σε 25, 00€ ενώ το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά την καταβολή επιπλέον ποσού 25, 00€.

Το τεστ λαμβάνει χώρα στο τοπικό γραφείο, δηλαδή το γραφείο που ήδη έχει επιληφθεί  σχετικώς και με το οποίο ήδη έχετε επικοινωνήσει· την ημέρα της εξέτασης, παρακαλούμε μην παραλείψετε να έχετε μαζί σας δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο εν ισχύ.

Επίσης, παρακαλούμε όπως λάβετε υπ’ όψιν το γεγονός της επιλογής την οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να αξιοποιήσετε, και η οποία αφορά τη δυνατότητα επιγραμμικών (online) τεστ στα πρότυπα αυτού που θα δώσετε την ημέρα της εξέτασής σας· θα σας φανούν μάλλον χρήσιμα ακριβώς επειδή θα σας βοηθήσουν να αντιληφθείτε το πνεύμα της διαδικασίας πράγμα που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό ώστε να εξοικειωθείτε με την διαδικασία.

Η περίπτωση της «κτήσης ιθαγένειας λόγω γάμου»

Υπάρχει εσφαλμένως αυτή η εντύπωση ότι μετά την σύναψη γάμου με Γερμανό πολίτη, η ιθαγένεια έρχεται ως κάτι αναπόφευκτο. Πλην όμως, δεν είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει και θα πρέπει μάλλον να διευκρινιστεί σε αυτό το σύντομο σημείωμα ότι υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που πρέπει να επισυμβούν προκειμένου αυτή η διαδικασία να ευοδωθεί.

Κατ’ αρχήν και  ως γενικό κανόνα θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν ότι:

 • Τουλάχιστον δύο χρόνια γάμου θα πρέπει να είναι ήδη συμπληρωμένα
 • Ο-η αιτών-ούσα [αλλοδαπός-η] σύζυγος θα πρέπει να έχει ήδη συμπληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια διαμονής στη Γερμανία

Αμέσως μόλις πληρωθούν αμφότερες οι ως άνω προϋποθέσεις, η διαδικασία μπορεί να εκκινήσει με δεδομένο ότι δεν υπάρχει αυτόματη διαδικασία κτήσης ιθαγένειας ακόμη και στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας που εν προκειμένω συζητείται. Ένα πράγμα, μια δέσμευση θα πρέπει να έχετε πάντοτε κατά νου: η Δικηγορική Εταιρία μας θα σας συνδράμει καθ’ όλη τη διάρκεια των τεκταινομένων, καθώς και ότι είμαστε εδώ να διασφαλίσουμε ότι από μέρους σας δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο από ό,τι απαιτείται δεδομένης της συνθετότητας και της παρατεταμένης διάρκειας όλης της διαδικασίας.

Ειδικευμένοι Συνεργάτες

Οικονομάκης Χρήστος

Παπαγεωργίου Ζωή

Μητρογιάννη Αικατερίνη

Zgurov Dobrin

Παπαδημητρίου Μαργαρίτα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικα με...

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 800 11 500500
(Δωρεάν Κλήση – 24/7), ή

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία